logo
banner

Dossier 'Waterbeheer'

De Kaderrichtlijn Water verplicht de EU-lidstaten ertoe om de 6 jaar een Stroomgebied waterbeheerplan, ook Waterbeheerplan genoemd, op te stellen en in te voeren. In België, de gewestelijke Beheerplannen integreren de realiteit op terrein, per gewest, zonder echter de internationale uitdagingen en de noodzakelijke coördinatie binnen het internationale stroomgebied district van de Schelde uit het oog te verliezen.


ARTIKELS


Lees meer in de Zennekrant nr. 20 - 'Special waterbeheerplannen' (mei 2016) >
U vindt ook heel wat relevante artikels terug in onze andere Zennekranten >

Input van Coördinatie Zenne & partners voor het Brussels waterbeheerplan

Het Brussels waterbeheerplan is het waterbeleid voor de toekomst. Het gaat niet alleen over waterkwaliteit maar ook over heel wat andere elementen die je hier kan ontdekken. Dat waterbeheerplan is nog tot 31 mei in openbaar onderzoek. Naar aanleiding daarvan heeft Coördinatie Zenne haar partners samengeroepen op 27 april 2016, om de verschillende assen te bespreken en enkele opmerkingen in te dienen bij Leefmilieu Brussel.