logo
banner

Activiteiten voor scholen:
Brusselse Waterdagen van maandag 20 tot vrijdag 24 maart 2017

Water in de stad, meten is weten

foto Hoeveel regen valt er? En wat gebeurt er nadien met dat water? Wat is de invloed van het stedelijk landschap? Via een reeks van drie doe-het-zelfmeetexperimenten verwerven de deelnemers een beter inzicht in de waterlopen in de stad.

Datum: donderdag 23 maart 2017
Uur: 10u of 13.30u
Leeftijd: van 16 tot 18 jaar
Duur: 2u
Prijs: gratis
Taal: Nederlands of Frans
Inschrijven: bverbeir@vub.ac.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Vrije Universiteit Brussel - Pleinlaan 2 - 1050 Elsene


Hoe meten we de waterkwaliteit?

foto Ontdekking van de Pacco-test, een intelligent toestel dat drijft op de vijvers van Elsene en de kwaliteit van het vijverwater meet, en een wetenschappelijke animatie over waterkwaliteit.
Neem een waterstaal in de Elsense vijver en ontdek door proefjes het belang van een goede waterkwaliteit. Voor het onderzoekje gebruiken we onze zintuigen (zicht en reuk), enkele fysicochemische parameters (troebelheid, temperatuur, opgeloste zuurstof en pH) en leren we gebruikmaken van de Belgische Biotische Index door de macro-invertebraten te observeren. Welke waterdiertjes zeggen ons iets? Is er voldoende zuurstof voor het leven in het water? Is het water niet te zuur? Allemaal vragen die we samen zullen beantwoorden!

Datum: van maandag 20 tot vrijdag 24 maart 2017
Leeftijd: > 10 jaar
Duur: 2u
Prijs: € 60 / klas
Taal: Nederlands
Inschrijven: contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Vijvers van Elsene - Flagey


Ongewone reis naar de Brusselse riolen

foto Het Riolenmuseum nodigt bezoekers uit voor een ongewone reis naar de meest verborgen en duistere, maar tegelijk onmisbare wereld van Brussel. Het vertelt wanneer, waarom en hoe de riolen gebouwd werden én over het werk dat hier onder de grond geleverd wordt. Om de watercyclus in de stad beter te begrijpen, is er ook een educatief atelier over de weg van het afvalwater.

Datum: van dinsdag 21 tot vrijdag 24 maart 2017
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: 1u30'
Prijs: € 50 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Inschrijven: service.educatif@brucity.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Riolenmuseum - Octrooipaviljoen / Anderlechtsepoort - 1000 Brussel


Het water in Brussel op 1001 manieren

foto Water is onmisbaar. We hebben het nodig als drinkwater, om te koken, voor de was, om te poetsen, voor de groei van onze planten en gewassen, om af te koelen. Ambachtelijke en industriële activiteiten zijn onmogelijk zonder water. Water bepaalt de grenzen van eigendommen, regio’s en landen, het bepaalt het verloop van oorlogen en de manier waarop de stad verdedigd wordt. Het bestrijdt branden en dient onder de vorm van een rivier of kanaal als verbindings- en scheepvaartweg. Water is een bron van energie en wordt afgevoerd via de riolen. Al die functies van water komen tijdens de Brusselse Waterdagen aan bod in het Museum van de Stad Brussel-Broodhuis: water in alle staten, van de fontein tot de watermolen, van de stadsgrachten tot de Zenne.

Datum: van dinsdag 21 tot vrijdag 24 maart 2017
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: 1u
Prijs: € 50 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Inschrijven: service.educatif@brucity.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Museum van de Stad Brussel - Grote Markt - 1000 Brussel


Maar waar gaat ons afvalwater naar toe?

foto De afvalwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord behandelt het afvalwater van 1,1 miljoen inwoners-equivalenten. Hier en in de zuiveringsinstallatie Brussel-Zuid wordt bijna alle Brusselse afvalwater gezuiverd vooraleer het in de Zenne wordt geloosd! De weg om water te zuiveren is ingewikkeld, maar wordt in de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord duidelijk en didactisch voorgesteld en uitgelegd. De installatie staat op de oever van het kanaal op een oude industriële site waar ook de Zenne passeert.

Datum: van dinsdag 21 tot donderdag 23 maart 2017
Uur: om 10u en 13.30u
Leeftijd: > 12 jaar
Duur: 2u
Prijs: gratis
Taal: Nederlands of Frans
Inschrijven: www.aquiris.be/nl/contact.php
Plaats: Aquiris - Vilvoordselaan 450 - 1130 Haren


Zoektocht naar onze Brusselse waterlopen

foto De Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Zenne en het kanaal hebben prachtige maar vaak ongekende en zelfs miskende kanten. Tijdens de wandelingen vertelt de gids op het niveau van de groep over de geschiedenis en de geografie van de waterloop waarlangs gewandeld wordt en komen thema’s aan bod als het waterbeheer en de waterkwaliteit, het belang van water voor natuur en mens, het blauw-groene netwerk.

Datum: van maandag 20 tot vrijdag 24 maart 2017
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: 2u
Prijs: € 60 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Inschrijven: via dit formulier
Plaats: naar keuze, langs de waterloop in de buurt van uw school


Planten die water zuiveren

foto Bezoek aan de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie van de educatieve boerderij Maximilien met uitleg over de zuivering van afvalwater door planten aan de hand van informatieve platen. Zoektocht naar de biodiversiteit en het aquatisch leven in en rond de zuiveringsinstallatie.

Datum: van maandag 20 tot vrijdag 24 maart 2017
Uur: vanaf 10u
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: 1u30'
Prijs: € 3 / leerling
Taal: Nederlands of Frans
Inschrijven: lafermemaximilien@gmail.com met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Educatieve boerderij Maximilien (La Ferme Pédagogique Maximilien) - Schipperijkaai 2 - 1000 Brussel


Van Boerensloot tot Sargassozee: bordspel over vissen

foto Met dit gezelschapsspel volg je een aantal trekvissen op hun reis rond de wereld. Door allerlei opdrachten ontdek je het leven in zeeën en rivieren en leer je over voedsel, voortplanting, natuurlijke vijanden en hoe menselijke activiteit de kwaliteit van het water en daarmee het leven van een trekvis kan veranderen.
De maker van dit bordspel komt je klas zelf begeleiden en aanmoedigen bij het spelen ervan. Voordat jullie beginnen te spelen geeft hij nog een korte, inspirerende inleiding. Na het spel weten jullie alles over die trekvissen.

Datum: van maandag 20 tot vrijdag 24 maart 2017 (behalve woensdag)
Leeftijd: vanaf het 3de tot het 6de leerjaar
Duur: 50'
Prijs: € 40
Taal: Nederlands
Inschrijven: vjaverbeeck@gmail.com met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: op school


Landschap en water in Kuregem: de Zenne en het Kanaal

foto We bestuderen de Zennevallei vanaf het prachtige terras van de voormalige mouterij. We onderzoeken de verschillende manieren waarop we dat landschap kunnen lezen en begrijpen. Aan de hand van rollenspellen en doe-ateliers ontdekken we de geschiedenis van zowel de Zenne en haar impact op de menselijke activiteiten in Anderlecht als van het kanaal en de belangrijke rol dat het vandaag nog altijd vervult. Deelnemen aan een atelier bij COOP laat ook zien wat je voor je eigen wijk als burger kan betekenen!

Datum: van maandag 20 tot vrijdag 24 maart 2017
Leeftijd: van 8 tot 13 jaar
Duur: 2u
Prijs: gratis
Taal: Nederlands of Frans
Inschrijven: nschmitz@coop.brussels met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: COOP - Demetskaai 23 - 1070 Anderlecht


Leerkrachtenvorming wereld-water-burgerschapseducatie

foto Leerkrachten secundair onderwijs worden tijdens deze nascholing op weg gezet om met leerlingen aan de slag te gaan rond het thema water in de wereld. De vorming laat de leerkrachten kennis maken met:
1) de waterproblematiek in een mondiale context, waarbij zowel de watersituatie in België als op mondiaal vlak aan bod komt, en waarbij de link gelegd wordt tussen ons waterverbruik en de mondiale watersituatie.
2) het educatief materiaal van Protos voor het secundair onderwijs, waarmee aan de slag kan gegaan worden in de klas of op school.

Datum: dinsdag 21 maart 2017
Leeftijd: leerkrachten secundair onderwijs
Duur: van 14u tot 17u
Prijs: gratis
Taal: Nederlands
Inschrijven: protos-educatief@protos.ngo met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: zal gecommuniceerd worden na inschrijving


Tentoonstelling 'Regenwaterbekken van de Ukkelbeek’

foto Tentoonstelling waarop de bezoeker, via foto's en filmpjes, de werken in verband met de bouw van het regenwaterbekken van de Ukkelbeek kan ontdekken. Om de problemen in verband met de overstromingen in de wijk te beperken, bouwt VIVAQUA een tubulair regenwaterbekken onder de Stallestraat, de De Frélaan en de Brugmannlaan. Het regenwaterbekken van de Ukkelbeek zal worden gebouwd via doorpersing met een tunnelboormachine. Deze techniek zal het mogelijk maken om de impact van de werken op de omwonenden en de mobiliteit aanzienlijk te beperken, aangezien de meeste werken onder de grond plaatshebben.

Datum: van maandag 20 tot vrijdag 24 maart 2017
Uur: van 11u tot 17u
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: vrij bezoek
Prijs: gratis
Taal: Nederlands of Frans
Inschrijven: communicatie@vivaqua.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Dekenijstraat 102 - 1180 Ukkel