logo
banner

Activiteiten voor scholen

De folder voor scholen: milieueducatie over de Brusselse waterlopen

Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken', educatieve wandelingen langs Brusselse waterlopen, waterkwaliteit meten van een waterloop dichtbij de school,...

Download de folder 2018-2019 hier.


Brusselse Waterdagen 2019

Van zondag 17 tot zondag 24 maart 2019 zijn het de Brusselse Waterdagen: een mooie gelegenheid om het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de bloemetjes te zetten en de Brusselaars uit te nodigen om Brussel langs het water te ontdekken!
Noteer alvast deze data in jouw agenda en laat je onderdompelen in dit boeiende thema door deel te nemen aan de vele gratis activiteiten: geleide bezoeken, wandelingen, boottochten, conferenties, fietstochten, musea, sluis, stormbekkens, amfibieën, vogelobservatie...
Tijdens de week wordt een speciaal programma opgesteld voor scholen om de jongeren - de beslissers van morgen - te sensibiliseren.
De wateractoren worden uitgenodigd om hun activiteiten bekend te maken en hun kennis en ervaring rond het thema water te delen.

  • Info ter attentie van de partners >>
  • Programma voor scholen en inschrijven >>


Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Van 7 tot 25 oktober 2019 organiseert Coördinatie Zenne opnieuw de milieueducatieve rondvaarten op het 'Zennekanaal' in Brussel.

Deze tochten laten leerlingen op een originele manier kennismaken met de thema’s water en waterlopen. Actief waarnemen, beleven en zelf onderzoeken vormen de basis van het programma dat uit 3 ateliers van elk 45 minuten bestaat.
De milieueducatieve boottochten vinden elk jaar plaats in oktober. Binnenkort kan je inschrijven voor oktober 2019!

  • Uitnodiging, praktische info en inschrijven >>
  • Film van de milieueducatieve boottochten >>
  • Foto's 2018 >>


Educatieve wandelingen langs Brusselse waterlopen

foto Coördinatie Zenne nodigt u uit voor een interessante én boeiende ontdekkingstocht naar het 'Water in Brussel'.

De Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neerpedebeek, de Roodkloosterbeek, de bronnen van de Woluwe, de Zenne en het kanaal zijn allemaal schitterende locaties om het water, de natuur en het leefmilieu in het algemeen te beleven en te ervaren. Nochtans krijgen die plekken niet de aandacht die ze verdienen.
Tijdens de wandelingen en in functie van de groep vertelt de begeleider over de geschiedenis van de waterloop waarlangs gewandeld wordt. Thema’s die aan bod komen zijn geografie, waterbeheer en -beleid, waterkwaliteit en waterzuivering, de waterkringloop, het belang van water voor natuur en mens en het groene en blauwe netwerk.

Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost € 60 voor een groep van maximum 25 leerlingen. U kan de begeleider vragen de inhoud van de wandeling aan te passen aan uw specifieke wensen. Voor een wandeling die bv. het historische aspect meer in de kijker zet, is de wandeling ‘De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel’ een uitstekende keuze.

Om alvast meer te ontdekken over de waterloop in de buurt van uw school en de wandeling voor te bereiden, kan u de wandelgidsen 'Zoektocht naar een waterloop' raadplegen.
Ze zijn uitgegeven door Coördinatie Zenne.
Nog een gouden tip is onze gids ‘Water in Brussel’, eveneens beschikbaar op onze website.

  • Uitnodiging, praktische info en inschrijven >>


Waterkwaliteit meten van een waterloop dichtbij de school

foto Onderzoek de waterkwaliteit van een Brusselse waterloop als een echte wetenschapper!
We ontdekken op basis van verschillende experimenten hoe het gesteld is met de waterkwaliteit. Door observatie van de omgeving, door analyse van enkele fysicochemische parameters (troebelheid, temperatuur, opgeloste zuurstof, zuurtegraad en nutriënten), door macro-invertebraten te zoeken en aan de hand van deze diertjes de Belgische Biotische Index te bepalen, kunnen we beoordelen of het watersysteem een ‘goede waterkwaliteit’ heeft. We nemen samen een Brusselse waterloop dicht bij onze school onder de loep: de Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neerpedebeek, de Roodkloosterbeek, de Watermaelbeek of de Zenne.

Deze activiteit duurt ongeveer 3 uur en kost € 80 voor een groep van maximum 25 leerlingen. De begeleider kan de inhoud aanpassen aan uw specifieke wensen.

Om alvast meer te ontdekken over de waterloop in de buurt van uw school, kan u de wandelgidsen 'Zoektocht naar een waterloop' raadplegen. Ze zijn uitgegeven door Coördinatie Zenne.
Nog een gouden tip is onze gids ‘Water in Brussel’, eveneens beschikbaar op onze website.

  • Uitnodiging, praktische info en inschrijven >>


De gids 'Water in Brussel'

De gids ‘Water in Brussel’ wil zowel de leek aanspreken die meer over water in Brussel wil weten, als pedagogen en leerkrachten. In die gids, vindt u een schat aan informatie over het water en de geschiedenis van het water in Brussel, maar ook een overzicht van de vele organisaties die educatieve activiteiten aanbieden over de thema’s water, waterlopen en natte natuur.

De gids kan je downloaden en is ook op vraag verkrijgbaar bij Leefmilieu Brussel (info@leefmilieu.brussels - T. 02 775 75 75).


'Langs het water' in de klas

Gebruik het lespakket van Coördinatie Zenne in de klas om samen met de leerlingen het water en de waterlopen in de nabijheid van de school te ontdekken:

Lespakket 'Brussel langs het water ontdekken' >>