logo
banner

Brusselse waterlopen

De Vogelzangbeek en de Zuunbeek

(terug naar overzichtskaart >)

De Vogelzangbeek

De Vogelzangbeek ontspringt op het vruchtbare hoogland van het dorp Vlezenbeek waar hij de naam 'Vleze' kreeg. Ook in Anderlecht werd hij een tijdlang zo genoemd, wat nog naklinkt in de naam Hof ter Vleestdreef. Zijn huidige naam zou hij danken aan een kroegje uit het einde van de 18de eeuw, 'Den Vogelen Sanck'.

De Vogelzangbeek is tegelijk gemeente- en gewestgrens en stroomt bijna 6 km op de grens tussen Anderlecht en het Vlaams Gewest doorheen typische landschappen van het Pajottenland. Hij blijft aan de oppervlakte over heel haar traject, heeft zijn oorspronkelijk kronkelig parcours behouden en meandert in een gebied met zowel akkers, weiden als bossen. Die afwisseling maakt de beek in ecologisch opzicht onmiskenbaar interessant. Tussen het Erasmusziekenhuis en de Steenweg op Bergen ligt het erkend natuurreservaat "Vogelzangbeekvallei", met moerassen, waterpartijen en natte graslanden. Het Steenuiltje komt er nog voor!

Even voor het Kanaal Charleroi-Brussel mondt de Vogelzangbeek uit in de Zuunbeek. Op haar beurt duikt de Zuunbeek onder het kanaal door via een sifon (in de volksmond 'konijnepijp') om dan zelf ondergronds in de Zenne uit te monden.

Sinds 2011 wordt geen huishoudelijk afvalwater meer in de beek geloosd, maar wordt het opgevangen en afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallaties van Brussel-Zuid en Sint-Pieters-Leeuw.

De Zuunbeek

Zuunbeek ontspringt in Kester, een deelgemeente van Gooik, in Vlaams-Brabant. Vandaar stroomt hij door Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw naar Brussel. In Anderlecht samenvloeit hij met de Vogelzangbeek. Daarna volgt hij de gewestgrens en stroomt hij onder het kanaal door. Daar, in Drogenbos, mondt hij onder de grond uit in de Zenne, na een totale loop van 19 km. Er zijn grote inspanningen geleverd om het afvalwater dat de beek tot enkele jaren geleden nog vervuilde te zuiveren. Over een afstand van enkele honderden meters werden ook opnieuw meanders gecreëerd.

Meer info:
De vallei van de Vogelzangebeek in Anderlecht (wandelgids) >>
Van vallei naar vallei tussen Brussel en het Pajottenland (fietsgids) >>
Integraal project voor Zuunbeek opgestart >>

Geleide wandelingen:
CCN Vogelzang CBN >>