logo
banner

Dossier 'Brusselse bronnen'

Brusselse bronnen hun verdiende plaats teruggeven in ons collectief bewustzijnVroeger had elk Brussels dorpje een bron die aan zijn patroonheilige was opgedragen. Vandaag zijn een deel van deze bronnen verdwenen, weinig bekend, of soms zelfs verwaarloosd. In Brussel wil een samenwerkingsproject deze bronnen identificeren en beter bekend maken om zo hun verdiende plaats terug te geven in ons collectief erfgoed.

Hebt u informatie over de Brusselse bronnen? Hebt u speciale kennis over grondwater of een bijzondere interesse voor het waterpatrimonium? Hebt u in uw buurt een bron die u graag beter zou willen laten kennen of herwaarderen? Wilt u meewerken aan het project?
Neem dan gerust contact op met ons zodat we samen kunnen vooruit gaan.

Meer weten over het onderwerp >>

foto

Dinsdag 23 oktober 2018: Brusselse bronnen deel 5
DE 'MINNEBORRE'

We ontdekken de ‘Minneborre’ in het Josaphatpark, wandelen langs de vijvers en maken kennis met de projecten van gemeente Schaarbeek over het waterbeheer van het park.

 • Uitnodiging >>
 • Verslag >>
 • Foto's >>

foto

Dinsdag 28 augustus 2018: Brusselse bronnen deel 4
ROOD-KLOOSTER

We vertrekken aan de fontein van het Rood-Klooster en wandelen naar de bronnen van Rood-Klooster, de Keizersbron, de Bosgeestbron en de bron van de Dry Borren.

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>
 • Verslag >>
 • Wandelgids ‘Langs het water in de vallei van het Roodklooster in Oudergem’ >>

foto

Dinsdag 12 juni 2018: Brusselse bronnen deel 3
NEDER-OVER-HEEMBEEK

Begeleid door Hans Welens en de Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek vzw, vertrekken we aan het Peter Benoitplein en wandelen via het Meudonpark naar de oude brouwerij la Marine, waar we zien hoe het bronwater werd opgevangen en gebruikt. Vervolgens verkennen we het gebied waarin de Tweebeek ontspringt en trekken ten slotte verder naar de Sint-Lendriksborre, die onlangs werd heraangelegd.

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>
 • Opvolging - brief aan de stad om de bronnen van de oude brouwerij te waarderen (FR) >>
 • Verslag van de ontmoeting van 21/09/2018 (FR) >>
 • Foto's van de ontmoeting van 21/09/2018 >>

foto

Donderdag 12 oktober 2017: Brusselse bronnen deel 2
UKKELSE BRONNEN

We komen samen rond vier Ukkelse bronnen: die van het Sint-Pieterscollege, de bron van de Ukkelbeek aan de De Frélaan, die in het Vronerodepark en de Kriekenput. We zullen die dag ruim de tijd hebben om te discussiëren over de beste manier om onze bronnen te beschermen en in de belangstelling te brengen. De wandeling (plus korte rit met het openbaar vervoer) zullen ons tevens de gelegenheid geven om de loop van de Geleytsbeek en de Ukkelbeek een stukje te volgen en het te hebben over de projecten die rond beide waterlopen bestaan.

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>
 • Verslag >>

foto

Dinsdag 25 juli 2017: Brusselse bronnen deel 1
DE VALLEI VAN DE WOLUWE

We bezoeken 5 bronnen in de vallei van de Woluwe en denken na over de beste manier om het vervolg van dit project voor te bereiden. Trajecten met de tram en korte wandelingen langs de Woluwe, door het Jardin Jean Massart, het Tenreuken park, het Bronnenpark en Park Malou om de natte natuur te ontdekken.

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>
 • Parcours Woluwe in beeld >>
 • Wandelgids ‘De Woluwe, van Hof ter Musschen tot aan het Bronnenpark’ >>
 • Interessante linken:
  - De herinrichting van de Woluwelaan in Brussel >>
  - Tussenkomst van Woluwe-Inter-Quartiers in het kader van de waterbeheerplan
     2016-2021 (FR) >>