logo
banner

Verslagen en foto's 2015

Afterwork 'klimaat & water' - met de kajak naar de COP21!

De klimaatconferentie van Parijs 2015 (COP21) vond plaats van 30 november tot 12 december 2015. Om het thema water in de aandacht te plaatsen, organiseerden Coördinatie Zenne en Grenzeloze Schelde op vrijdag 20 november 2015 in Brussel een druk bijgewoonde afterwork ‘Klimaat & Water’ aan boord van een ‘klimaatboot’. Het was voor Climate Express de gelegenheid om uit te leggen wat voor hen de uitdagingen zijn voor de klimaatonderhandelingen en voor de secretaris-generaal van de Internationale Scheldecommissie om duidelijk te maken wat de impact van de klimaatveranderingen op onze waterlopen is. Nadien hebben Coördinatie Zenne en de uitgenodigde milieuverenigingen - Bond Beter Leefmilieu, Brussel Natuur, International Polar Foundation, Natagora, Natuurpunt en Protos - hun boodschap voor de COP21 voorgesteld. Een 60-tal belangstellenden - studenten, politici, verenigingen, administraties, families,... uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië - konden zo de klimaatkwestie vanuit verschillende invalshoeken bekijken en bespreken!
De avond werd in feeststemming afgesloten met de ‘eerste paddel voor het klimaat’, een expeditie van 7 dappere kajakkers, o.m. Richard en Raphaëlle, twee medewerkers van Coördinatie Zenne, die de boodschappen van de aanwezige verenigingen naar Parijs brengen.

Uitnodiging en programma >>
Foto's >>

Interessante documenten:
- Climate Express: de uitdagingen van de COP 21 en de mobilisatie van de burger >>
- Internationale Scheldecommissie, Arnould Lefébure - Secretaris-generaal:
   impact van de klimaatverandering op de waterlopen in de Schelderegio >>
- Boodschap van de milieuverenigingen voor de COP 21 >>
- Voorstelling van de expeditie en een eerste paddel voor het klimaat >>
- Grenzeloze Schelde Nieuws 71 - speciale editie COP21 en klimaatveranderingen, november 2015 >>

Vermeldingen in de pers:
- 13/11/2015 - Notélé: 'Un coup de pagaie pour le climat' >>
- 20/11/2015 - De Wereld Morgen: 'Kajakkers peddelen voor het klimaat van Brussel naar Parijs' >>
- 20/11/2015 - La DH: 'Une liaison Bruxelles-Paris... en kayak!' >>
- 29/11/2015 - Le Parisien: 'Pour la COP21, les jeunes Belges ont pagayé depuis Bruxelles' >>


Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Van 12 tot 30 oktober 2015 hadden de jaarlijkse milieueducatieve boottochten op het ‘Zennekanaal’ tussen Brussel en Vilvoorde plaats. Alle Brusselse scholen kregen onder begeleiding van gepassioneerde lesgevers een fascinerende omgeving te zien en dit vanaf een boot die hiervoor speciaal is ingericht. Een originele manier om de thema's waterlopen en water aan bod te laten komen!

De educatieve boottochten willen de Brusselse jongeren en ook volwassenen de oorsprong van hun stad - ontstaan op de eilandjes van de Zenne - beter laten leren kennen en het belang van de waterlopen en het 'Zennekanaal' in Brussel beter laten begrijpen.

Deze boottochten, gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse overheid, waren op woensdagnamiddag, na 16 uur of in het weekend eveneens toegankelijk voor milieuverenigingen, gemeentelijke en gewestelijke administraties, ondernemingen, wijkcontracten, intercommunales, ...

Uitnodiging en programma >>
Foto's >>


Een structurele samenwerking in de Vogelzangbeekvallei

Het gebrek aan een doorgedreven officieel samenwerkingsverband leidt vaak tot onduidelijkheid (wie wat kan of moet doen?) en wordt ervaren als een stok in het wiel van alle mensen die begaan zijn met deze waterloop, in het bijzonder voor de waterkwaliteit en de natuurwaarde. Een voorstel: het opzetten van een bij voorkeur erkende structuur (een Beekcontract?) waarin alle betrokkenen officieel kunnen samenwerken rond de Vleze/Vogelzangbeek/Zuunbeek met als doel haar natuurwaarde terug te geven.

Op donderdag 1 oktober 2015 organiseerde Coördinatie Zenne-Coordination Senne | Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières in samenwerking met CCN Vogelzang CBN een intergewestelijk bezoek langs de Vogelzangbeek rond 10 zwarte punten met de betrokken wateractoren.

Foto's >>


Autoloze Zondag? Te voet de Brusselse waterlopen ontdekken!

Brussel telt een heel aantal waterlopen die het verdienen om (opnieuw) ontdekt te worden, waaronder ook de Molenbeek, een groenblauwe corridor die Vlaanderen met Brussel verbindt. Tijdens een wandeling op Autoloze Zondag 20 september 2015, die gedeeltelijk door Natura 2000-gebied loopt, ontdekten we een prachtige beekvallei waar de natuur zich heeft kunnen ontwikkelen, ook al is de stad nooit veraf.

Wandelgids >>


Driedaagse verkenning van Zenne en 'Zennekanaal' van bron tot monding

Ter gelegenheid van haar 10de verjaardag organiseerde de vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne samen met Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières een driedaagse verkenning van de Zenne en het 'Zennekanaal' van bron tot monding.
Op donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus 2015 gingen we met de boot, te voet of per fiets de waterlopen van het Zennebekken ontdekken om ze beter te begrijpen. Om de integrale en interregionale aanpak en afstelling van het waterlopenbeleid in het Zennebekken te bevorderen wou deze activiteit verenigingen, burgers, politici en administraties samenbrengen om over de gewestgrenzen heen informatie en gedachten met elkaar uit te wisselen.
Tijdens de drie dagen kwamen thema’s aan bod zoals de waterkwaliteit, de waterzuivering, de biodiversiteit, de linken tussen de Zenne en het Zennekanaal, de scheepvaart, de waterbevoorrading, het interregionaal overstromingsbeleid en de stedelijke integratie.

Uitnodiging >>
Programma >>
Boodschap van Coördinatie Zenne bij de start van de Zennedriedaagse >>
Een eerste kort verslag van de Zennedriedaagse >>

Hieronder vindt u bij elk van de drie dagen een uitgebreid beeldverslag, niet alleen van de tocht van die dag, maar ook van Zenne en ‘Zennekanaal’ van bron tot monding, alsook de teksten van enkele sprekers, persartikels, interessante documentatie en filmpjes.

Donderdag 20 augustus 2015:
Zenne en ‘Zennekanaal’: bovenloop en brongebied tussen Seneffe, Ronquières, Tubize en Halle
- Beeldverhaal van de dag >>

Vrijdag 21 augustus 2015, voormiddag:
Zenne en ‘Zennekanaal’: het verstedelijkt gebied tussen Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Anderlecht, Molenbeek en Brussel
- Beeldverhaal van de dag >>

Vrijdag 21 augustus 2015, namiddag:
Zenne en ‘Zennekanaal’: het verstedelijkt gebied tussen Brussel / Molenbeek en Vilvoorde
- Beeldverhaal van de dag >>

Zaterdag 22 augustus 2015:
Zenne en ‘Zennekanaal’: benedenloop en monding tussen Vilvoorde, Mechelen en Willebroek
- Beeldverhaal van de dag >>

Enkele interessante documenten - sprekers:
- Contrat de Rivière Senne: Quelles actions? (FR) >>
- Bekkensecretariaat Dijle-Zenne: Waterkwaliteit van het Vlaamse deel van het Zennebekken >>
- Service Public de Wallonie - DG Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement: Qualité des cours d’eau de la partie wallonne du bassin de la Senne (FR) >>
- Kabinet van Minister-President Rudi Vervoort: Kanaalplan voor Brussel >>
- Gemeente Anderlecht: BBP Biestebroeck >>
- Waterwegen en Zeekanaal nv - Catherine Hoebeeck: Sigmaplan Dijlemonding >>
- Projectfilm overstromingsgebieden Dijlemonding >>

Reportages:
- TVcom Brabant wallon (FR) >>
- Het Nieuwsblad >>
- Brussel Deze Week >>
- 'Reiswijzer: op safari in Beaulieu' door Jef Van Staeyen, deelnemer >>

Wandel- en fietsgidsen:
- 'De Zennebeemden van Anderlecht naar Tubize' (2011) >>
- 'De Zenne en het kanaal in Anderlecht' (2015) >>
- 'De Molenbeek, naar een groene vallei aan de rand van de stad' (2015) >>
- 'De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel' (2009) >>


Zomer 2015: SZenne afterworks: avondwandelingen in de Zennevallei

Tijdens de zomer van 2015 nodigde Coördinatie Zenne je uit om de verschillende waterlopen in Brussel en de groene rand te leren kennen tijdens een gezellige avondwandeling. Na het werk of als afsluiter van een prettige zomerdag genieten van een afterwork-wandeling: de ideale mix tussen ontspannen, leuke contacten leggen en bijleren over de natuur en het water in je buurt!
De wandelingen leidden ons zowel langs stedelijk groen als naar natuurlijke beekvalleien in het hart van de stad. Tijdens tweetalig geleide excursies vertelden gids en gastspreker u over de identiteit van de interregionale waterloop als deel van het watersysteem van de Zennevallei. Er was natuurlijk ook de mogelijkheid om tijdens en na de wandeling bij een drankje een boeiende dialoog aan te gaan met de andere aanwezigen.

Uitnodiging >>
Programma >>


------------------------------

Woensdag 16 SEPTEMBER 2015: de open Zenne en het kanaal in Anderlecht

Deze wandeling brengt je tot bij een locatie waar de Zenne nog in open lucht stroomt. Maar ook dé huidige waterloop van Brussel, het 'Zennekanaal', komt aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van beide waterlopen, hun verschillende functies, verbindingen, potentieel en aan de toekomstvisie.

Gids: Coördinatie Zenne, in samenwerking met Kanaalgidsen - Guides du canal
Externe spreker: Carole Dauphin (Leefmilieu Brussel)
Download de vernieuwde wandelgids >>

Foto's >>

------------------------------

Woensdag 26 AUGUSTUS 2015: fietsen in de Woluwevallei, langs parken en natuurgebieden

Een goede conditie is niet nodig om deel te nemen aan deze fietstocht. De tocht brengt ons op een aangenaam tempo langs de mooie parken en natuurgebieden die samen de vallei van de Woluwe vormen. Op de plaats van afspraak kan je een Villo ontlenen.

Gids: Coördinatie Zenne
Externe spreker: Gaëtan Cuartero Diaz (Brussel Leefmilieu - departement Water) en CEBE (Commission de l’Environnement de Bruxelles Est).
Het parcours volgt een klein stuk van deze fietstocht >>

Foto's >>

------------------------------

Dinsdag 14 JULI 2015: het kanaal, dé waterloop tussen Brussel en Vilvoorde

Sinds de overwelving van de Zenne is het ‘Zennekanaal’ dé waterloop van Brussel. Het Kanaalplan in Brussel, Watersite in Vilvoorde... De aandacht is duidelijk gericht op het 'Zennekanaal'. Een goede gelegenheid om tussen Brussel en Vilvoorde te varen, de ontwikkelingen langsheen het water waar te nemen en te praten over het integraal en multifunctioneel gebruik en beheer van de waterloop, tijdens een boottocht op het kanaal.

Sprekers: Coördinatie Zenne in samenwerking met Kanaalgidsen - Guides du canal, Alfredo Corbalan en Elisa Donders (ADT-ATO), Mario Ninanne (Brussel Natuur) en Yann Coatanéa (Natagora Brussel)

Documentatie:

 • Coördinatie Zenne
  - dossier 'Zennekanaal' >>
 • Natagora Bruxelles (FR)
  - acties van de werkgroep Kanaal-Zenne >>
  - poster 'petites actions et grands résultats' >>
 • Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO)
  - video 'by the canal - a day on the move in the heart of Brussels' >>
  - video 'canal Area - a territory on the move in the heart of Brussels' >>
  - brochure 'Kanaalgebied - mogelijkheden in het hart van Brussel' >>
  - boek 'Kanaal? Hoezo Kanaal?!' >>
 • Brussel Natuur
  - website >>

Foto's >>

------------------------------

Donderdag 25 JUNI 2015: de Molenbeek, een groene vallei aan de rand van de stad

De Molenbeek is een groenblauwe corridor die Vlaanderen met Brussel verbindt. Tijdens deze wandeling, die gedeeltelijk door Natura 2000-gebied gaat, ontdek je een prachtige beekvallei waar de natuur zich heeft kunnen ontwikkelen, ook al is de stad nooit veraf.

Gidsen: Erik Meerschaut (Natuurpunt Asse) en Jean Rommes (Commission de l'Environnement de Bruxelles Ouest)
Externe spreker: Renaud Bocquet (Leefmilieu Brussel - departement Water)

Wandelgids >>
Foto's >>


Fototentoonstelling 'Brussel, in het hart van de Zennevallei' bij Leefmilieu Brussel

In het kader van de internationale dag van de biodiversiteit op 22 mei 2015, met dit jaar als thema: ‘Biodiversiteit voor duurzame ontwikkeling’, vonden er bij Leefmilieu Brussel twee uitzonderlijke tentoonstellingen plaats. De tentoonstelling van Coördinatie Zenne ‘Brussel, in het hart van de Zennevallei’ en de tentoonstelling van Natagora ‘Het ‘Zennekanaal’, een ecologische corridor in het hart Brussel’ sneden het onderwerp aan van de integratie van de biodiversiteit in de ontwikkeling van de kanaalzone in volle verandering.

Van 22 mei tot 12 juni 2015 kon je van maandag tot vrijdag (van 8u30 tot 17u30) de tentoonstelling bezichtigen bij Leefmilieu Brussel (nieuw gebouw van Leefmilieu Brussel, site van Thurn & Taxis, Havenlaan 86 c 1000 Brussel - www.bel.brussels).

Foto's >>


Wandel- en fietstochten 'Zenne - kanaal - natte gebieden' tussen Brussel en Vilvoorde

Wandel- en fietstochten om de regio’s nog meer samen te brengen rondom onze waterwegen en om mooie ontdekkingen te stimuleren!
Tussen Brussel en Vlaanderen is er langs de Zenne en het kanaal over een afstand van een paar kilometer een enorm potentieel. Regelmatig haasten vogelkenners zich er heen om zeldzame soorten te spotten. Een aantal bedrijven aan het kanaal hebben de ontwikkeling van de natuur in hun projecten geïntegreerd en dragen zo hun steentje bij om het kanaal zijn rol van ecologische corridor te laten spelen.
Een beetje verder zijn er ter hoogte van Vilvoorde-Watersite mooie fietspaden aangelegd langsheen de Zenne waarvan een oude zijtak heringericht is. Een aangename promenade laat je toe er langs het kanaal te flaneren en een brug speciaal voor fietsers en voetgangers zal weldra het kanaal overspannen.

Op zondag 22 maart kon je naar aanleiding van de Wereldwaterdag ‘een duik nemen’ in de Zenne en het kanaal en het potentieel van die waterlopen ontdekken.

Uitnodiging en programma >>
Foto's >>

Een organisatie van Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, Natagora-Brussel en VZW De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek.


Wereldwaterdag@school

De Verenigde Naties riepen 22 maart uit tot Wereldwaterdag. Vanaf 1993 maken de lidstaten op die dag de waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar. Ze doen dat door evenementen te organiseren en informatie over water te verspreiden.
Miljoenen mensen moeten dagelijks gemiddeld 6 kilometer stappen, gewoon om water te halen voor hun basisvoorzieningen. Heel vaak zijn het kinderen (en vaak overwegend meisjes) die moeten stappen. Hierdoor kunnen ze niet naar school.
Met deze actie willen we het blikveld van onze jongeren verruimen. We kijken naar vroeger, naar het hier en nu, maar ook naar elders en later. De actie leidt ook tot een groter inlevingsvermogen en doet de deelnemers stilstaan bij de verschillende aspecten van de waterproblematiek.

Op vrijdag 20 maart stapten scholen mee in de grootste ‘Walk for Water’ ooit in België. Het ging om een symbolische wandeling, ter gelegenheid van Wereldwaterdag. De wandeling stelt de kilometerslange tocht voor die door vele mensen elke dag moet afgelegd worden om aan water te geraken.

Programma:
- 9-11u: educatief aanbod rond water door Coördinatie Zenne
- 11-12u: Big Walk for Water met bestemming het Warandepark.
- 12-15u: een hele reeks leuke wateractiviteiten in het Warandepark.

Foto's >>