logo
banner

Verslagen en foto's 2017

Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Van 4 tot 24 oktober 2017 organiseerde Coördinatie Zenne opnieuw de milieueducatieve rondvaarten op het 'Zennekanaal' in Brussel.
Deze tochten laten leerlingen op een originele manier kennismaken met de thema’s water en waterlopen. Actief waarnemen, beleven en zelf onderzoeken vormen de basis van het programma dat uit 3 ateliers van elk 45 minuten bestaat.

 • Uitnodiging en praktische info 2017 >>
 • Film van de milieueducatieve boottochten >>
 • Foto's 2017 >>


Brusselse bronnen: deel 2 - de Ukkelse bronnen

Donderdag 12 oktober 2017: een tweede activiteit in deze reeks zal alle geïnteresseerden samenbrengen rond vier Ukkelse bronnen: die van het Sint-Pieterscollege, de bron van de Ukkelbeek aan de De Frélaan, die in het Vronerodepark en de Kriekenput.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Meer weten over het onderwerp >>
 • Foto's >>
 • Verslag >>
 • Overzicht Brusselse bronnen >>
Zennewandeling Vorst-Anderlecht

Donderdag 5 oktober 2017: een goede gelegenheid om de herwaarderingsprojecten van de Zenne en de toekomstperspectieven op het terrein te gaan bekijken.

 • Uitnodiging >>
 • Foto's >>
 • Verslag >>Brusselse bronnen: deel 1 - in de vallei van de Woluwe

Dinsdag 25 juli 2017: vroeger had elk Brussels dorpje een bron die aan zijn patroonheilige was opgedragen. Vandaag zijn een deel van deze bronnen verdwenen, weinig bekend, of soms zelfs verwaarloosd. In Brussel wil een samenwerkingsproject deze bronnen identificeren en beter bekend maken om zo hun verdiende plaats terug te geven in ons collectief erfgoed.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Meer weten over het onderwerp >>
 • Foto's >>
 • Overzicht Brusselse bronnen >>
 • Interessante linken:
  - De herinrichting van de Woluwelaan in Brussel >>
  - Wandelgids langs de Woluwe (zal in 2018 bijgewerkt worden) >>
  - Tussenkomst van Woluwe-Inter-Quartiers in het kader van de waterbeheerplan 2016-2021 (FR) >>


Afterwork 'Herwaardering van de Zenne'

Op dinsdag 27 juni 2017 was u van harte uitgenodigd voor een informatie- en uitwisselingsmoment over de Zenne en de vooruitzichten voor haar herwaardering in Brussel. Deze activiteit wou nieuwe projecten ondersteuning bieden én ze ook sturen in functie van uw opmerkingen en wensen. Het was dus de bedoeling om mee te werken aan een constructieve dialoog tussen de betrokkenen.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Foto's >>
 • Presentaties:
  - Presentatie van David Kuborn (Coördinatie Zenne) 'Brussel, in het hart van het Zennebekken' >>
  - Uitgave van Roel Jacobs (historicus) 'Op zoek naar de sporen van de Zenne' >>
  - Tekst van Eric Mannes (Adviseur Water) 'De Zenne van de toekomst, het beeld van een nieuw waterbeleid' >>
  - Presentatie van Gaëtan Cuartero Diaz (Leefmilieu Brussel) 'De Zenne 150 jaar later' (enkel in het FR beschikbaar) >>
  - Presentatie Quartier Wielswijk 'Zennewandeling in Vorst' >>
  - Presentatie van Prof. Michel Verbanck (ULB) >>
  - Bemerkingen van de moderator Nicolas Goubau >>
  - Tekst van 'De groene wandeling van Neder-Over-Heembeek vzw' (FR) >>
 • Verslag >>


Milieufeest Ganshoren

Zondag 25 juni 2017 was Coördinatie Zenne aanwezig op het Milieufeest in Ganshoren!

 • Meer weten >>

Milieufestival Brussel

Zondag 4 juni 2017: de natuur en het milieu in Brussel leven. En dat mag gevierd worden! Daartoe kreeg u de kans tijdens het Milieufestival, dat plaatsvond van 2 tot 4 juni. 2017 is het jaar van 'Natuur in de stad', wat ook het centrale thema van het Milieufestival was.

 • Meer weten >>
 • Foto's >>


Vogelzangbeek/Vleze: water en natuur tussen Anderlecht en Sint-Pieters-Leeuw

Zaterdag 3 juni 2017 van 9u/9.30u tot 12u
Tijdens deze wandeling verbonden we twee minder gekende natuurparels: de Vogelzangbeek in Anderlecht en Cortenbroeck in Sint-Pieters-Leeuw.
Vogelzangbeek en Cortenbroeck situeren zich aan weerszijden van de gewestgrens, maar liggen in éénzelfde vallei en zijn verbonden via een beek. Op de wandeling volgden we de loop van het water: vanaf de samenvloeiing van de Vlezenbeek en de Sobbroekbeek, die de Vogelzangbeek vormen, wandelden we stroomopwaarts naar de bronnen van de Sobbroekbeek en de Vlezenbeek. Onderweg lichtten we de watergebonden thema’s toe landschap, natuur, landbouw en recreatie.

We legden eveneens het idee van een ‘intergewestelijk beekcontract’ uit, en stelden de voornaamste gerealiseerde verbeteringen en lopende projecten voor.

De wandeling werd begeleid door CCN Vogelzang CBN, Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden en Coördinatie Zenne-Coordination Senne.
Doelgroep: alle geïnteresseerde personen aan beide zijden van de gewestgrens.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Foto's >>
 • Verslag >>


Boottocht op het 'Zennekanaal', een ecologische corridor in het hart van Brussel

Zaterdag 29 april 2017: kennismaking met de stad vanaf het water met speciale aandacht voor de natuur en de biodiversiteit. Naast zijn vele andere functies is het ‘Zennekanaal’ immers ook belangrijk als ecologische corridor. Brussel heeft enorme nood aan een groen en blauw netwerk en om het Zennekanaal als ecologische corridor te versterken, worden tal van projecten en initiatieven opgestart. Tijdens de boottocht waren er korte presentaties van de lopende projecten, zoals het plan Ooievaar, vogelwaarnemingen en was er tijd om over dit boeiende thema te praten en te discussiëren.

 • Uitnodiging en praktische info >>
 • Foto's >>


Brusselse Waterdagen 2017

Van maandag 20 tot zondag 26 maart 2017 waren het de Brusselse Waterdagen. Leefmilieu Brussel wou het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de bloemetjes zetten en de Waterdagen afsluiten met een feestelijke zondag voor het grote publiek.

Van maandag 20 tot zaterdag 25 maart was er elke avond en ook overdag een programma voor het grote publiek: films, conferenties, boottocht,… Om de jongeren te sensibiliseren - de beslissers van morgen - was er een speciaal programma voor scholen.

Op zondag 26 maart werden de Brusselse Waterdagen feestelijk afgesloten met tal van gratis activiteiten voor het grote publiek, verspreid over het hele Brussels Gewest: geleide wandelingen langs de Brusselse waterlopen, natuur- en opruimwandelingen, bezoek aan een bufferbekken, waterwinning, waterzuiveringsinstallatie of sluis, terreinonderzoek, tentoonstelling over de biodiversiteit,...

Bovendien kon u op zondagmorgen op vier plaatsen aanschuiven voor een gezellig en
familiaal ontbijt aan het water. Op het menu: lekker eten, activiteiten, animatie voor heel
de familie, uitwisselen van informatie en gedachten over water,...

 • Uitnodiging >>
 • Speciaal programma voor scholen >>
 • Folder >>
 • Gids 'Water in Brussel' >>
 • Facebook & foto's >>