logo
banner

Dossier 'Zennekanaal'

Sinds de overwelving van de Zenne in de 19de eeuw is het kanaal DE waterloop geworden in Brussel. De Europese Kaderrichtlijn Water, die een integrale benadering van waterlopen nastreeft, schrijft voor dat naast haar functie voor het goederentransport ook de minder bekende functies van het ‘Zennekanaal’ de nodige aandacht moeten krijgen.


ARTIKELS


U vindt heel wat relevante artikels terug in onze Zennekranten >
Neem ook een kijkje in de nieuwsbrieven van Grenzeloze Schelde >

foto4

KANAAL - ecologische corridor

Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel! Ontdek de website.

foto4

'Kanaal? Hoezo Kanaal?!'

Het kanaal werd lange tijd beschouwd als een barrière, maar krijgt tegenwoordig steeds meer de rol van schakel tussen de centrale wijken en de rest van het gewest. In zekere zin vormt de Kanaalzone een uitvergroting van de belangrijke opdrachten waarvoor het Brussels Gewest staat. Het is de laatste jaren dan ook de belangrijkste as geworden voor een stadsherstel dat gericht is op een betere integratie van de ontwikkelingen in de economie, het vastgoed, de maatschappij, het milieu en de cultuur.

foto4

Biestebroek: een vallei voor iedereen

Het Biestebroekdok in Anderlecht beschikt over duidelijke stedenbouwkundige troeven die momenteel onvoldoende worden benut.

Opmerkelijk experiment:
de eerste Waterbus in België vaart tussen Brussel en Vilvoorde

Op 5 juli 2013 werd de eerste Waterbus in België officieel ingehuldigd op het 'Zennekanaal' tussen Brussel en Vilvoorde. Hiermee komt het gemeenschappelijk personenvervoer op het water ook in België echt uit de startblokken. In Nederland is die manier van reizen al een niet onbelangrijk onderdeel van het netwerk van openbaar vervoer. De Waterbus Brussel-Vilvoorde wil zowel een duurzame aanvulling als een alternatief bieden voor het drukke wegverkeer in de kanaalzone tussen Brussel en Vilvoorde.