Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version française, cliquez ici.

Coördinatie Zenne - Brussel langs het water ontdekken 2014
img_1
img_2
img_3
img_4
 

Brussel langs het water ontdekken 2014

Milieueducatieve boottochten
en andere educatieve milieuprojecten
op en om waterlopen en water


Kom met uw leerlingen meevaren op het Zennekanaal in Brussel tijdens de milieueducatieve boottochten van 1 tot 24 oktober 2014, georganiseerd door Coördinatie Zenne.

De boottochten, aangeboden aan Nederlandstalige leerlingen van 1 tot 6 oktober en aan Franstalige leerlingen van 7 tot 24 oktober, laten de leerlingen ontdekken wat het 'Zennekanaal' en de waterlopen voor Brussel betekenen: ecologisch, economisch, in de strijd tegen de overstromingen, voor de verbetering van het stadsmilieu en de leefomgeving, voor zachte mobiliteit.

We stellen u ook dit jaar 2 formules voor, aangepast
aan verschillende leeftijdscategorieën:
  • voor de leerlingen van het lager onderwijs (4-5-6 LO) en het secundair onderwijs (1-2 SO) zijn er tochten van 3 uur
    Waarneming, ervaring en participatie vormen de basis van het programma dat opgedeeld is in 3 ateliers. Aantrekkelijk didactisch materiaal helpt de jongeren een 'diagnose' te stellen van de waterweg waarop ze varen en zelf concrete maatregelen te zoeken om hun leefomgeving te verbeteren.
    De prijs bedraagt € 2 per leerling. Per boottocht kunnen maximum 60 jongeren meevaren.

  • voor de kinderen van de 3de kleuterklas en de jongsten van het lager onderwijs (1-2-3 LO) zijn er op woensdagvoormiddag tochten van 45 minuten
    Al varend ontdekken de kinderen vanaf het dek op een leuke en leerrijke wijze het kanaal, de scheepvaart en het water in de stad. Na het speurneuzen aan dek volgt een ontdekkingstocht in het ruim met de aangepaste animatie ‘spring eens in een vijver'.
    De prijs bedraagt € 1,25 per leerling. Per boottocht kunnen maximum 40 kinderen meevaren.
Ook verenigingen, wijkcomités en andere groepen (overheid of privé) zijn welkom om op woensdagnamiddag, tijdens de week in de vooravond of in het weekend het Zennekanaal en de waterlopen in het Brussels gewest te ontdekken.

Indien u een boottocht wenst te combineren met een geleide wandeling langs een waterloop in de nabijheid van uw school, raadpleeg de website van Coördinatie Zenne voor meer info.

Om de folder van de milieueducatieve boottochten te downloaden,
klik hier.

Schrijf snel in via ons online-formulier!
Het aantal plaatsen is beperkt.

Voor bijkomende info mag u bellen naar het nr. 02 206 12 07.

Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens één van onze milieu-educatieve boottochten in Brussel!


Ophélie Goemaere en David Kuborn
 

'Brussel langs het water ontdekken' is een project van Coördinatie Zenne m.m.v. De Milieuboot,
met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse overheid.

logoreeks

Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.


 
link naar IBGE-BIM link naar Vlaamse overheid link naar Brussels Hoofdstedelijk Gewest link naar MB link naar CoZ-CoS link naar Brussel Duurzame Stad