logo
banner

Verslagen en foto's 2023

Check deze pagina voor verslagen en foto's van 2023!


Interregionale bijeenkomst ‘Overstromingen in het Zennebekken’
Waar staan we na 10 jaar? Vorderingen en perspectieven

Om het begrip van de overstromingen op stroombekkenniveau te bevorderen, grensoverschrijdende uitwisseling te stimuleren, de samenwerking tussen betrokken partners te versterken en de verspreiding van informatie aan te moedigen organiseerden Contrat de Rivière Senne en Coördinatie Zenne-Coordination Senne m.m.v. het Bekkensecretariaat Dijle-Zenne en Leefmilieu Brussel een ochtendlijk terreinbezoek op dinsdag 7 november in Gaesbecq (Ittre), Lembeek en Halle en een presentatie- en uitwisselingsdag op dinsdag 21 november (in het Théâtre du Gymnase - Cultureel centrum van Tubeke).

 • Uitnodiging >>
 • Programma ochtendlijk terreinbezoek op dinsdag 7 november >>
 • Programma presentatie- en uitwisselingsdag op dinsdag 21 november >>
 • 7/11/2023: reportage RingTV >>
 • 7/11/2023: foto's >>
 • 21/11/2023: foto's >>

Samenvatting van de presentaties tijdens de terreinbezoeken van 7/11/2023 >>

Presentaties 21/11/2023:

 • Introductie
  • ‘Een terugblik op de overstromingen van 2010’ - Jan Lippens en Dolores Baita (Coördinatie Zenne) >>

 • Preventie
  • ‘De overstromingsmailbox en de waterfacilitator’ - Michaël Antoine (Leefmilieu Brussel) >>
  • ‘De anti-overtromingsadviseurs van VIVAQUA: een gratis begeleidende dienst aan huis tegen het opstuwen van het riool in particuliere kelders’ - Olivier Pireyn (VIVAQUA)
  • ‘De nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater’ - Maarten Vandecasteele (VMM) >>
  • ‘Waterresistent (ver)bouwen, hemelwater- en droogteplannen’ - Els Defillet (Provincie Vlaams-Brabant) >>

 • Protectie
  • ‘Gerealiseerde en voorziene werken aan onbevaarbare waterlopen van eerste categorie in Wallonië’ - Nicolas Feltz (SPW-DCENN) >>
  • ‘Verwezenlijkingen van de voorbije 10 jaren in de Provincie Henegouwen en wat nog op de planning staat’ - Benjamin Lenglez (Directeur van HIT - Provincie Henegouwen) >>
  • ‘Gerealiseerde en voorziene projecten, subsidies en raamopdrachten door de Provincie Waals-Brabant’ - Alexandra Bauwens (Provincie Waals-Brabant) >>
  • ‘Ruimingswerken in de Zenne in Brussel’ - Michaël Antoine (Leefmilieu Brussel) >>
  • ‘Enkele uitgevoerde en geplande projecten in het Vlaamse deel van het Zennebekken’ - Katrien Piessens (Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken) >>
  • ‘Enkele uitgevoerde en geplande projecten op de bevaarbare waterlopen in het Vlaamse deel van het Zennebekken’ - Olivier Melis (De Vlaamse Waterweg) >>

 • Paraatheid
  • ‘Risico- en crisisbeheer van overstromingen in het Waalse Gewest’ - Simon Riguelle (Directeur van CRC-W) >>
  • ‘Coördinatie van de waterbeheerders in Brussel in het geval van overstromingsrisico’ - Michaël Antoine (Leefmilieu Brussel) >>
  • ‘De pluviale overstromingskaarten en Waterinfo’ - Johan Auwerkerken (VMM) >>
  • ‘Analyse van de crisis van 2021’ - Nicolas Feltz (SPW-DCENN) >>
  • ‘PGRI: Subsidies voor veerkracht (2022 en 2023) + overstromingsportaal’ - Gersande Blanchard (SPW-DCENN) >>
  • ‘Hoe werken de verschillende regeringen samen inzake het thema overstromingen?’ - Leon Dhaene (Internationale Scheldecommissie)

 • Conclusies >>


Brusselse bronnen: deel 13 - de bronnen van de Woluwe in Watermaal-Bosvoorde

Vrijdag 8 december 2023: voor deze nieuwe activiteit in de reeks ‘Terug naar de bronnen’ nodigt vzw Coördinatie Zenne u uit om samen meer dan 15 bronnen te ontdekken langs de loop van de Woluwe in Watermaal-Bosvoorde. We zullen het ook hebben over de waterlopen en vijvers die gevoed worden door deze bronnen en de groene zones waarin deze - vaak vergeten - bronnen zich bevinden. Vertrekkend van het Senypark passeren we het Ten Reukenpark, de voormalige site van de Royale Belge, het Leybeekpark en het Vuurkeiendomein, om te eindigen in de wijk Bezemhoek, waar we misschien de mysterieuze 'Heiligenborre' ('Heilige Bron') vinden...

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Foto's >>
 • Bronnen van de Woluwe (stroomopwaarts) >>


Herfstwandelingen langs de Brusselse waterlopen

foto In het kader van de Dag van het Zoniënwoud, de Dag van de Trage Weg en de Maand van de NatuurStad, organiseren Coördinatie Zenne en Grenzeloze Schelde acht gegidste wandelingen langs de Brusselse waterlopen.

Dag van het Zoniënwoud
- zondag 15/10/2023: naar de bronnen van de Woluwe
- zondag 15/10/2023: langs de Roodkloosterbeek

Dag van de Trage Weg
- zondag 15/10/2023: langs de Woluwe

De Maand van de Natuurstad
- zaterdag 21/10/2023: langs de Molenbeek
- zondag 22/10/2023: langs de Geleytsbeek
- zaterdag 04/11/2023: langs de Geleytsbeek
- woensdag 08/11/2023: langs de Molenbeek
- zondag 12/11/2023: langs de Zenne en het kanaal


Brusselse bronnen: deel 12 - de bronnen van de Roodkloosterbeekvallei in Oudergem

Woensdag 28 juni 2023: voor deze nieuwe activiteit in de reeks ‘Terug naar de bron’ nodigen we u uit om meer dan 15 bronnen te ontdekken in de vallei van de Roodkloosterbeek, sommige monumentaal, andere meer discreet. We zullen het ook hebben over de beken en vijvers die deze bronnen voeden en over het gebruik dat de kanunniken van de priorij van het Rood Klooster er in het verleden van maakten. We volgen de loop van de beek en komen achtereenvolgens door de Roodkloostersite, het Zoniënwoud en de tuin Jean Massart.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Overzicht Brusselse bronnen >>Inhuldiging interregionale fietstocht
'Van vallei naar vallei tussen Brussel en het Pajottenland'

Woensdag 31 mei 2023, 14u - 18u
Met de steun van de gemeente Anderlecht en de vzw Kanaaltochten Brabant werkte Coördinatie Zenne een mooie en interessante fietslus van 29 km uit die verschillende valleien met elkaar verbindt. De fietstocht kan individueel gereden worden met behulp van de applicatie ‘Routeyou’ op een smartphone, inclusief geschreven uitleg over de bezienswaardigheden, maar voor deze inhuldiging zullen de auteurs van de tocht u op sleeptouw nemen.

We bieden ook alternatieven aan mocht de volledige lus van 29 km (en 150 hoogte-meters!) te zwaar zijn. Vermits het schip aanwezig is bieden we ook de mogelijkheid aan om enkel te varen en niet te fietsen.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Fietsfolder (pdf) >>
 • Fietsen met Routeyou >>
 • Foto's >>


Wandelingen 2023: op ontdekking langs de waterlopen van de Zennevallei in Brussel en Vlaanderen

foto Wist je dat meerdere waterlopen uit het Brusselse Gewest ook door het Vlaamse Gewest stromen? Ben je geïnteresseerd in de Zenne en haar zijrivieren in en om Brussel en wil je er tijdens een wandeling langs het water meer over leren? Van mei tot november 2023 stellen we je een programma voor van gegidste wandelingen.
Met het water als leidraad laat de gids je de valleien en hun waterlopen ontdekken. Hij/zij vertelt over hun natuurlijk erfgoed, hun geschiedenis, de zuivering en de kwaliteit van het water en toekomstige projecten.
Afspraak aan de Geleytsbeek, de Zenne en het kanaal, de Woluwe, de Neerpedebeek, de Kwadebeek, de bronnen van de Woluwe en de twee verschillende Molenbeken!

 • Uitnodiging en praktische info >>

 • Zaterdag 20 MEI 2023 - Wandeling langs de Zenne en het kanaal in Anderlecht >>
 • Zaterdag 3 JUNI 2023 - Wandeling langs de Geleytsbeek in Ukkel >>
 • Zaterdag 1 JULI 2023 - Wandeling langs de Molenbeek en de Kwadebeek in Sint-Genesius-Rode >>
 • Zondag 23 JULI 2023 - Wandeling langs de bronnen van de Woluwe in Bosvoorde >>
 • Zaterdag 12 AUGUSTUS 2023 - Wandeling langs de Woluwe in Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Stevens-Woluwe >>
 • Zondag 3 SEPTEMBER 2023 - Wandeling langs de Molenbeek in Sint-Agatha-Berchem en Dilbeek >>
 • Zondag 24 SEPTEMBER 2023 - Wandeling langs de Molenbeek in Jette, Zellik en Ganshoren >>
 • Zaterdag 14 OKTOBER 2023 - Wandeling langs de Neerpedebeek in Anderlecht en Sint-Anna-Pede >>
 • Zondag 12 NOVEMBER 2023 - Wandeling in het spoor van de Zenne en het kanaal in Brussel >>


Brusselse Waterdagen 2023

Van zondag 19 tot zondag 26 maart 2023: Brusselse Waterdagen! Het blauwe patrimonium van de hoofdstad staat een week lang in de kijker en de Brusselaars kunnen ‘Brussel langs het water’ herontdekken!

 • Foto's 2023 >>
 • Programma voor het grote publiek >>
 • Programma voor scholen >>
 • Sensibiliseringscampagne 'Hier begint de zee' >>
 • Facebook-event 2023 >>
 • Info ter attentie van de partners >>
 • Gids 'Water in Brussel' >>
 • Aftermovie 2022 >>