logo
banner

Brusselse waterlopen

De Vogelzangbeek en de Zuunbeek

(terug naar overzichtskaart >)De Vogelzangbeek ontspringt op het vruchtbare hoogland van het dorp Vlezenbeek waar hij de naam 'Vleze' kreeg. Ook in Anderlecht werd hij een tijdlang zo genoemd, wat nog naklinkt in de naam Hof ter Vleestdreef. Zijn huidige naam zou hij danken aan een kroegje uit het einde van de 18de eeuw, 'Den Vogelen Sanck'.

De Vogelzangbeek is tegelijk gemeente- en gewestgrens en stroomt bijna 6 km op de grens tussen Anderlecht en het Vlaams Gewest doorheen typische landschappen van het Pajottenland. Hij blijft aan de oppervlakte over heel haar traject, heeft zijn oorspronkelijk kronkelig parcours behouden en meandert in een gebied met zowel akkers, weiden als bossen. Die afwisseling maakt de beek in ecologisch opzicht onmiskenbaar interessant. Tussen het Erasmusziekenhuis en de Steenweg op Bergen ligt het erkend natuurreservaat "Vogelzangbeekvallei", met moerassen, waterpartijen en natte graslanden. Het Steenuiltje komt er nog voor!

Even voor het Kanaal Charleroi-Brussel mondt de Vogelzangbeek uit in de Zuunbeek. Op haar beurt duikt de Zuunbeek onder het kanaal door via een sifon (in de volksmond "konijnepijp") om dan zelf ondergronds in de Zenne uit te monden.

De Zuunbeek

De Zuunbeek ontspringt in Pepingen in het Vlaamse Gewest. Hij stroomt verder door naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar hij samenvloeit met de Vogelzangbeek in Anderlecht. Daarna volgt hij de gewestgrens om uiteindelijk ondergronds uit te monden in de Zenne in Sint-Pieters-Leeuw, nadat hij het kanaal is gekruist .

Sinds 2011 wordt geen huishoudelijk afvalwater meer in de beek geloosd, maar wordt het opgevangen en afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallaties van Brussel-Zuid en Sint-Pieters-Leeuw.

Meer info:
Wandelgids Vogelzangebeek >>
Tussen Vogelzangbeek en Geleytsbeek >>

Geleide wandelingen:
CCN Vogelzang CBN >>