logo
banner

Verslagen en foto's 2019

De bronnen: een erfgoed om te bewaren en te waarderen

Dinsdag 10 december 2019: een dag vol uitwisselingen en terreinbezoeken om kennis te delen.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Foto's >>
 • Carole Dauphin - Leefmilieu Brussel - afdeling Water: De bronnen in Brussel (FR) >>
 • Xavier Devleeschouwer - Royal Belgian Institute of Natural Sciences: de link tussen de bronnen en de Brusselse ondergrond (FR) >>
 • Guillaume de Wouters - Coördinatie Zenne: samenvatting van de actuele kennis project bronnen >>
 • Hans Welens: toekomstperspectieven project bronnen (binnenkort online)
 • Coordination Senne: foto's van de bronnen >>
 • Overzicht Brusselse bronnen >>
 • Verslagen van de activiteiten 'Terug naar de bronnen' >>


Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Van 7 tot 25 oktober 2019 organiseerde Coördinatie Zenne opnieuw de milieueducatieve rondvaarten op het 'Zennekanaal' in Brussel.
Deze tochten laten leerlingen op een originele manier kennismaken met de thema’s water en waterlopen. Actief waarnemen, beleven en zelf onderzoeken vormen de basis van het programma dat uit 3 ateliers van elk 45 minuten bestaat.

 • Uitnodiging en praktische info 2019 >>
 • Film van de milieueducatieve boottochten >>
 • Foto's 2019 >>


Brusselse bronnen: deel 7 - de bronnen van de vallei van de Maalbeek, van Sint-Joost naar de Ter Kameren-abdij

Dinsdag 22 oktober 2019: voor deze zevende activiteit nodigen we u uit om het stroomopwaarste deel van de vallei van de Maalbeek te komen ontdekken. De Maalbeek verdween onder de grond, maar op verscheidene plaatsen vinden we bronnen die her en der aan de oppervlakte komen, zoals in een parking recht tegenover de Sint-Joostkerk, in het Leopoldpark, in het Jean-Felix Happark dat onlangs opgewaardeerd werd en op de site van de oude Ter Kamerenabdij. Tijdens deze ontdekking zal de aandacht onder meer gaan naar de recente ontdekkingen over de oorspronkelijke bron van de Maalbeek. We overlopen een aantal nieuwe panelen die gerealiseerd werden door de SGWB in deze vallei. Verschillende sprekers komen hun kennis over dit deel van de vallei van de Maalbeek
met ons delen.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Verslag >>
 • Foto's >>
 • Overzicht Brusselse bronnen >>


Wandelingen 2019: op ontdekking langs de Brusselse waterlopen en hun valleien

foto Ben je geïnteresseerd in de Brusselse rivieren van het Zennebekken en wil je er tijdens een wandeling langs het water meer over leren? Van april tot oktober 2019 stelde Coördinatie Zenne je in samenwerking met o.a. Kanaalgidsen-Guides du canal een programma van geleide wandelingen langs de verschillende Brusselse waterlopen voor.
Met het water als leidraad laat de gids je de valleien en hun rivier ontdekken. Hij/zij vertelt over hun natuurlijk erfgoed, hun geschiedenis, de zuivering en de kwaliteit van het water en toekomstige projecten.
Afspraak aan de Molenbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Woluwe en haar bronnen, de Neerpedebeek, de Zenne en het kanaal!

 • Uitnodiging en praktische info >>


 • Zaterdag 27 APRIL 2019 - Wandeling langs de Geleytsbeek in Ukkel
 • Zaterdag 25 MEI 2019 - Wandeling langs de Woluwe in Sint-Lambrechts-Woluwe
 • Zaterdag 29 JUNI 2019 - Wandeling langs de Neerpedebeek in Anderlecht
 • Zaterdag 27 JULI 2019 - Wandeling langs de Zenne en het kanaal in Anderlecht
 • Zondag 25 AUGUSTUS 2019 - In het spoor van de Zenne en het kanaal in Brussel
 • Zondag 29 SEPTEMBER 2019 - Wandeling langs de Molenbeek in Jette en Ganshoren
 • Zaterdag 26 OKTOBER 2019 - Wandeling langs de bronnen van de Woluwe in Bosvoorde


Infoavond over het toekomstige waterbeheerplan

foto Coördinatie Zenne organiseerde op woensdag 26 juni 2019 een infoavond over het toekomstige waterbeheerplan dat het waterbeleid van de komende jaren gaat bepalen. Na een inleiding van Leefmilieu Brussel over dit thema, kwamen verschillende sprekers aan bod om hun ideeën, projecten of wensen over het water in Brussel kort toe te lichten. Ruimte was voorzien om ook uw ideeën te horen.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Raadpleging (tot 31/08/2019) voorafgaand aan het Waterbeheerplan 2022-2027:
  uw mening telt! >>
 • Foto's >>

 • Projecten en wensen voor het water in Brussel:
  - Martin Binon, Emilie Lavender - Leefmilieu Brussel - departement Water: Ontwerp van waterbeheerplan 2022 - 2027 >>
  - Alexandre Jongen: Laten we gebruik maken van de grote stedelijke projecten om de verdwenen valleien terug te halen >>
  - Aude Hendrick - Riolenmuseum: De Zenne en de riolen als bron van sociale verbinding >>
  - Free tap Water: Gratis kraantjeswater in restaurants >>
  - Guillaume de Wouters - Kanaal, Ecologische corridor: Pleidooi om het ecologische potentieel van het kanaal te ontwikkelen >>
  - Hans Welens: Geef de bronnen hun verdiende plaats terug >>
  - Maarten Sper - Vlaamse Landmaatschappij: de Woluwe vallei, stroomafwaarts Brussel >>
  - Contrat de rivière Senne: Stroomopwaarts het Zennebekken handelen ten voordele van Wallonië maar ook van Vlaanderen en Brussel >>
  - Lea Vromman & Aurelien De Bolster - Ihecs studenten: Laten we van Brussel een 'blue community' maken >>
  - Amandine Tiberghien - Natagora: Handelen op wetlands ten voordele van de biodiversiteit >>
  - Geneviève Kinet - QuartierWielsWijk: Laten we de waterkaart spelen in onze wijk >>
  - Paul Steinbrück - Pool is Cool: Openlucht zwemmen in Brussel >>
  - Dominique Nalpas - SGWB: Hydrologische Gemeenschappen - voor veerkrachtige gebieden tegen overstromingen en andere watergelinkte problemen >>

 • Bijdrage van Coordinatie Zenne-Coordination Senne aan het toekomstige waterbeheerplan >>


Langs de Vogelzangbeek in Anderlecht
Water, natuur en ‘zwarte punten’ - van het natuurreservaat tot aan het kanaal

Zaterdag 15 juni 2019: tijdens deze wandeling volgen we de Vogelzangbeek tot haar samenvloeiing met de Zuunbeek. Vervolgens gaan we naar het kanaal tot aan het punt waar de Zuunbeek onder het kanaal stroomt om daarna in de Zenne uit te monden. De wandeling begeleid door Coördinatie Zenne-Coordination Senne, met tussenkomsten van CCN Vogelzang CBN en Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden, verwelkomt alle geïnteresseerde personen aan beide zijden van de gewestgrens.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Verslag >>
 • Foto's >>
 • Kaart en foto's van de vallei >>
 • Waterkwaliteit >>
 • Wandelgids >>
 • Website CCN Vogelzang CBN >>


Het Rood Klooster langs het water in Oudergem

Woensdag 12 juni 2019: Het uitgestrekte domein van het Rood Klooster moet de bescherming van het natuurlijk en architecturaal patrimonium koppelen aan toegankelijkheid voor steeds meer bezoekers. Dankzij een netwerk aan paden en wegen en talrijke infopanelen kan de bezoeker genieten van de vele schatten die deze uitzonderlijke plek rijk is. Nieuwe renovaties en restauraties zullen het belang van het Rood Klooster in de toekomst alleen maar doen toenemen. Om dit initiatief te ondersteunen en om de wandelaars deze vallei te laten ontdekken, heeft Coördinatie Zenne een wandelgids uitgegeven 'De vallei van de Roodkloosterbeek in Oudergem' met de samenwerking en ondersteuning van de gemeente Oudergem en Leefmilieu Brussel.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Foto's >>
 • Wandelgids 'De vallei van de Roodkloosterbeek in Oudergem' >>


Brusselse bronnen: deel 6 - de Hollebeekvallei (Haren) en de Kerkebeek (Evere)

Dinsdag 28 mei 2019: voor deze 6de activiteit nodigen we jullie uit om de vallei van de Hollebeek (Haren) en van de Kerkebeek (Evere) te bewandelen om de bronnen van de Keelbeek, de Ganzenweidebeek, de Beemdgracht, de Kerkebeek en de Doolegt te ontdekken. Het is ook de gelegenheid om langs de waterlopen te wandelen die gevoed worden door deze bronnen en de toekomst van dit gevarieerd blauw erfgoed te bespreken.

 • Uitnodiging >>
 • Verslag >>
 • Kaart: valleien van de Kerkebeek en Hollebeek >>
 • Foto's >>
 • Vallei van de Hollebeek (Googlekaart en foto's) >>
 • Overzicht Brusselse bronnen >>


De waterkwaliteit van de Geleytsbeek meten

Dinsdag 7 mei 2019: Coördinatie Zenne nodigde je uit om de waterkwaliteit te meten van de Geleystbeek in Ukkel door observatie van de omgeving, analyse van enkele fysicochemische parameters en het identificeren van macro-invertebraten. De bekomen resultaten laten toe een idee te krijgen van de huidige waterkwaliteit, de eventuele oorzaken van vervuiling te onderzoeken en de getroffen maatregelen voor een ‘goede ecologische staat’ te bespreken.

 • Uitnodiging en praktische info >>

Brusselse Waterdagen 2019

Van zondag 17 tot zondag 24 maart 2019 waren het Brusselse Waterdagen!
Een mooie gelegenheid om het blauwe patrimonium van de hoofdstad in de bloemetjes te zetten en de Brusselaars uit te nodigen om Brussel langs het water te ontdekken!

 • Programme online >>
 • Folder programma >>
 • Info ter attentie van de partners >>
 • Voor scholen >>
 • Gids 'Water in Brussel' >>
 • Facebook & foto's >>
 • Verslag editie 2019 (FR) >>


Wandeling ‘De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel’

Op woensdag 6 februari 2019 organiseerde Coördinatie Zenne i.s.m. Kanaalgidsen-Guides du canal de wandeling ‘De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel’ voor de geïnteresseerde gidsen en lesgevers. De nieuwe educatieve wandelmap, die ter beschikking wordt gesteld voor wandelingen, werd ook voorgesteld.

 • Verslag (FR) >>
 • Foto's >>