logo
banner


Activiteiten 'Terug naar de bron'

foto

Dinsdag 25 juni 2024: Brusselse bronnen deel 14
De bronnen van de Molenbeekvallei in Jette

Voor deze nieuwe activiteit 'Terug naar de bronnen' nodigen we je uit om de bronnen van de Molenbeekvallei in Jette te ontdekken, evenals de moerassen, vijvers en beken - de Molenbeek, de Kloosterbeek, de Poelbeek en de Laarbeek - die door deze bronnen worden gevoed. Tijdens de begeleide wandeling van 4 km stappen we door het Dielegembos, het Koning Boudewijnpark, het moeras van Jette, het Poelbos en het Laarbeekbos, stuk voor stuk groene gebieden van groot landschappelijk en ecologisch belang. We kunnen ook rekenen op de aanwezigheid van Leefmilieu Brussel en CEBO (een lokale natuurvereniging) voor meer uitleg.

 • Uitnodiging en praktische info >>

foto

Vrijdag 8 decembter 2023: Brusselse bronnen deel 13
De bronnen van de WOLUWE in Watermaal-Bosvoorde

Voor deze nieuwe activiteit in de reeks ‘Terug naar de bronnen’ nodigt vzw Coördinatie Zenne u uit om samen meer dan 15 bronnen te ontdekken langs de loop van de Woluwe in Watermaal-Bosvoorde. We zullen het ook hebben over de waterlopen en vijvers die gevoed worden door deze bronnen en de groene zones waarin deze - vaak vergeten - bronnen zich bevinden. Vertrekkend van het Senypark passeren we het Ten Reukenpark, de voormalige site van de Royale Belge, het Leybeekpark en het Vuurkeiendomein, om te eindigen in de wijk Bezemhoek, waar we misschien de mysterieuze 'Heiligenborre' ('Heilige Bron') vinden...

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>
 • Bronnen van de Woluwe (stroomopwaarts) >>

foto

Woensdag 28 juni 2023: Brusselse bronnen deel 12
De bronnen van de ROODKLOOSTERBEEKVALLEI in Oudergem

Voor deze nieuwe activiteit in de reeks ‘Terug naar de bron’ nodigen we u uit om meer dan 15 bronnen te ontdekken in de vallei van de Roodkloosterbeek, sommige monumentaal, andere meer discreet. We zullen het ook hebben over de beken en vijvers die deze bronnen voeden en over het gebruik dat de kanunniken van de priorij van het Rood Klooster er in het verleden van maakten. We volgen de loop van de beek en komen achtereenvolgens door de Roodkloostersite, het Zoniënwoud en de tuin Jean Massart.

 • Uitnodiging >>
 • Volg de rondleiding met je smartphone >>

foto

Dinsdag 6 december 2022: Brusselse bronnen deel 11
De bronnen van de MOLENBEEK in Sint-Agatha-Berchem en Dilbeek

Voor deze elfde activiteit in de reeks ‘Terug naar de bron’ nodigen we u uit om de Molenbeekvallei in Sint-Agatha-Berchem en Dilbeek te verkennen. Deze interregionale waterloop ontspringt in Vlaams-Brabant. Over een paar honderd meter markeert de bedding ook de grens tussen Dilbeek en Sint-Agatha-Berchem. Tijdens deze begeleide wandeling van 4 km ontdekken we bronnen, maar ook de beekjes en natte zones of moerassen die ze voeden, langs plaatsen met suggestieve namen waar dit water uit de grond komt: aan het moeras van Kattebroek, in het Wilderbos, in het natuurreservaat van de Thaborberg, in de wijk Kweeperenboom, maar ook op het Kerkplein!

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>

foto

Dinsdag 14 juni 2022: Brusselse bronnen deel 10
De bronnen van de GELEYTSBEEK in Ukkel

We ontdekken de vallei van de Geleytsbeek in Ukkel. De Geleytsbeek ontspringt in het Vronerodepark. Ze stroomt vervolgens 3 kilometer door de gemeente Ukkel, waar ze het water van de Groelstbeek ontvangt, alvorens uit te monden in de Zwartebeek, een zijrivier van de Zenne. Deze kristalheldere beek wordt gevoed door talrijke bronnen, waarvan er enkele zijn ingericht. Kom ze met ons ontdekken tijdens een gegidste wandeling van 5 km. Tijdens het bezoek zal ook de smartphone-versie van de wandeling worden ingehuldigd, beschikbaar via de applicatie 'erfgoed'.

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>
 • Volg de rondleiding met je smartphone >>

foto

Dinsdag 26 oktober 2021: Brusselse bronnen deel 9
De bronnen van de NEERPEDEBEEK in Anderlecht

We ontdekken de Neerpedebeekvallei in Anderlecht. Deze interregionale waterloop met een lengte van 14 km ontspringt in Vlaanderen bij Sint-Martens-Lennik. In Anderlecht stroomt hij door een landelijk landschap bezaaid met bosjes, weiden, velden, rietvelden en natuurreservaten alvorens het Pedepark en het Vijverpark te doorkruisen. Meerdere bronnen voorzien de Neerpedebeek van water, waarvan sommige worden opgewaardeerd door de gemeente Anderlecht.

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>

foto

Donderdag 20 mei 2021: Brusselse bronnen deel 8
De bronnen van de WOLUWE in Bosvoorde

We ontdekken de Woluwe in Watermaal-Bosvoorde (in het Tournay-Solvaypark en in het Zoniënwoud), maar ook de beekjes (en de vijvers) die ze voeden, zoals de Karregatbeek, de Vuilbeek en de Zwanewijdebeek, die de Woluwe doen ontstaan na hun samenvloeiing in de vijver van Bosvoorde.

 • Uitnodiging >>
 • RouteYou traject >>
 • Foto's >>

foto

Dinsdag 10 december 2019
De bronnen: een erfgoed om te bewaren en te waarderen

Een dag vol uitwisselingen en terreinbezoeken om kennis te delen en gezamenlijk te streven naar bescherming, opwaardering en 'meter-' of 'peterschap' van onze bronnen.

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>
 • Presentaties >>

foto

Dinsdag 22 oktober 2019: Brusselse bronnen deel 7
De bronnen van de vallei van de MAALBEEK, van Sint-Joost naar de Ter Kameren-abdij

We ontdekken het stroomopwaarste deel van de vallei van de Maalbeek.

 • Uitnodiging >>
 • Verslag >>
 • Foto's >>

foto

Dinsdag 28 mei 2019: Brusselse bronnen deel 6
De bronnen van de HOLLEBEEKVALLEI (Haren) en van de KERKEBEEK (Evere)

We ontdekken de bronnen van de Keelbeek, de Ganzenweidebeek, de Beemdgracht, de Kerkebeek en de Doolegt.

 • Uitnodiging >>
 • Verslag >>
 • Kaart: valleien van de Kerkebeek en Hollebeek >>
 • Foto's >>
 • Vallei van de Hollebeek (Googlekaart en foto's) >>

foto

Dinsdag 23 oktober 2018: Brusselse bronnen deel 5
DE 'MINNEBORRE'

We ontdekken de ‘Minneborre’ in het Josaphatpark, wandelen langs de vijvers en maken kennis met de projecten van gemeente Schaarbeek over het waterbeheer van het park.

 • Uitnodiging >>
 • Verslag >>
 • Foto's >>

foto

Dinsdag 28 augustus 2018: Brusselse bronnen deel 4
ROOD-KLOOSTER

We vertrekken aan de fontein van het Rood-Klooster en wandelen naar de bronnen van Rood-Klooster, de Keizersbron, de Bosgeestbron en de bron van de Dry Borren.

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>
 • Verslag >>
 • Wandelgids ‘Langs het water in de vallei van het Roodklooster in Oudergem’ >>

foto

Dinsdag 12 juni 2018: Brusselse bronnen deel 3
NEDER-OVER-HEEMBEEK

Begeleid door Hans Welens en de Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek vzw, vertrekken we aan het Peter Benoitplein en wandelen via het Meudonpark naar de oude brouwerij la Marine, waar we zien hoe het bronwater werd opgevangen en gebruikt. Vervolgens verkennen we het gebied waarin de Tweebeek ontspringt en trekken ten slotte verder naar de Sint-Lendriksborre, die onlangs werd heraangelegd.

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>
 • Opvolging - brief aan de stad om de bronnen van de oude brouwerij te waarderen (FR) >>
 • Verslag van de ontmoeting van 21/09/2018 (FR) >>
 • Foto's van de ontmoeting van 21/09/2018 >>

foto

Donderdag 12 oktober 2017: Brusselse bronnen deel 2
UKKELSE BRONNEN

We komen samen rond vier Ukkelse bronnen: die van het Sint-Pieterscollege, de bron van de Ukkelbeek aan de De Frélaan, die in het Vronerodepark en de Kriekenput. We zullen die dag ruim de tijd hebben om te discussiëren over de beste manier om onze bronnen te beschermen en in de belangstelling te brengen. De wandeling (plus korte rit met het openbaar vervoer) zullen ons tevens de gelegenheid geven om de loop van de Geleytsbeek en de Ukkelbeek een stukje te volgen en het te hebben over de projecten die rond beide waterlopen bestaan.

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>
 • Verslag >>

foto

Dinsdag 25 juli 2017: Brusselse bronnen deel 1
DE VALLEI VAN DE WOLUWE

We bezoeken 5 bronnen in de vallei van de Woluwe en denken na over de beste manier om het vervolg van dit project voor te bereiden. Trajecten met de tram en korte wandelingen langs de Woluwe, door het Jardin Jean Massart, het Tenreuken park, het Bronnenpark en Park Malou om de natte natuur te ontdekken.

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>
 • Parcours Woluwe in beeld >>
 • Wandelgids ‘De Woluwe, van Hof ter Musschen tot aan het Bronnenpark’ >>
 • Interessante linken:
  - De herinrichting van de Woluwelaan in Brussel >>
  - Tussenkomst van Woluwe-Inter-Quartiers in het kader van de waterbeheerplan
     2016-2021 (FR) >>