logo
banner

Verslagen en foto's 2012

Interregionale studie- en ontmoetingsdag 'Overstromingen Zennevallei'


Tijdens de info- en ontmoetingsnamiddag op maandag 13 februari 2012 in Halle, die Coördinatie Zenne-Coordination Senne en Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières, samen met Contrat de rivière Senne en Bekkensecretariaat organiseerde, werden belangrijke eerste stappen gezet naar interregionale oplossingen voor de overstromingen in de Zennevallei. Meer dan 130 deelnemers, waaronder burgemeesters, gedeputeerden, parlementsleden, waterloopbeheerders, wetenschappers, vertegenwoordigers van verenigingen uit de 3 gewesten, toonden een grote eensgezindheid om de overstromingen kordaat aan te pakken. Een unaniem geluid weerklonk door de conferentie: Vlaanderen, Wallonië en Brussel moeten een deal sluiten om het hoofd te bieden aan de overstromingsproblematiek in de Zennevallei. Wallonië moet het water zoveel mogelijk bufferen en bergen, Vlaanderen en Brussel moeten versneld afvoeren.

- Algemene besluiten >>
- Beeldverslag van de dag >>
- Programma van de studiedag >>
- Presentaties:


 • Coördinatie Zenne - Coordination Senne >>
 • Waterbouwkundig Laboratorium - Fernando Pereira >>
 • Contrat de Rivière Senne - Olivier Parvais
 • Groupe Transversal Inondations (SPW) - Paul Dewil >>
 • Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid - Lieve De Roeck
  Bekkensecretariaat Dijle- Zennebekken - Katrien Piessens >>
 • Leefmilieu Brussel-Bruxelles Environnement - Renaud Bocquet >>
 • Haven van Brussel-Port de Bruxelles - Luc Delprat >>
 • Parlement wallon - Benoît Langendries
 • Brussels Parlement-Parlement bruxellois - Arnaud Pinxteren >>
 • Vlaams Parlement - Bart Martens >>

- Verslag van de dag >>
- Dossier 'overstromingen Zennevallei' >>


Zenneuitstappen en Zennecafé's

Algemene uitnodiging en programma (jan-okt'12) >>

------------------------------

5/12/2012: De overwelfde Zenne en het Riolenmuseum van de stad Brussel

Het publiek kent van de riolen doorgaans enkel de straatkolken en riooldeksels, met andere woorden, de zichtbare delen van een reusachtig ondergronds net. Men dient bovendien bij dit uitgestrekte bouwwerk de verschillende neveninstallaties te voegen die onmisbaar zijn voor een efficiënte afvoer van het afvalwater en voor de preventie van overstromingen. Om het publiek te informeren over het riolennetwerk beschikt de dienst Wegeniswerken over een uitstekende troef, namelijk 'het RIOLENMUSEUM'. Het Riolenmuseum is eveneens de gelegenheid om hulde te brengen aan de rioolruimers voor hun moeilijk en gevaarlijk, maar zo onontbeerlijk werk.
Een ongewone wandeling langs de overwelfde Zenne en in de stadsriolen: een vijftigtal meter doordringen in één van de kokers van de Zenne, gevolgd door een bezoek aan een collector, helpen de bezoeker zich een reëel beeld te vormen, op ware grootte, van de 350 km riolen die het netwerk van de Stad Brussel rijk is. Het bezoek aan de verschillende zalen laat u de geschiedenis van Brussel aan het water ontdekken. U komt er ook meer te weten over de strijd tegen de overstromingen, de plaatsings- en renovatietechnieken, het onderhoud van het netwerk, het beroep van rioolruimer en verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling.

Programma:
- 14.15u: samenkomst aan het Riolenmuseum, Anderlechtsepoort - 1000 Brusel
- 14.30u: vertrek van de geleide bezoek
- 16.30u: einde van de activiteit

Externe sprekers: Eric Mercier, directeur van het Museum

- foto's >>
- Riolenmuseum >>


------------------------------

22/11/2012: Bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brussel-zuid

In 2000 is een eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI Brussel-zuid) gebouwd ten zuiden van Brussel, op de grens van de gemeenten Anderlecht en Vorst. De RWZI behandelt het afvalwater van 360.000 inwonersequivalenten (IE) uit het zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een paar Vlaamse gemeenten (Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis, Ukkel, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos en Ruisbroek). Het gezuiverde water wordt bij Anderlecht opnieuw in de Zenne geloosd.
Het waterzuiveringsstation van Brussel-Zuid is normaal gezien niet toegankelijk voor bezoekers, maar uitzonderlijk wordt aan Coördinatie Zenne toch een bezoek toegestaan. Tijdens de rondleiding, die wordt verzorgd door de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) ontdekt u de werking van het waterzuiveringsstation.
Momenteel staan grote aanpassingswerken aan de RWZI op het programma om het station uit te rusten voor een 'derde' behandeling die meer stikstof en fosfor zal elimineren, waardoor het station zal voldoen aan de Europese vigerende wetgeving. U zal begrijpen waarom dergelijke werken noodzakelijk zijn en wat de invloed ervan zal zijn op de kwaliteit van de Zenne.

Programma:
- 9.45u: samenkomst aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brussel-zuid, kruising van Bollinckxstraat en Lieutenant Lotinstraat, Vorst
- 10u: vertrek van de geleide bezoek
- 12u: einde van de activiteit

Gidsen: BMWB

- foto's >>
- verslag >>


------------------------------

24/10/2012: De vallei van de Molenbeek

De Molenbeek was een zijriviertje van de Zenne dat nu in het kanaal uitmondt. Ze stroomt door prachtige plekjes die de moeite van het (her)ontdekken waard zijn. De moerassen van Ganshoren en Jette zijn Europees beschermde natuurreservaten (Natura 2000). Ook verder in het Koning Boudewijnpark, waar ze recent terug werd opengelegd, laat de Molenbeek zich van haar mooiste kanten zien. Een stuk van haar parcours is nog overwelfd, maar het is de bedoeling van Leefmilieu Brussel om, in het kader van het 'Blauwe netwerk' zoveel mogelijk stukken van de beek terug bovengronds te brengen.
Tijdens deze wandeling ontdek je deze mooie rivier en maak je kennis met haar geschiedenis, haar belang voor de biodiversiteit en haar sociale betekenis als riviertje op de grens tussen twee gewesten. We maken in het Vlaams gewest kennis met het Landinrichtingsproject 'Molenbeek & Maalbeek' dat door Natuurpunt werd op de sporen gezet en nu wordt gecoördineerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Verder verkennen we, langs diezelfde Molenbeek de verschillende fases van de herinrichting van de Molenbeek in het Koning Boudewijnpark met uitleg van Leefmilieu Brussel over de huidige en toekomstige plannen om die terug in openlucht te brengen. De moerassen van Ganshoren en Jette passeren de revue.

Programma:
- 13.45u: samenkomst aan de Roularta parking te Zellik
- 14u: vertrek van de geleide wandeling
- 17u: einde van de wandeling

Gidsen: Erik Meerschaut - Natuurpunt Asse, Jean Rommes - CEBO (Commission de l'Environnement de Bruxelles Ouest)

Externe sprekers: Els Remans - Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Renaud Bocquet - Leefmilieu Brussel

- foto's >>

------------------------------

16/09/2012: De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel

Deze wandeling van ongeveer 6 km laat je aan de hand van straatnamen, oude gebouwen, monumenten en andere zichtbare sporen niet alleen het verhaal van de Zenne ontdekken, maar ook dat van het kanaal en de oude en de nieuwe haven in de stad. Door de overwelving van de Zenne in de loop der eeuwen nam het kanaal de rol van de rivier over en is nu dé waterloop van Brussel.

- wandelgids >>

------------------------------

16/09/2012: De Zenne en het kanaal in Anderlecht

Deze wandeling van ongeveer 3 km toont je het 'Zennekanaal' en de Zenne, de mythische rivier van Brussel op één van die zeldzame plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar zij nog in open lucht stroomt. Het is een ontdekkingstocht naar het verhaal van de Zenne en het Kanaal Charleroi-Brussel: wat zijn de functies, het potentieel en de toekomstperspectieven van deze beide waterlopen?

- wandelgids >>

------------------------------

21/08/2012: De bronnen van de Zenne

'Op zoek naar de Zenne en haar sporen in Soignies en stroomop- en afwaarts van Soignies'
De Zenne ontspringt in de gemeente Naast op een hoogte van 123 meter. Vervolgens stroomt ze doorheen de heuvels van een landelijk landschap naar Tubize, waarna ze noordwaarts haar weg naar de Dijle vindt. Tijdens deze wandeling gaan we op zoek naar de bronnen van onze waterloop. We maken van de gelegenheid gebruik de Zenne in Soignies van dichtbij te gaan bekijken: we worden hier op sleeptouw genomen door een streekbewoner en ontmoeten op het terrein ook Contrat de Rivière Senne.

Programma:
- 13.45u: samenkomst aan de Place Verte in Soignies, naast het standbeeld van 'Simpélourd', tegenover het gemeentehuis
(NMBS station op een wandelafstand van 15 min)
- 14u: wandeling door het centrum van Soignies, waar de Zenne overwelfd is met een halte aan de tentoonstelling over
de bekende steengroeve-uitbater P.J. Wincqz
- 14.45u: vertrek per auto naar het gemeenteplein om de Zenne stroomafwaarts Soignies te ontdekken: de Biamont-site
waar de Zenne zich uitbreidt en, indien de tijd het toelaat, de Horuette-site
- 15.15u: vertrek per auto naar het Paterpark om de Zenne stroomopwaarts Soignies te ontdekken + wandeling tot
de grote steengroeve waar de Zenne en de Bercely samenvloeien
- 16u: vertrek per auto naar Naast voor een wandeling van ongeveer 1u (heen en terug) naar de bronnen van de Zenne en hun omgeving
- 17.30u: einde van de wandeling in Naast
- 18u: terugkeer naar Soignies en afsluiting van de activiteit

Gids: Jean-Pierre Van Laetem

Externe spreker: Carole Van Roy (Contrat de Rivière Senne)

- foto's >>
- wandelgids >>


------------------------------

28/07/2012: Interregionale fietstocht in de Woluwevallei

De Woluwe ontspringt in het Zoniënwoud en mondt ter hoogte van Vilvoorde uit in de Zenne. Afvalwater komt er zo goed als niet in terecht. Daardoor is het met voorsprong de properste rivier van het Brussels gewest. Langs de Woluwe liggen ettelijke parken die elk hun bijzondere kenmerken hebben. Tijdens deze fietstocht gaan we op ontdekking naar de prachtige natuur die het Brussels Gewest en de Vlaamse Rand nog rijk zijn!

Programma:
- 10.00u: samenkomst in Watermaal-Bosvoorde aan het Tournay-Solvay park (achter het station van Bosvoorde)
- 10.15u: vertrek van de begeleide fietstocht
- 13.00u: einde van de Zenneuitstap aan het industrieterrein 'Corporate Village' + picknick ter hoogte van Corporate Village in Zaventem
- 14u: dezelfde route wordt begeleid teruggefietst (zonder bijkomende uitleg)
- 15u: aankomst in Watermaal-Bosvoorde aan het Tournay-Solvay park

Gids: Herman Dierickx

Externe sprekers: Vlaamse Landmaatschappij, Brussel Leefmilieu, Commission de l'environnement de Bruxelles-Est (onder voorbehoud)

- foto's >>

------------------------------

14/06/2012: De Zenne in openlucht in Anderlecht

Deze wandeling toont je de mythische rivier van Brussel op één van die zeldzame plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar ze nog in open lucht stroomt. Haar loop tussen de brede straten, werven en industriële sites is op dit moment nog niet de meest aantrekkelijke, maar verschillende herwaarderingsprojecten worden hier momenteel uitgevoerd en worden aan u voorgesteld. Deze wandeling biedt een mooie gelegenheid om een balans op te maken van de kwaliteit van het Zennewater, om haar vele linken met het kanaal te bekijken en om samen verder te dromen over haar toekomst.

Programma:
- 15.45u: samenkomst aan de sluis van Anderlecht
- 16u: vertrek van de geleide wandeling
- 17.30u/18u: einde van de wandeling en afsluiting van de activiteit met een drink in een Zennecafé
Hier worden foto's van de 'verborgen Zenne' voorgesteld.

Externe sprekers: Carole Dauphin en Renaud Bocquet, van het departement Strategie Water, Leefmilieu Brussel

- foto's >>
- wandelgids >>
- presentatie van Marcel Rijdams - De verborgen Zenne (17 MB) >>
- foto's van de verborgen Zenne >>


------------------------------

1/05/2012: Interregionale fietstocht langs de Zennebeemden

Vanuit de drukte van het Saincteletteplein is het maar een kleine stap naar de Zenne en het Zennekanaal. Met de fiets beleven we de streek ten Zuiden van Brussel, waar de Zenne in open lucht een betoverend landschap doorkruist, vanaf het intensief bebouwde stedelijke weefsel tot haar natuurlijke vallei in de Zennebeemden te Lot. Om zoveel mogelijk mensen die prachtige vallei te laten ontdekken, bracht Coördinatie Zenne een wandelgids uit. Aan de hand van deze folder kunnen fietsers de vallei op een prettige en interessante manier verkennen. De terugtocht gaat via het 'Zennekanaal'.

Programma:
- 10.00u: samenkomst in Brussel aan de Becokaai
- 10.15u: vertrek van de begeleide fietstocht
- 12.30u: einde van de Zenneuitstap te Lot

Gids: Hugo Chevrolet

Externe sprekers: Regionaal Landschap Zenne Zuun en Zoniën & Natuurpunt

- foto's >>
- wandelgids >>
- Project Zuurstof voor de Zennevallei (RLZZZ, VLM, gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle, Sint-Pieters-Leeuw) >>
- Project Land van Teirlinck (VLM, ANB, Natuurpunt, gemeente Beersel) >>


------------------------------

25/04/2012: Interregionale milieuboottocht op het kanaal Charleroi-Brussel

Van 21 maart tot 26 april 2012 organiseren Grenzeloze Schelde en Cours d’Eau hun jaarlijkse milieueducatieve boottochten op het Centrumkanaal, de Beneden-Samber en het Kanaal Charleroi-Brussel.
Op deze woensdagnamiddag nodigen Coördinatie Zenne en Grenzeloze Schelde u van harte uit deel te nemen aan een milieueducatieve tocht op het kanaal Charleroi-Brussel.

Programma:
- 13.45u: samenkomst aan boord in Halle
- 14u: vertrek van de boottocht
- 16.30u: einde van de Zenneuitstap te Halle

Gids: Coördinatie Zenne

------------------------------

25/03/2012: De Zenne in Tubize, de brouwerij van Betchard en haar museum over waterlopen

Voorheen was de Zenne een gracieuze rivier, rijk aan vis met een overvloedige begroeiing aan Gele Iris op de oevers. In haar loop vormden zich talrijke meanders en eilandjes. Tijdens deze wandeling gaan we op ontdekking naar de geschiedenis, de functies, het potentieel en de toekomst van de Zenne. Ter gelegenheid van de 'waterdagen' (journées de l'eau) zal de wandeling gevolgd worden door een bezoek aan de brouwerij van Betchard en haar museum over waterberoepen (in samenwerking met het Bureau Toerisme en Patrimonium van Tubize).

Programma:
- 9.45u: afspraak op de Grote markt van Tubize.
- 10.00u: Vertrek van de begeleide wandeling.
De wandeling eindigt met een bezoek aan de brouwerij Betchard.
- 12.30u - 13.00u: Einde van het bezoek en afsluiting van de activiteit met een drankje.

Gids: Michèle Déome en André Leducq

- foto's >>
- wandelgids (FR) >>


------------------------------

14/02/2012: Het Zennegat in Mechelen - de monding van de Zenne

Het valleigebied van drie samen sporende waterlopen ten noorden van Mechelen (de Zenne, de Dijle en het Kanaal Leuven-Dijle) is landschappelijk en ecologisch erg interessant. Het landschap werd gevormd door de kracht van de natuur maar werd nadien ingepolderd: de rivieren liggen nu in een keurslijf van hoge dijken. Aan de hand van een wandeling verkennen we de omgeving en haar biodiversiteit.

Programma:
- 14.00u: samenkomst in Mechelen aan de Zennegatsluis en vertrek van de begeleide wandeling.
- 16.00u: einde van de wandeling en afsluiting van de activiteit met een drink in een 'Zennecafé'.

Gids: Herman Dierickx

- foto's >>
- wandelgids >>


------------------------------

31/01/2012: De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Brussel-noord

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Brussel-Noord werd in maart 2008 officieel ingehuldigd en speelt een belangrijke rol in de waterkwaliteit van de Zenne. De zuiveringsprocessen zijn complex, maar worden u op een duidelijke en didactische manier voorgesteld en uitgelegd. Het bezoek zal voorafgegaan worden door enkele presentaties over de weg van het water doorheen Brussel, en over de evolutie van de kwaliteit van het Zennewater stroomafwaarts de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Programma >>

- presentaties:

 • Presentatie SBGE: David Pireaux - Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB):
  functie, haar oorsprong en haar toekomstige projecten >>
 • Presentatie Hydrobru: Yves Bourdeau (Hydrobru): de weg van het water in Brussel >>
 • Presentatie VMM: Thierry Warmoes - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM):
  Kwaliteit van de Zenne stroomafwaarts RWZI Brussel Noord >>

- foto's >>


Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Van 2 tot 25 oktober 2012 organiseerde Coördinatie Zenne haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten op het Zennekanaal tussen Brussel en Vilvoorde. Alle Brusselse scholen kregen onder begeleiding van gepassioneerde lesgevers een fascinerende omgeving te zien en dit vanaf een boot die hiervoor speciaal is ingericht. Een originele manier om de thema's waterlopen en water aan bod te laten komen!

De educatieve boottochten willen de Brusselse jongeren en ook volwassenen de oorsprong van hun stad - ontstaan op de eilandjes van de Zenne - beter laten leren kennen en het belang van de waterlopen en het 'Zennekanaal' in Brussel beter laten begrijpen.

Deze boottochten, gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse overheid, waren op woensdagnamiddag, na 16 uur of in het weekend eveneens toegankelijk voor milieuverenigingen, gemeentelijke en gewestelijke administraties, ondernemingen, wijkcontracten, intercommunales, …

- uitnodiging en programma >>
- folder milieueducatieve boottochten 2012 >>
- foto's 2012 >>