logo
banner

Verslagen en foto's 2014

Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Van 1 tot 24 oktober 2014 hadden de jaarlijkse milieueducatieve boottochten op het ‘Zennekanaal’ tussen Brussel en Vilvoorde plaats. Alle Brusselse scholen kregen onder begeleiding van gepassioneerde lesgevers een fascinerende omgeving te zien en dit vanaf een boot die hiervoor speciaal is ingericht. Een originele manier om de thema's waterlopen en water aan bod te laten komen!

De educatieve boottochten willen de Brusselse jongeren en ook volwassenen de oorsprong van hun stad - ontstaan op de eilandjes van de Zenne - beter laten leren kennen en het belang van de waterlopen en het 'Zennekanaal' in Brussel beter laten begrijpen.

Deze boottochten, gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse overheid, waren op woensdagnamiddag, na 16 uur of in het weekend eveneens toegankelijk voor milieuverenigingen, gemeentelijke en gewestelijke administraties, ondernemingen, wijkcontracten, intercommunales, ...

- uitnodiging en programma >>
- folder milieueducatieve boottochten 2014 >>
- foto's 2014 boottochten van 3u >>
- foto's 2014 boottochten van 45min >>


METROLAB brabantSZenne > Interregionale STUDIO

De METROLAB brabantSZenne heeft als doelstelling het collaboratief ontwerpen van een groene en blauwe infrastructuur en wandelpad langs de Zenne en het kanaal doorheen Brussel en de twee Brabantse provincies.
De interregionale studio die op 10, 11 en 12 SEPTEMBER 2014 georganiseerd werd bracht zowel publieke als private actoren en onderzoekers uit binnen- en buitenland; actief binnen de thema’s water(beheer), milieu, stedelijke ontwikkeling en mobiliteit, samen.
De studio was een organisatie van CREAT/LOCI-UCL in samenwerking met Coördinatie Zenne/Grenzeloze Schelde, Leefmilieu Brussel - BIM, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei en Contrat de Rivière Senne.

- uitnodiging en programma >>
- fotos >>


Terreinbezoek per boot aan de Brusselse kanaalzone tussen Brussel-centrum en de gewestgrens.
Toelichting van het goedgekeurde Brusselse ‘Kanaalplan’ en van diverse projecten.

Tijdens de tocht op woensdag 20 AUGUSTUS 2014, een gezamenlijke organisatie van Coördinatie Zenne, werkgroep van Grenzeloze Schelde, Brussels by Water en Kanaaltochten Brabant, werd door verschillende sprekers info verstrekt over het Brusselse 'Kanaalplan', de projecten langs het kanaal en over de uitdagingen terzake. Deze studienamiddag op het terrein wilde de deelnemers een beter inzicht en juister beeld geven in de belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die zich thans ontrollen of op het getouw staan op en om het 'Zennekanaal' te Brussel. De deelnemers konden vragen stellen en meningen formuleren.

De regeringsverklaring van het nieuwe Brusselse Hoofdstedelijk Bestuur laat er geen twijfel over bestaan. De Kanaalzone is en wordt DE zone waarop het Brussels Gewest inzet voor de volgende 10 jaar:... "de Kanaalzone is de nieuwe ruggengraat van het Brussels Gewest", "de vernieuwingen in de kanaalzone zullen symbool staan voor de vernieuwing van Brussel", "Het is op en rondom het Kanaal dat het Brussel van 2025 zal gerealiseerd worden", ...

Vandaag zijn reeds belangrijke veranderingen zichtbaar van de metamorfose die reeds een aantal jaren geleden werd ingezet rond het kanaal: Tour & Taxis, UP-Site woontoren, de vele nieuwe woonprojecten, het passief kantoor van Leefmilieu Brussel, Abattoir, Bellevue/Meininger Hotel, Haven-Zuid, enz.

Deze veranderingen roepen ook vragen op: "wordt ook gedacht aan de mobiliteitsproblematiek als duizenden nieuwe woon- en werkgelegenheden worden ingepland langsheen het kanaal dat reeds erg filegevoelig is? Zal ook meer ruimte gecreëerd worden voor voetgangers en fietsers? In hoeverre zal het kanaalomgeving ook 'vergroenen' en een meer leefbare omgeving worden? Wordt erop gemikt om van het kanaal ook een kwalitatieve en aantrekkelijke publieke ruimte te maken? Wordt in het verder uit te werken Brussels Kanaalplan ook aandacht besteed aan een aantal aspecten die grensoverschrijdend zijn: de waterbeheersing, de waterkwaliteit, het scheepvaartvervoer, de natuurontwikkeling, ...?"

- uitnodiging en programma >>
- fotoverslag >>
- downloadbare foto's >>
- Inleiding tot het 'Kanaalplan': 'Het Kanaalgebied in Brussel', synthese van de toespraak van Dirk Van De Putte,
  adjunct-directeur ADT-ATO >>
- lees nu reeds >>


Een structurele samenwerking in de Vogelzangbeekvallei

Het gebrek aan een doorgedreven officieel samenwerkingsverband tussen het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht voor de Vogelzangbeek leidt vaak tot onduidelijkheid (wie wat kan of moet doen?) en wordt ervaren als een stok in het wiel van alle mensen die begaan zijn met deze waterloop, in het bijzonder voor de waterkwaliteit en de natuurwaarde.

Een voorstel: het opzetten van een bij voorkeur erkende structuur (een Beekcontract?) waarin alle betrokkenen officieel kunnen samenwerken rond de Vleze/Vogelzangbeek/Zuunbeek met als doel haar natuurwaarde terug te geven.

Op dinsdag 10 JUNI 2014 organiseerde Coördinatie Zenne-Coordination Senne | Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières in samenwerking met CCN Vogelzang CBN en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei een intergewestelijk bezoek langs de Vogelzangbeek en een eerste brainstorming over dit opzet.

- uitnodiging en programma >>
- verslag >>
- foto's >>


Wandelingen en ontmoetingen in de Zennevallei

Vrijdag 12 DECEMBER om 10.00u: geleid bezoek aan de grondwaterwinning van Modave

We laten de Zennevallei achter ons om op zoek te gaan naar de herkomst van ons drinkwater. In Modave, op 28 km ten zuidwesten van Luik, vangt Vivaqua het opwellend water op uit de grondwaterlaag die de Hoyoux bevoorraadt, een zijrivier op de rechteroever van de Maas. Dagelijks wordt tussen 53 000 en 80 000 m³ water verzameld in meer dan 5 km in de heuvel uitgehouwen galerijen.
In 1882 schrijft koning Leopold II een wedstrijd uit voor “de beste manier om onze grote steden, en heel in het bijzonder de Brusselse agglomeratie, overvloedig en tegen de laagste prijs te voorzien van drinkwater van de beste kwaliteit, rekening houdend met de verwachte stijging van het aantal inwoners”. Vanaf 1923 wordt het water van Modave aangevoerd tot in Vlaanderen. Modave is niet alleen de belangrijkste grondwaterwinning in België, met zijn natuurreservaat en zijn kasteel is de site ook een mooi voorbeeld op het vlak van de natuurbescherming en van het behoud van het patrimonium.

Gids: Vivaqua

- verslag: de grondwaterwinning en het domein van Modave
- foto's >>


------------------------------

Woensdag 8 OKTOBER om 14.00u: waterbeheersing aan de Zenne, het 'Zennekanaal' en het overstort van Lembeek, gecombineerd met een bezoek aan Brouwerij Boon

Tijdens en na de zware overstromingen van november 2010, waarbij veel bewoners langs de Zenne en het kanaal getroffen werden, zowel in Vlaams- als in Waals-Brabant, werd veel gesproken over het overstort in Lembeek. Ter illustratie hiervan loopt deze wandeling, georganiseerd in het kader van de Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen, ook langs het 'Zennekanaal', de sluis en dit overstort en krijg je een woordje uitleg bij deze cruciale kunstwerken die instaan voor de waterbeheersing op beide waterlopen.
Lembeek is vooral bekend om zijn typische streekbieren uit de Zennevallei die we zeker zullen proeven tijdens een bezoek aan de brouwerij Boon! Het oudste Belgische streekbier ‘Lambiek’: ontstaat door een unieke, spontane gisting met wilde gisten uit de buitenlucht en het zijn precies deze wilde gisten die het bier zijn verfijnde smaak geven en ervoor zorgen dat alleen in de Zennevallei lambiek gebrouwen kan worden.

Gids: Luc Lippens

- verslag >>
- foto's >>


------------------------------

Zondag 21 SEPTEMBER om 10.30u: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel

Aan de hand van straatnamen, oude gebouwen, monumenten en andere zichtbare sporen is deze wandeling - georganiseerd tijdens Autoloze Zondag - niet alleen een ontdekkingstocht naar het verhaal van de Zenne, maar ook naar de verhalen van het kanaal en de oude en de nieuwe haven in de stad. Door de overwelving van de Zenne in de loop der eeuwen nam het kanaal de rol van de rivier over en is het nu dé waterloop van Brussel. Wat zijn de huidige functies van het kanaal?

Gids: Coördinatie Zenne

- wandelgids >>

------------------------------

Zondag 21 SEPTEMBER om 14.00u: de open Zenne en het 'Zennekanaal' in Anderlecht

Deze wandeling toont de Zenne op één van die zeldzame plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar ze nog in open lucht stroomt. Langs het overstort dat Zenne en kanaal verbindt en waar de Groene Wandeling werd ingericht, vertellen we tijdens Autoloze Zondag, over de vele linken tussen Zenne en Zennekanaal. We schetsen een stukje geschiedenis en gaan in op de functies en de toekomstperspectieven van beide waterlopen.

Gids: Coördinatie Zenne

- wandelgids >>

------------------------------

Zaterdag 7 JUNI om 15.00u: de vallei van de Sennette in Ecaussinnes

Tijdens de wandeling in Ecaussinnes van zo’n 6 km, georganiseerd in het kader van de Wereldmilieudag, maak je kennis met de Sennette of Kleine Zenne, die haar bron heeft in Henegouwen en 30 km verder in Tubize, Waals-Brabant, uitmondt in de Zenne. Landschappelijk is de vallei van de kronkelende Sennette een pareltje, haar rijke geschiedenis leverde een schitterend patrimonium op.

Gids: Dominique Baeyens, namens Coördinatie Zenne

- wandelgids >>
- foto's >>


------------------------------

Donderdag 22 MEI om 14.00u: het natuurgebied de Dorent in Zemst en Vilvoorde

De wandeling in Zemst en Vilvoorde, op Werelddag van de biodiversiteit, brengt je naar het natuurgebied de Dorent, restant van een oud kleinschalig landschap in de beemden van de Zenne en langs de oude en de nieuwe Zenne. In de talloze weilanden kom je nog oude verlande grachten tegen. Twee heerlijke beekjes doorsnijden het gebied.

Gids: Herman Dierickx, namens Coördinatie Zenne

- wandelgids >>
- foto's >>


------------------------------

Donderdag 1 MEI om 11.00u: de Zenne en het ‘Zennekanaal’ van Halle naar Anderlecht per fiets

Vanuit Halle is het maar een kleine stap naar de Zenne en het ‘Zennekanaal’. Met de fiets beleven we, tijdens de Brabantse Vaar-, fiets-, en wandelhappening, de streek tussen Halle en Anderlecht, waar de Zenne in open lucht een betoverend landschap doorkruist: de Zennebeemden.

Gids: Hugo Chevrolet, namens Coördinatie Zenne
Meer info: Brabantse Vaar-, fiets,- en wandelhappening >>

------------------------------

Donderdag 1 MEI om 13.30u en om 15.30u: de Zenne en het kanaal te Brussel

Aan de hand van straatnamen, oude gebouwen, monumenten en andere zichtbare sporen is deze wandeling, georganiseerd tijdens de Brabantse vaar-, fiets- en wandelhappening, niet alleen een ontdekkingstocht naar het verhaal van de Zenne, maar ook naar de verhalen van het kanaal en de oude en de nieuwe haven in de stad. Door de overwelving van de Zenne in de loop der eeuwen nam het kanaal de rol van de rivier over en is het nu dé waterloop van Brussel. Wat zijn de huidige functies van het kanaal?

Gids: Coördinatie Zenne
Meer info: Brabantse Vaar-, fiets,- en wandelhappening >>

- foto's >>

------------------------------

Zaterdag 22 MAART om 10.00u: de Zenne van Rebecq tot Rognon

Verken op Wereldwaterdag de Zenne en haar meanders in een landelijke omgeving tussen Rebecq en Rognon. Tijdens de wandeling van 5 km (terugkeer niet meegerekend) vertelt een gids je over de rivier, haar geschiedenis en geografie, haar waterkwaliteit, de inspanningen voor schoon water, de overstromingsproblemen en hoe de overheden die aanpakken. Informatief en ook interactief.

Gids: René Mahy, bestuurder bij Coördinatie Zenne | Grenzeloze Schelde en inwoner van Rebecq
Gastspreker: Dominique Baeyens van Contrat de Rivière Senne >>
Meer info: Journées wallonnes de l’eau >>

- foto's >>

------------------------------

Zaterdag 22 MAART om 14.00u: de open Zenne en het 'Zennekanaal' in Anderlecht

Lange tijd werd de Zenne 'misbruikt' als afvoer van afvalwater. De afgelopen jaren wordt er, onder impuls van de Europese Kaderrichtlijn Water, een spectaculaire verbetering van de waterkwaliteit vastgesteld. Die is vooral te danken aan de ingebruikname van grootschalige rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Zo wordt sinds 2008 al het Brusselse afvalwater (op enkele wijken na) gezuiverd vooraleer het in de Zenne terechtkomt.
De Zenne is een regenrivier met een zeer schommelend debiet afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. In Brussel bijvoorbeeld is de Zenne grotendeels overwelfd, wat haar afvoercapaciteit beperkt. In periodes van grote waterafvoer wordt het overtollige deel van het Zennewater in Lembeek en Anderlecht, nog voor het Brussel bereikt, overgeheveld in het nabijgelegen kanaal. Na de doortocht door Brussel wordt in Vilvoorde opnieuw water uit het kanaal in grote mate overgeheveld in de 'natuurlijke' Zenne. Hierdoor wisselen kanaal en Zenne in zekere mate ook van gedaante en functie. Door de inkokering van de Zenne in Brussel wordt de ondergrondse Zenne gedurende vele kilometers een kunstmatig en onnatuurlijk waterlichaam, in de vorm van een koker. Anderzijds krijgt het kanaal in Brussel (die we door haar link met de rivier het ‘Zennekanaal’ noemen) een veel natuurlijker karakter met alle functies van een rivier.
Deze wandeling leidt ons langs de open Zenne, het ‘Zennekanaal’, het overstort dat deze twee waterlopen met elkaar verbindt, de ‘Groene Wandeling’ die sinds kort de Zenneoever aandoet...
Een gids vertelt je meer over de Zenne, haar geografie en geschiedenis, de Zennevallei, het ‘Zennekanaal’, het waterbeheer, de problematiek van wateroverlast, de biodiversiteit, het waterleven, de waterzuivering...

Gids: Coördinatie Zenne
Gastspreker: Leefmilieu Brussel - Departement Strategie Water

- foto's >>


Vormings- en informatieactiviteiten langs en over het 'Zennekanaal'

Om het ‘Zennekanaal’ beter te leren kennen, organiseren Coördinatie Zenne-Coordination Senne | Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières en Kanaalgidsen-Guides du Canal in 2014 een vervolg op de 'vormings- en informatiecyclus’ van vorig jaar. U zal kunnen kennismaken met o.a. de bedrijven langs het kanaal, een goede gelegenheid om een beter inzicht te krijgen in de goederenstromen op het ‘Zennekanaal’!

De verschillende bedrijfsbezoeken staan open voor alle geïnteresseerden, met voorrang aan onze (toekomstige) gidsen en lesgevers.

Verslag van de verschillende sessies:

  • Donderdag 13 MAART om 14u: het schrootbedrijf A. Stevens & Co in Brussel >>
  • Vrijdag 25 APRIL om 15u: de Ceres-maalderij in Haren >>
  • Donderdag 12 JUNI om 13.30u: de waterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord in Haren >>
  • Donderdag 18 SEPTEMBER om 10u: de groeve van de Belgische Blauwe Hardsteen in Soignies >>
  • Donderdag 30 OKTOBER om 15u: het recyclagecentrum ABR De Meuter in Grimbergen >>
  • Dinsdag 16 DECEMBER om 14u: de verbrandingsoven van Brussel-Energie in Brussel >>