logo
banner

Dossier 'Waterkwaliteit'

In de Europese richtlijn stedelijk afvalwater van 1991 ligt de focus op het zuiveren van het afvalwater en de aanleg van waterzuiverings-
installaties. In de Europese kaderrichtlijn water van 2000 ligt de focus op de goede toestand van het watersysteem (oppervlakte- en grondwateren). De laatste tien jaar zijn er in de Zennevallei veel nieuwe waterzuiveringsinstallaties bijgekomen, wat de waterkwaliteit en de goede toestand van de waterlopen heeft verbeterd.


KAART
 

Waterzuivering in het Zennebekken >>WATERKWALITEIT METEN


De waterkwaliteit is een essentiële factor voor de ontwikkeling van leven in en langs de waterlopen. Zij heeft ook een rechtstreekse impact op onze gezondheid en levenskwaliteit. Coördinatie Zenne neemt Brusselse waterlopen onder de loep.

Resultaten waterkwaliteit >


ARTIKELS


Lees meer in de Zennekrant nr. 20 - 'Special waterbeheerplannen' (mei 2016) >
U vindt ook heel wat relevante artikels terug in onze andere Zennekranten >

foto

Afterwork 'Waterbeheerplannen' in woord en beeld

Op 10 mei 2016 konden geïnteresseerden terecht op een infoavond van Coördinatie Zenne en haar partners om te komen luisteren en discussiëren over de as 'waterkwaliteit' van de waterbeheerplannen voor het Zennebekken. Er kwamen meer dan 70 deelnemers opdagen: studenten, politici, verenigingen, overheidsdiensten… uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië.

foto

Komt er weer leven in de Zenne?

De Zenne heeft de goede ecologische en chemische toestand die de Europese Kaderrichtlijn water vooropstelt voor 2015 helaas niet gehaald. Het zal wellicht nog meer dan tien jaar duren voordat die goede toestand bereikt wordt. Toch is er al heel wat gebeurd om de situatie te verbeteren, en er staan nog heel wat projecten op stapel voor de toekomst.

foto

Waterkwaliteit van het Vlaamse deel van het Zennebekken

foto

Waterkwaliteit van het Waalse deel van het Zennebekken

foto

Ontwerp van het Waterbeheerplan van het BHG 2016-2021

Het Waterbeheerplan 2016-2021 wil een antwoord bieden op de Europese eisen inzake waterbeleid zoals geformuleerd in de kaderrichtlijn Water en de overstromingsrichtlijn. Volgens deze richtlijnen moet elke Lidstaat een Waterbeheerplan opstellen en goedkeuren en om de 6 jaar actualiseren.

photo2

Waterzuiveringsstations en stormbekkens in Brussel

Functie, oorsprong en projecten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer.

photo2

Waterdistributie en sanering in Brussel

De weg van het water in Brussel.

photo2

Kwaliteit van de Zenne stroomafwaarts RWZI Brussel Noord

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord werd in maart 2008 officieel ingehuldigd en speelt een belangrijke rol in de waterkwaliteit van de Zenne.

Rapport over de ecologische kwaliteit van waterlopen,
kanaal en vijvers in het Brussels Gewest in 2013

Door het uitvaardigen van de Kaderrichtlijn Water in 2000 nam de geïntegreerde aanpak van gedegradeerde waterlichamen in de Europese Unie een vlucht vooruit. Lidstaten worden verplicht ecologische doelstellingen te halen voor de waterlichamen die in het kader van de richtlijn werden aangemeld. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om het Kanaal Charleroi-Brussel-Schelde en de waterlopen Zenne en Woluwe.