logo
banner

Dossier 'Lespakketten over water en waterlopen'

Lespakket 'Milieueducatieve boottochten - Brussel langs het water ontdekken'


Hieronder vindt u de verschillende onderdelen van het lespakket voor de milieueducatieve boottochten, gerealiseerd door Coördinatie Zenne.
Dit lespakket geeft een antwoord op de meeste vragen omtrent water, de waterlopen en het waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië (zie de lesblaadjes 'leerkracht'). Deze lesblaadjes bevatten ook tal van oefeningen (zie lesblaadjes 'leerlingen').

1. Wa-wat... water? (lesblad 'leerkracht' / lesblad 'leerling')

2. De blauwe planeet (lesblad 'leerkracht' / lesblad 'leerling')

3. Water, de bron van alle leven (lesblad 'leerkracht' / lesblad 'leerling')

4. 1001 gebruiken van water (lesblad 'leerkracht' / lesblad 'leerling')

5. Waar komt ons kraantjeswater vandaan? (lesblad 'leerkracht' / lesblad 'leerling')

6. In het water gevallen? (lesblad 'leerkracht' / lesblad 'leerling')

7. Stromen van water (lesblad 'leerkracht' / lesblad 'leerling')

8. Integraal waterbeheer (lesblad 'leerkracht')

9. Waterlopen en water in Brussel (lesblad 'leerkracht' / lesblad 'leerling' / lesblad 'leerling - verbetersleutel')Lespakket 'No Time to Waste Water - Onderzoek de waterkwaliteit van de waterloop dichtbij je school'


Hieronder vindt u de verschillende onderdelen van het lespakket voor de animatie waterkwaliteit, gerealiseerd door Coördinatie Zenne.
We ontdekken op basis van verschillende experimenten hoe het gesteld is met de waterkwaliteit. Door observatie van de omgeving, door analyse van enkele fysicochemische parameters (troebelheid, temperatuur, opgeloste zuurstof, zuurtegraad en nutriënten), door macro-invertebraten te zoeken en aan de hand van deze diertjes de Belgische Biotische Index te bepalen, kunnen we beoordelen of het watersysteem een ‘goede waterkwaliteit’ heeft.

1. Helderheid meten (lesblad)

2. Stroomsnelheid meten (lesblad)

3. Temperatuur bepalen (lesblad)

4. Zuurstofgehalte bepalen (lesblad)

5. Zuurgraad bepalen (lesblad)

6. Fosfaatgehalte bepalen (lesblad)

7. Stikstofgehalte bepalen (lesblad)

8. Belgisch Biotische index (BBI) bepalen (lesblad)

Verslagblad: Waterkwaliteitsbepaling van onze waterlopen! (lesblad)