logo
banner

Activiteiten voor scholen

Download de folder voor scholen: 'Milieueducatie over de Brusselse waterlopen'

Met o.a. milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken', educatieve wandelingen langs waterlopen in de Brusselse natuur, educatieve wandeling 'De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel', waterkwaliteit meten van een waterloop dichtbij de school,...

Download de folder 2019-2020 hier.


Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Van 7 tot 25 oktober 2019 organiseert Coördinatie Zenne opnieuw de milieueducatieve rondvaarten op het 'Zennekanaal' in Brussel.

Deze tochten laten leerlingen op een originele manier kennismaken met de thema’s water en waterlopen. Actief waarnemen, beleven en zelf onderzoeken vormen de basis van het programma dat uit 3 ateliers van elk 45 minuten bestaat.
De milieueducatieve boottochten vinden elk jaar plaats in oktober.

  • Uitnodiging, praktische info en inschrijven >>
  • Film van de milieueducatieve boottochten >>
  • Foto's >>


Educatieve wandelingen langs waterlopen in de Brusselse natuur

foto De Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neerpedebeek, de Roodkloosterbeek, de bronnen van de Woluwe, de Zenne en het kanaal zijn allemaal schitterende locaties om het water, de natuur en het leefmilieu in het algemeen te beleven en te ervaren. Nochtans krijgen die plekken niet de aandacht die ze verdienen.
Tijdens de wandelingen en in functie van de groep vertelt de begeleider over de geschiedenis van de waterloop waarlangs gewandeld wordt. Thema’s die aan bod komen zijn geografie, waterbeheer en -beleid, waterkwaliteit en waterzuivering, de waterkringloop, het belang van water voor natuur en mens en in de strijd tegen klimaatopwarming.

Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost € 70 voor een groep van maximum 25 leerlingen. De begeleider kan de inhoud van bovenstaande animaties aanpassen aan de leeftijd van de leerlingen en aan uw specifieke wensen. Deelnemen kan het ganse jaar door. Reserveren is wel nodig.

Om alvast meer te ontdekken over de waterloop in de buurt van uw school en de wandeling voor te bereiden, kan u de wandelgidsen 'Zoektocht naar een waterloop' raadplegen.
Ze zijn uitgegeven door Coördinatie Zenne.
Nog een gouden tip is onze gids ‘Water in Brussel’, eveneens beschikbaar op onze website.

  • Uitnodiging, praktische info en inschrijven >>


Educatieve wandeling 'De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel'

foto Vroeger meanderde een rivier door de stad, maar waar is ze nu? En waarom werd er een kanaal gegraven? Deze wandeling neemt je terug in de tijd en legt de evolutie van de Zenne en het kanaal in Brussel uit en hun belang voor de ontwikkeling van de stad. Ze licht het belang van water toe voor de natuur, de mens en in de strijd tegen de klimaatopwarming alsook de uitdagingen betreffende waterbeheer, waterkwaliteit, waterzuivering, het groene en blauwe netwerk,...

Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost € 70 voor een groep van maximum 25 leerlingen. De begeleider kan de inhoud van bovenstaande animaties aanpassen aan de leeftijd van de leerlingen en aan uw specifieke wensen. Deelnemen kan het ganse jaar door. Reserveren is wel nodig.

Om alvast meer te ontdekken over de waterloop in de buurt van uw school en de wandeling voor te bereiden, kan u de wandelgidsen 'Zoektocht naar een waterloop' raadplegen.
Ze zijn uitgegeven door Coördinatie Zenne.
Nog een gouden tip is onze gids ‘Water in Brussel’, eveneens beschikbaar op onze website.

  • Uitnodiging, praktische info en inschrijven >>

N.B. Combineer deze wandeling met een ongewone reis naar de Brusselse riolen aangeboden door het Riolenmuseum.
Deze twee activiteiten vullen mekaar aan om je de verborgen kant van de stad te laten ontdekken. >>


Waterkwaliteit meten van een waterloop dichtbij de school

foto Onderzoek de waterkwaliteit van een Brusselse waterloop als een echte wetenschapper!
We ontdekken op basis van verschillende experimenten hoe het gesteld is met de waterkwaliteit. Door observatie van de omgeving, door analyse van enkele fysicochemische parameters (troebelheid, temperatuur, opgeloste zuurstof, zuurtegraad en nutriënten), door macro-invertebraten te zoeken en aan de hand van deze diertjes de Belgische Biotische Index te bepalen, kunnen we beoordelen of het watersysteem een ‘goede waterkwaliteit’ heeft. We nemen samen een Brusselse waterloop dicht bij onze school onder de loep: de Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neerpedebeek, de Roodkloosterbeek, de Watermaelbeek of de Zenne.

Deze activiteit duurt ongeveer 3 uur en kost € 90 voor een groep van maximum 25 leerlingen. De begeleider kan de inhoud aanpassen aan uw specifieke wensen.

Om alvast meer te ontdekken over de waterloop in de buurt van uw school, kan u de wandelgidsen 'Zoektocht naar een waterloop' raadplegen. Ze zijn uitgegeven door Coördinatie Zenne.
Nog een gouden tip is onze gids ‘Water in Brussel’, eveneens beschikbaar op onze website.

  • Uitnodiging, praktische info en inschrijven >>


De gids 'Water in Brussel'

De gids ‘Water in Brussel’ wil zowel de leek aanspreken die meer over water in Brussel wil weten, als pedagogen en leerkrachten. In die gids, vindt u een schat aan informatie over het water en de geschiedenis van het water in Brussel, maar ook een overzicht van de vele organisaties die educatieve activiteiten aanbieden over de thema’s water, waterlopen en natte natuur.

De gids kan je downloaden en is ook op vraag verkrijgbaar bij Leefmilieu Brussel (info@leefmilieu.brussels - T. 02 775 75 75).