logo
banner

Verslagen en foto's 2016

Vleze - vogelzangbeek: overleg ‘zwarte punten’ en overstromingen

Uit bezorgdheid over het integraal waterbeheer in de vallei van de Vleze/vogelzangbeek komen geïnteresseerden en verenigingen al drie jaar lang op het terrein samen. Dankzij deze ontmoetingen is er nu een meer interregionale en constructieve dialoog tussen de beheerders, de inwoners en de betrokken organisaties.
Op maandag 5 december 2016 was er overleg tussen de betrokken actoren om samen een stap dichter te komen bij een oplossing voor de 10 ‘zwarte punten’ die voordien aangeduid waren. Het uiteindelijke doel is een goede waterkwaliteit voor de waterloop. De vergadering ging van start met een presentatie en een discussie over de overstromingen van juni 2016.

 • Uitnodiging en programma >>
 • Verslag >>
 • Foto's >>
 • Presentatie van Renaud Bocquet (Leefmilieu Brussel - afdeling Water): waarschuwings- en alarmsysteem voor het stroomgebiedsdistrict van de Schelde >>
 • Vastleggen van de 10 zwarte punten >>
 • Verslag (P. Anrys) ter identificatie en karakterisering van de knelpunten en hun impact >>


Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'

Van 5 tot 25 oktober 2016 organiseerde Coördinatie Zenne opnieuw de milieueducatieve rondvaarten op het 'Zennekanaal' in Brussel.
Deze tochten laten leerlingen op een originele manier kennismaken met de thema’s water en waterlopen. Actief waarnemen, beleven en zelf onderzoeken vormen de basis van het programma dat uit 3 ateliers van elk 45 minuten bestaat.

 • Uitnodiging en praktische info 2016 >>
 • Film van de milieueducatieve boottochten >>
 • Foto's 'AAN DEK' >>
 • Foto's 'IN HET LABO' >>
 • Foto's 'IN HET RUIM' >>


Vormings- en informatieavonden: De metamorfose van het ‘Zennekanaal’

Je hebt gehoord van de metamorfose van het kanaal en wil weten hoe de vork in de steel zit? Je kent het kanaal en je wil de mensen die er zorg voor dragen wel eens ontmoeten? Je vraagt je af hoe het kanaal zijn steentje kan bijdragen tot de stadsecologie? Je droomt van goede fietspaden en je zou graag onder de bruggen doorfietsen? Deze activiteitencyclus zal je vragen beantwoorden en je meer inzicht geven in de nieuwe evoluties rond het kanaal!

Uitnodiging >>

------------------------------

Dinsdag 11 OKTOBER 2016: Met de fiets onder de kanaalbruggen

Fietsen zoals in Nederland? Je kan doorheen het hele Brusselse Gewest langs het kanaal fietsen, helemaal van noord tot zuid of omgekeerd, maar toch niet zonder obstakels. Ontmoet onze fietsmanagers die de fietspistes met elkaar verbinden en een echte Gewestelijke Fietsroute Canal/Kanaal willen realiseren!

Gidsen en sprekers:

 • Frederik Depoortere - fietsmanager van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Bart Nobels - raadgever Mobiliteit Provincie Vlaams-Brabant Kabinet gedeputeerde Tom Dehaene
 • Joris Van Damme - dienst Mobiliteit Provincie Vlaams Brabant
 • Coördinatie Zenne >>
 • Gracq >>
 • Fietsersbond >>
 • Velofabrik >>

Meer info:

 • De Zenne en het 'Zennekanaal' vormen strategische assen voor fietsers >>
 • Powerpoint-presentatie van Brussel Mobiliteit met foto’s en schema’s >>
 • Projecten van de Provincie Vlaams Brabant
  (zie Fietssnelwegen F1 - Zenne Mechelen - Vilvoorde, F23 - Kanaalroute noord en F20 - kanaalroute zuid) >>

Foto's >>

------------------------------

Woensdag 28 SEPTEMBER 2016: nieuwe groene long voor Brussel en het kanaal

Tour&Taxis ondergaat een complete metamorfose. Het grootste passief gebouw van Brussel vind je daar en over enkele jaren zal een nieuwe duurzame wijk rond een grote groene ruimte er de huidige Alleedukaai met Farmparck verbinden. Wij nodigen voor jou de mensen uit die zorgen voor deze Groene Golf in volle stadscentrum!

Sprekers en meer info:

 • Meer weten over het passief gebouw van Leefmilieu Brussel >>
 • Michel De Bièvre - General manager Tour & Taxis >>
  Meer weten over het Park van Tour & Taxis >>
 • An Descheemaeker - Coördinatrice bij Bral - plateform TouTpubliek >>
 • Andréa Urbina Padin - Leefmilieu Brussel- project AlleeduKaai >>
  Meer weten over het project AlleduKaai >>
 • Arnaud Van Blommen - Leefmilieu Brussel - project Groen Lint >>
  Meer weten over Farmparck >>

Foto's >>


Autoloze zondag in Brussel? De gelegenheid voor een wandeling 'natuur en stad'!

Op zondag 18 september 2016 van 9u30 tot 19u, is het hele Brusselse Gewest gesloten voor auto's. De ideale gelegenheid om de Brusselse waterlopen te leren kennen? Coördinatie Zenne nodigt u uit langs de Woluwe (de properste rivier van Brussel), de Molenbeek (terug in openlucht sinds kort) en de overwelfde Zenne (vervangen door het kanaal in centrum Brussel).
Gids: Coördinatie Zenne i.s.m. Grenzeloze Schelde.

------------------------------

Wandeling ‘natuur in de stad’ langs de Molenbeek in Jette en Ganshoren

Tijdens deze wandeling, die gedeeltelijk door Natura 2000-gebied gaat, ontdekt u een prachtige beekvallei waar de natuur zich heeft kunnen ontwikkelen, ook al is de stad nooit veraf. Sinds 1 jaar, stroomt 2/3 van de Molenbeek terug in openlucht, een echte sprong vooruit voor de biodiversiteit. De gids zal u over de waterloop en zijn uitdagingen vertellen.

------------------------------

Wandeling ‘natuur in de stad’ langs de Woluwe

De tocht brengt u langs de mooie parken en natuurgebieden die samen de vallei van de Woluwe vormen. Afvalwater komt er zo goed als niet in terecht. Daardoor is het met voorsprong de properste rivier van Brussel! De gids zal u over de waterloop en zijn uitdagingen vertellen.

------------------------------

Wandeling langs de overwelfde Zenne en het kanaal in het hart van Brussel

Aan de hand van straatnamen, oude gebouwen, monumenten en andere zichtbare sporen, is deze wandeling niet alleen een ontdekkingstocht naar het verhaal van de Zenne, maar ook naar de verhalen van het kanaal en de oude en de nieuwe haven in de stad. Door de overwelving van de Zenne in de loop der eeuwen nam het kanaal de rol van de rivier over en is het nu dé waterloop van Brussel. Wat zijn de huidige functies van het kanaal?


Zenne en 'Zennekanaal': ecologische corridors in het hart van de stad

Coördinatie Zenne, Natagora Brussel, Bruxelles Nature en hun partners organiseerden op dinsdag 28 juni bij valavond een uitwisselingsmoment over de Zenne en het Zennekanaal, biodiversiteit & industrie. Na deze leerrijke uitwisseling gingen we op het terrein om te tonen hoe industrie en biodiversiteit te verzoenen zijn. We keken ook naar hoe we de rol van de Zenne en het Zennekanaal als ecologische corridor kunnen versterken.

 • Uitnodiging >>
 • Zenne en 'Zennekanaal': ecologische corridors in het hart van de stad >>
 • Zenne en 'Zennekanaal': ecologische corridors rijk aan biodiversiteit >>
 • Biodiversiteit en industrie: een win-win relatie >>
 • Brusselse bedrijven werken samen met natuurliefhebbers in het kader van 'Plan Ooievaar' (binnenkort online)
 • Foto's >>


Zomer-herfst 2016: wandelingen in de Zennevallei

Tijdens de zomer en de herfst van 2016 nodigt Coördinatie Zenne je samen met Grenzeloze Schelde uit om verschillende waterlopen van het Zennebekken te leren kennen. Tijdens de begeleide excursie vertellen gids en gastspreker je over de identiteit van de waterloop. Een ideale mix tussen ontspannen, leuke contacten en bijleren over de natuur en het water in je buurt. Elke wandeling focust op een specifieke vallei zonder ook het algemene karakter van de gehele Zennevallei uit het oog te verliezen.

Uitnodiging >>

------------------------------

Woensdag 19 OKTOBER 2016: in Ukkel stroomt de Geleytsbeek opnieuw in open lucht

De Geleytsbeek stroomt 3 km door Ukkel. Ooit werd hij de Molenbeek genoemd, wat niet hoeft te verwonderen: in een tekst van 1686 staat vermeld dat de waterloop 11 molens telde over een afstand van nauwelijks 3 km. De Geleytsbeek is vanaf zijn bron in het Vronerodepark voor een deel overwelfd. Hij loopt toch aan de oppervlakte waar hij door waardevolle natuurgebieden loopt zoals het natuurreservaat van Kinsendaal waar hij het water van de Groelstbeek opvangt of zoals de Keyenbempt.
Al enkele jaren zijn Leefmilieu Brussel en de gemeente Ukkel met de Geleytsbeek begaan. In 2012 werd in het kader van het Blauw Netwerk beleid een nieuw segment van de rivier opengelegd in de Melkriek. In de komende jaren komen er nog dergelijke herwaarderingsprojecten en de waterloop zal opnieuw een belangrijke rol spelen in de inrichting van het gebied en in de strijd tegen overstromingen.

Meer info:
- over de Geleytsbeek >>
- wandelgids ‘In Ukkel stroomt de Geleytsbeek opnieuw in openlucht’ >>
Gids: Guillaume de Wouters voor Coördinatie Zenne

------------------------------

Zondag 11 SEPTEMBER 2016: De Zenne en het kanaal in Anderlecht

Tijdens de wandeling ga je op zoek naar de zeldzame plekken waar de Zenne in Brussel nog in open lucht stroomt en naar het 'Zennekanaal' dat met talrijke oude en nieuwe linken met de rivier verbonden is. Samen met de dienst toerisme van de gemeente Anderlecht zullen we de nieuwe wandelgids voorstellen.

Meer info:
- over de Zenne >>
- wandelgids ‘De Zenne en het kanaal in Anderlecht’ >>
Gids: Coördinatie Zenne
Externe spreker: Dienst Toerisme van de gemeente Anderlecht

------------------------------

Zondag 19 JUNI 2016: De bronnen van de Zenne per fiets

Stroomt de Zenne doorheen je stad? Neem je fiets en ga samen met Velofabrik op zoek naar haar oorsprong. Op je weg getuigen steden en dorpen van België’s industriële verleden. De Zenne ontspringt in de gemeente Naast op een hoogte van 123 meter. Vervolgens stroomt ze doorheen de heuvels van een landelijk landschap naar Tubize, waarna ze noordwaarts haar weg naar de Dijle vindt.

Meer info:
- over de bronnen van de Zenne >>
- topoguide ‘Histoires d’eau de Strépy-Thieu à Ronquières’ >>
Gids en organisator: Velofabrik

------------------------------

Zaterdag 4 JUNI 2016: Vogelzangbeek/Vleze: Water en natuur op de grens Brussel-Vlaanderen

We ontdekten samen met CCN Vogelzang CBN en Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden de mooie vallei van de Vogelzangbeek/Vleze, aan weerszijden van de gewestgrens. We stelden ook het idee voor van een 'intergewestelijk beekcontract' voor de vallei.
Het gebrek aan een doorgedreven officieel samenwerkingsverband leidt vaak tot onduidelijkheid (wie wat kan of moet doen?) en wordt ervaren als een stok in het wiel van alle mensen die begaan zijn met deze waterloop, in het bijzonder voor de waterkwaliteit en de natuurwaarde. Een voorstel: het opzetten van een bij voorkeur erkende structuur - een Beekcontract - waarin alle betrokkenen officieel kunnen samenwerken rond de Vleze/Vogelzangbeek/Zuunbeek met als doel haar natuurwaarde terug te geven.

Gids: Peter Vanbellinghen - CCN Vogelzang CBN
Externe sprekers:
- David Kuborn en Guillaume de Wouters voor Coördinatie Zenne
- Geert Wauters voor Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden

Foto's >>
Meer info over de Vogelzangbeek >>
Verslag Vleze-Vogelzangbeek >>


Afterwork ‘Waterbeheerplannen’ - Voor de kwaliteit van onze waterlopen

Wat gebeurt er om de kwaliteit van de waterlopen in het Zennebekken te verbeteren?
Op 10 mei 2016 organiseerde Coördinatie Zenne een info- en discussieavond over de thematiek.

Europa heeft in het jaar 2000 een richtlijn opgesteld om te komen tot een ‘goede waterkwaliteit’. Om dit te bereiken moet elke lidstaat Stroomgebiedbeheerplannen invoeren. In België is elk Gewest hiervoor verantwoordelijk. Een dergelijk stroomgebiedbeheerplan bepaalt de gewestelijke doelstellingen op het gebied van waterbeheer en bepaalt tegelijk de acties om ze te verwezenlijken. Het Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2016-2021 was in openbaar onderzoek tot en met 31 mei.

 • Uitnodiging en programma >>
 • Verslag >>
 • Foto’s >>
 • Presentaties:
  - Eric Mannès, kabinet van de Minister van Leefmilieu:
    Waterbeleid: Brusselse visie voor de toekomst >>
  - Natacha Brion en collega’s, Vrije Universiteit Brussel & Université Libre de Bruxelles:
    20 jaar evolutie van de waterkwaliteit van de Zenne en het kanaal >>
  - De kwaliteit van onze waterlopen stroomopwaarts en -afwaarts Brussel:
      - François Paulus, Service Public de Wallonie >>
      - Tom De Bie, Vlaamse Milieumaatschappij >>
  - Sofie Bracke, Leefmilieu Brussel:
    Maatregelen om de kwaliteit van onze Brusselse waterlopen te verbeteren >>
 • Zennekrant nr. 20- Special Waterbeheerplannen >>


Infoavond over het Brusselse Waterbeheerplan

Op 27 april 2016, organiseerde Coördinatie Zenne een info- en discussieavond over het Brusselse Waterbeheerplan die tot 31 mei 2016 in openbaar onderzoek was.

Verslag >>


Wereldwaterdag

Op 20 maart 2016 stelde Leefmilieu Brussel een hele reeks activiteiten voor om u helemaal onder te dompelen in de Brusselse wateren.

Folder (FR) >>

Coördinatie Zenne was aanwezig bij:

 • De Geleytsbeek in Ukkel
  - Foto's >>
  - Projecten van de gemeente Ukkel in de vallei van de Geleytsbeek >>
 • Anderlecht tussen Zenne en 'Zennekanaal' >>
 • RWZI Brussel-Noord >>