logo
banner

Verslagen en foto's 2008

Studiedag: de drie gewesten verenigd rond een gezonde Zenne (11 december 2008)

- uitnodiging en programma >>
- presentaties van de sprekers:

  • Bénédicte Bastin, DGARNE - Surveillance de la qualité des eaux du sous-bassin de la Senne (85 MB) >>
  • Thierry Warmoes, VMM - Evolutie van de waterkwaliteit van de Zenne, de Rupel en de Zeeschelde (39 MB) >>
  • Françoise Onclinckx, Bruxelles-Environnement - La Senne en Région de Bruxelles-Capitale:
    évolution de la qualité (1999-2007) (18 MB) >>

- verslag van de dag >>
- foto's >>


Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken' (oktober 2008)

Een originele manier om water en de waterlopen in het Brussels gewest te leren kennen.

Een 3de leerjaar van de school Clair Vivre (Evere) heeft deel genomen aan een educatieve boottocht.
De foto- en geschreven reportage van die uitstap alsook de getekende reportage vindt u op hun klaswebsite terug.


Welke meerwaarden biedt het 'Zennekanaal' te Brussel aan Stad en Gewest? (26 augustus 2008)

Studie- en ontmoetingsdag per boot en fiets over de volledige lengte van het 'Zennekanaal' te Brussel, tussen Anderlecht en Vilvoorde.

- uitnodiging en programma >>
- beeldverslag >>
- presentaties en teksten >>


Het 'overstromingspreventieplan' van start! (10 juni 2008)

- verslag >>