logo
banner

Dossiers

Brusselse bronnen

Vroeger had elk Brussels dorpje een bron die aan zijn patroonheilige was opgedragen. Vandaag zijn een deel van deze bronnen verdwenen, weinig bekend, of soms zelfs verwaarloosd. In Brussel wil een samenwerkingsproject deze bronnen identificeren en beter bekend maken om zo hun verdiende plaats terug te geven in ons collectief erfgoed. Meer >


Waterkwaliteit

In de Europese richtlijn stedelijk afvalwater van 1991 ligt de focus op het zuiveren van het afvalwater en de aanleg van waterzuiveringsinstallaties. In de Europese kaderrichtlijn water van 2000 ligt de focus op de goede toestand van het watersysteem (oppervlakte- en grondwateren). De laatste tien jaar zijn er in de Zennevallei veel nieuwe waterzuiveringsinstallaties bijgekomen, wat de waterkwaliteit en de goede toestand van de waterlopen heeft verbeterd. Meer >


Woluwe / Hertoginnedal

Evenwijdig aan de Vorstlaan, tussen Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe, loopt één van de mooiste riviertjes van Brussel: de Woluwe. Dit riviertje stroomt door het domein van Hertoginnedal, dat meestal gesloten is voor het publiek. Coördinatie Zenne en tal van partners willen deze waterloop en het 'Woluwepad' ernaast graag opnieuw publiek toegankelijk maken. Meer >


Overstromingen

Deze webpagina geeft een overzicht van documenten en informatie, afkomstig uit de 3 Gewesten, die nuttig kunnen zijn om de overstromingen in de Zennevallei beter te begrijpen. Meer >


Zennekanaal

Sinds de overwelving van de Zenne in de 19de eeuw is het kanaal DE waterloop geworden in Brussel. De Europese Kaderrichtlijn Water, die een integrale benadering van waterlopen nastreeft, schrijft voor dat naast haar functie voor het goederentransport ook de minder bekende functies van het ‘Zennekanaal’ de nodige aandacht moeten krijgen. Meer >


Waterlopen in de Zennevallei

De Zennevallei telt een heel aantal waterlopen die nauwelijks gekend zijn maar het verdienen om (opnieuw) ontdekt te worden. Meer >


Waterbeheer

De Kaderrichtlijn Water verplicht de EU-lidstaten ertoe om de 6 jaar een Stroomgebied waterbeheerplan, ook Waterbeheerplan genoemd, op te stellen en in te voeren. In België, de gewestelijke Beheerplannen integreren de realiteit op terrein, per gewest, zonder echter de internationale uitdagingen en de noodzakelijke coördinatie binnen het internationale stroomgebied district van de Schelde uit het oog te verliezen. Meer >


Lespakket over water en waterlopen

Hier vindt u de verschillende onderdelen van het lespakket gerealiseerd door Coördinatie Zenne. Dit dossier geeft een antwoord op de meeste vragen omtrent water, de waterlopen en het waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië (zie de lesblaadjes 'leerkracht'). Deze lesblaadjes bevatten ook tal van oefeningen (zie lesblaadjes 'leerlingen'). Meer >