logo
banner

Dossier 'Waterlopen in de Zennevallei'

De Zennevallei telt een heel aantal waterlopen die nauwelijks gekend zijn maar het verdienen om (opnieuw) ontdekt te worden.


KAART


Het Zennebekken >>


OVERZICHT van de Brusselse waterlopen in tekst, kaart en beeld

Brussel telt een heel aantal waterlopen die nauwelijks gekend zijn, maar het verdienen om (opnieuw) ontdekt te worden. Om hieraan tegemoet te komen, stelde Coördinatie Zenne met behulp van kaarten en foto’s een overzicht van de Brusselse waterlopen op. Op een eenvoudige manier komt u meer te weten komen over deze waterlopen en kan u deze gemakkelijk ontdekken.

Overzicht >


ATLAS van de Brusselse Waterlopen en Vandermaelenkaarten

Op basis van oude kaarten vind je per Brusselse gemeente de loop en de plaats terug van de waterlopen die tijdens de 19de en de 20ste eeuw gedeeltelijk (en soms volledig) zijn rechtgetrokken, overwelfd of dichtgegooid. Er zijn ook een aantal bronnen op te vinden. Stroomde er vroeger een beek of rivier bij jou in de buurt? Zouden we er enkele opnieuw bovengronds kunnen laten stromen?

Meer weten >


ARTIKELS

De metamorfose van de Woluwevallei in Vlaanderen

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en vele andere partners aan een meer natuurlijke inrichting van de Woluwevallei. Het gaat om een cluster van projecten die op korte en iets langere termijn kunnen gerealiseerd worden.

De herinrichting van de Woluwelaan in Brussel

Het project voor de verlenging van tramlijn 94 is interessant voor de zachte weggebruiker, komt de infiltratie van regenwater ten goede en betekent dat de Woluwe beter beschermd zal zijn.

Opwaardering van het milieu en het landschap in de Vogelzangbeekvallei in Anderlecht

De opwaardering van de Groene wandeling is de eerste stap in de aanleg van een groen-blauw netwerk in de vallei van de Vogelzangbeek in Anderlecht. Het doel is om de groene corridor lansgheen de Vogelzangbeek te herstellen vanuit een ecologisch en landschappelijk standpunt.

Dorent: een nieuw stukje unieke natuur tussen Vilvoorde en Zemst

In het kader van het Sigmaplan wordt de Dorent, op de grens van de gemeenten Vilvoorde en Zemst, omgevormd tot een weelderig wetland met vochtige, bloemrijke hooilanden.

Herstel in de natuurlijke toestand van een Zenne-arm in Anderlecht

Voor de revitalisering van de Zenne heeft Leefmilieu Brussel de oevers van het eiland van Aa in Anderlecht heraangelegd. Het resultaat is nu al zichtbaar : tal van watervogels en de scholen stekelbaarzen vonden er hun weg.

Klimaatvooruitzichten voor onze waterlopen

Bovenop de snel veranderende functies en de gestage bevolkings-toename, ondergaat het Scheldedistrict ook de gevolgen van de klimaatveranderingen. Meer informatie delen, uitwisselen en coördinatie zullen nodig zijn.

Twee derde van de Molenbeek stroomt sinds kort in open lucht

6 jaar geleden wilde Leefmilieu Brussel een sprong vooruit maken om de biodiversiteit verder te ontwikkelen in de vallei van de Molenbeek. Het doel was om het schone water van het rioolwater te scheiden door een nieuwe bedding aan te leggen voor verschillende delen van de beek.

Een mooie overwinning voor de Zenne in Anderlecht

Langs het overstort van de Aa, die de Zenne met het kanaal verbindt ter hoogte van de sluis van Anderlecht, werd een stukje van de Groene Wandeling heringericht. Vandaag kan je via het overstort de Zenne gaan ontdekken... Geniet ervan!

De vallei van de Vogelzangbeek in Anderlecht

Ter gelegenheid van de voorstelling van de nieuwe wandelfolder van de vallei van de Vogelzangbeek organiseerde Coördinatie Zenne in samenwerking met CCN Vogelzangbeek CBN een geleide wandeling doorheen het gebied in het hart van het Brusselse gewest. U vindt hier het volledige relaas van de wandeling, net zoals een link naar de foto's en de wandelfolder.

De verborgen Zenne

De Zenne die tussen de Paepsemlaan en het Zuidstation: Een waardevol gebied… die nog aangelegd moet worden.

De blauwe wandeling

Brussel langs het water: het project ‘Blauwe Wandeling’.