logo
banner

Activiteiten voor scholen

Download de folder voor scholen:
'Milieueducatieve activiteiten over het thema water'

foto Met o.a. milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken', educatieve wandelingen langs waterlopen in de Brusselse natuur, educatieve wandeling 'De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel', waterkwaliteit meten van een waterloop dichtbij de school,...

Download de folder 2022-2023 >>

Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Van 4 tot 24 oktober 2023: Coördinatie Zenne organiseert opnieuw de milieueducatieve rondvaarten op het 'Zennekanaal' in Brussel.

Deze tochten laten leerlingen op een originele manier kennismaken met de thema’s water en waterlopen. Actief waarnemen, beleven en zelf onderzoeken vormen de basis van het programma dat uit 3 ateliers van elk 45 minuten bestaat.
De milieueducatieve boottochten vinden elk jaar plaats in oktober.

 • Uitnodiging, praktische info en inschrijven: online april 2023
 • Film van de milieueducatieve boottochten >>
 • Foto's >>

Animatie 'Hier begint de zee'

foto Zijn onze riolen verbonden met de zee? Waar gaat ons afvalwater naar toe in Brussel? Wordt het gezuiverd? Heeft het vuil dat in ons afvalwater terechtkomt een impact op het milieu? Wat gebeurt er met vuilnis dat op straat wordt gegooid?...

Deze vragen worden op een boeiende manier beantwoord in de klas en op de speelplaats. Op het programma: Interactieve Powerpoint, puzzel, korte film, quiz, tag-actie en tekeningen met krijt.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Inschrijven >>
 • Video's van Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement:
  - Hier begint de zee | op openbare plaatsen >>
  - Hier begint de zee | bij jou thuis >>

Educatieve wandelingen langs waterlopen in de Brusselse natuur

foto De Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neerpedebeek, de Roodkloosterbeek, de bronnen van de Woluwe, de Zenne en het kanaal zijn allemaal schitterende locaties om het water, de natuur en het leefmilieu in het algemeen te beleven en te ervaren. Nochtans krijgen die plekken niet de aandacht die ze verdienen.
Tijdens de wandelingen en in functie van de groep vertelt de begeleider over de geschiedenis van de waterloop waarlangs gewandeld wordt. Thema’s die aan bod komen zijn geografie, waterbeheer en -beleid, waterkwaliteit en waterzuivering, de waterkringloop, het belang van water voor natuur en mens en in de strijd tegen klimaatopwarming.

Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost € 70 voor een groep van maximum 25 leerlingen. De begeleider kan de inhoud van bovenstaande animaties aanpassen aan de leeftijd van de leerlingen en aan uw specifieke wensen. Deelnemen kan het ganse jaar door. Reserveren is wel nodig.

Om alvast meer te ontdekken over de waterloop in de buurt van uw school en de wandeling voor te bereiden, kan u de wandelgidsen 'Zoektocht naar een waterloop' raadplegen.
Ze zijn uitgegeven door Coördinatie Zenne.
Nog een gouden tip is onze gids ‘Water in Brussel’, eveneens beschikbaar op onze website.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Inschrijven >>


Bezoek het waterzuiveringsstation Brussel-Noord

foto De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brussel-Noord werd in maart 2008 officieel ingehuldigd en wordt uitgebaat door de vennootschap Aquiris (concessiehouder). De RWZI behandelt het afvalwater van 1,1 miljoen inwoner-equivalenten (84% komende uit het Brussels Gewest, de rest uit Vlaanderen). Op deze manier wordt - op enkele wijken na - al het Brusselse afvalwater, en zelfs een deel afkomstig van de naburige Vlaamse gemeenten, gezuiverd alvorens het in de Zenne wordt gestort.

De RWZI bevindt zich op de oever van het Zeekanaal Brussel-Schelde, ter hoogte van de Budabrug (tussen de Vilvoordselaan en het Zeekanaal) op een vroegere industriële site die doorkruist wordt door de Zenne.

De zuiveringsprocessen zijn complex, maar worden op een duidelijke en didactische manier voorgesteld en uitgelegd door een gids van Coördinatie Zenne.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Inschrijven >>


No Time to Waste Water

Onderzoek de waterkwaliteit van de waterloop dichtbij je school

Een goede waterkwaliteit is niet alleen essentieel voor de ontwikkeling van het leven in en langs de waterloop maar heeft ook een rechtstreekse impact op onze gezondheid en levenskwaliteit. Om te weten hoe het gesteld is met de waterkwaliteit van de waterloop dichtbij je school nodigt Coördinatie Zenne vzw je uit voor een terreinonderzoek met:

 • observatie van de omgeving
 • analyse van enkele fysicochemische parameters
  (troebelheid, temperatuur, opgeloste zuurstof, zuurtegraad en nutriënten)
 • determineren van macro-invertebraten
  (ongewervelde diertjes die je met het blote oog kan waarnemen)
 • analyse van de hydromorfologie of de opbouw van de waterloop en haar omgeving
  met behulp van beoordelingskaarten

Alle resultaten worden verzameld op een interactieve kaart die door iedereen vrij raadpleegbaar is. Zo help je mee aan het in beeld brengen van de toestand van onze waterlopen.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Inschrijven >>
 • Video >>

Met de steun van het project Make Europe Sustainable for All
Terreinonderzoek: ontdekking en beoordeling van de gezondheid van 2 natte zones

foto Neem je leerlingen mee op een dagexcursie.
Inhoud: basisbegrippen uit de ecologie, evaluatie van de waterkwaliteit (resultaten worden getoetst aan de Brusselse kwaliteitsnormen), vergelijking van twee ecosystemen: vijver en beek. De leerlingen beoordelen via empirisch wetenschappelijk onderzoek het ecologische potentieel van die 2 ecosystemen, bespreken de resultaten in groep en formuleren een logische conclusie.
Deze activiteit vindt plaats in de plantentuin Jean Massart in samenwerking met Coördinatie Zenne vzw.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Inschrijven >> (‘Activiteiten voor scholen nr.5’)

Geïnteresseerd in de activiteiten van de plantentuin Jean Massart?
Bezoek hun website >>
--- Aandacht: beperkt aantal reserveringen. ---
Rondleiding in het Riolenmuseum en educatieve wandeling 'De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel'

foto Vroeger meanderde een rivier door de stad, maar waar is ze nu? En waarom werd er een kanaal gegraven? Deze wandeling neemt je terug in de tijd en legt de evolutie van de Zenne en het kanaal in Brussel uit en hun belang voor de ontwikkeling van de stad. Ze licht het belang van water toe voor de natuur, de mens en in de strijd tegen de klimaatopwarming alsook de uitdagingen betreffende waterbeheer, waterkwaliteit, waterzuivering, het groene en blauwe netwerk,...

Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost € 70 voor een groep van maximum 25 leerlingen. De begeleider kan de inhoud van bovenstaande animaties aanpassen aan de leeftijd van de leerlingen en aan uw specifieke wensen. Deelnemen kan het ganse jaar door. Reserveren is wel nodig.

Combineer deze wandeling met een ongewone reis naar de Brusselse riolen aangeboden door het Riolenmuseum. Deze twee activiteiten vullen mekaar aan om je de verborgen kant van de stad te laten ontdekken.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Inschrijven voor de wandeling >>
 • Inschrijven voor het Riolenmuseum >>


Brusselse Waterdagen 2023 - voor scholen

Van zondag 19 tot zondag 26 maart 2023 waren het Brusselse Waterdagen: het blauwe patrimonium van de hoofdstad stond een week lang in de kijker en de Brusselaars konden ‘Brussel langs het water’ herontdekken!
Van maandag 20 tot vrijdag 24 maart kregen de SCHOLEN speciale aandacht om jongeren te sensibiliseren. Verschillende educatieve activiteiten werden aangeboden op verschillende plaatsen in Brussel.
Tot volgend jaar!

 • Programma voor scholen >>
 • Sensibiliseringscampagne 'Hier begint de zee' >>


De gids 'Water in Brussel'

foto De gids ‘Water in Brussel’ wil zowel de leek aanspreken die meer over water in Brussel wil weten, als pedagogen en leerkrachten. In die gids, vindt u een schat aan informatie over het water en de geschiedenis van het water in Brussel, maar ook een overzicht van de vele organisaties die educatieve activiteiten aanbieden over de thema’s water, waterlopen en natte natuur.

De gids kan je hier downloaden.
Hij is ook op vraag verkrijgbaar bij Leefmilieu Brussel (info@leefmilieu.brussels - T. 02 775 75 75).