Tijdens de Brusselse Waterdagen (19-26 maart 2023) worden de tags ‘Hier begint de zee’
aangebracht naast rioolputjes. Maar waarom ‘Hier begint de zee’ in Brussel...?
Omdat alles wat in de riolering terecht komt, ook via de waterlopen en het kanaal
in de zee terecht kan komen!
  vers la version FR >  
 


'HIER BEGINT DE ZEE': wat bedoelen we hiermee?

In Brussel wordt het afvalwater gezuiverd in twee waterzuiveringsstations
vóór het terug in de Zenne - en dus daarna in de zee - terechtkomt.

Waar zit dan het probleem?
 • Via sommige rioolputjes komt regenwater rechtstreeks in vijvers of beken terecht.
  Dat is goed voor de natuur, àls het over zuiver water gaat natuurlijk...

 • Bij hevige regenval kunnen de riolen ook overlopen in de waterlopen.
  De ‘overstorten’ voorkomen dat water overloopt in kelders en straten,
  maar ze voeren dan wel afval af naar onze waterlopen...
Zo kan alles wat je in de riool (maar dus ook in het toiletten, lavabo of gootsteen) gooit,
helaas ook zijn weg vinden naar de zee.


Foute handelingen of slechte gewoontes kunnen dus een rampzalige impact hebben!
DAAROM: aan de bron ondernemen we de juiste acties!TIPS voor zowel binnen in huis als voor buiten in de stad

 • Vochtige doekjes zorgen naast verstoppingen in het rioleringssysteem ook voor vastlopende pompen. De extra kosten die hiermee gepaard gaan betaal je uiteindelijk als burger terug via de waterfactuur. Enkel toiletpapier is geschikt om door te spoelen in het toilet, dus gooi je vochtige doekjes niet in het toilet maar in de vuilnisbak!

 • Sommige producten zoals zepen, schoonmaakproducten en oliën kunnen slechts gedeeltelijk uit het water gehaald worden bij de waterzuivering. Daarom is het altijd beter te kiezen voor bio-afbreekbare producten, of zoek op Google eens naar ouderwetse manieren om schoon te maken, bv. met azijn!

 • Tijd om je frituurvet te vervangen? Gooi het oude niet zomaar in de riool (en dus ook niet in het toilet, lavabo of gootsteen). De riolering en de zuiveringsinstallaties kunnen daardoor verstopt geraken. Je kan het frituurvet terug in de originele verpakking gieten, goed afsluiten en inleveren bij een supermarkt in de buurt, of breng het naar een PROXY CHIMIK. Alleen dan wordt je frituurvet op de juiste manier gerecycleerd!

 • Medicijnen zorgen voor verstoringen voor fauna en flora in het natuurlijk milieu.
  Vervallen medicijnen kan je daarom makkelijk en gratis terugbrengen naar de apotheek.

 • Sommige giftige producten (zoals motorolie en chemische producten) verstoren het zuiveringsproces en kunnen ook een gevaar vormen voor de rioolarbeiders. Spoel deze dus zeker niet door in de lavabo of gootsteen! Breng giftige of bijtende producten (ook lege flessen) naar je recyclagepark.

 • Ook white spirit, verf en niet-biologisch afbreekbare onderhoudsproducten hebben een impact op de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Voor richtlijnen en wat waar precies hoort, check de website van Net.Brussels, de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en de openbare netheid.

 • Zwerfafval zorgt voor verstoppingen in de riolen en vervuilt de zuiveringsstations. Dat bemoeilijkt het onderhoud van het riolennetwerk en het zuiveringswerk, het kan overstromingen veroorzaken als de riolen verstopt zijn en het heeft ook een impact op onze waterfactuur. Waarom zou je niet eens gaan ‘ploggen’? Plogging is een samentrekking van ‘jogging’ en ‘plocka’, dat is Zweeds voor ‘verzamelen’. Je kan dus al joggend of wandelend de buurt schoonmaken!
  Of neem deel aan een ‘Zero-afval-tour’ in Brussel! Je leest er meer over op www.brussel.be/afval

 • Nog twijfels over welk afval waar precies hoort? Raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel of bekijk de tips in de brochure ‘Alles in het riool? Geen sprake van!’ van Vivaqua.'HIER BEGINT DE ZEE': meer weten en zelf actie ondernemen?

Download de handleiding sensibiliseringscampagne 'Hier begint de zee' >>
Een reeks vergankelijke en biologisch afbreekbare tags zullen rioolputjes markeren die zich in zichtbare, kwetsbare plaatsen (rechtstreeks gelinkt aan een waterloop of vijver) of dichtbij activiteiten van de Brusselse Waterdagen bevinden. Dit thema zal ook aan bod komen tijdens bepaalde activiteiten van de Brusselse Waterdagen.

Download illustraties en affiches om het thema te visualiseren of om tijdens een animatie
te gebruiken:
 • illustraties >>
 • affiche met tekst >>
 • affiche met picto's >>
Download de gids 'Water in Brussel' >>
Deze gids wil zowel de leek aanspreken die meer over water in Brussel wil weten, als pedagogen en leerkrachten. Hij nodigt je uit om het water in Brussel in al zijn vormen en facetten ten volle te ontdekken en beleven: de waterlopen, het kanaal, de vijvers en fonteinen, drinkwater, afvalwater, regenwater, grondwater, zonder de wateroperatoren te vergeten.
De gids geeft ook een overzicht van de Brusselse verenigingen die activiteiten rond water, waterlopen en natte natuur aanbieden.

Bekijk de video van Fiere Rivieren - Rivières Fières | Life Belini >>

Bekijk de video's van Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement
- Hier begint de zee | op openbare plaatsen >>
- Hier begint de zee | bij jou thuis >>


 
 
     
     De actie 'Hier begint de zee' wordt georganiseerd naar aanleiding van de Brusselse Waterdagen, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en in samenwerking met de wateroperatoren en de deelnemende steden en gemeenten.

vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne asbl
Akenkaai 2bis, 1000 Brussel - TEL.: 02 206 12 07 - www.coordinatiezenne.be

Volg ons op Instagram! Instagram
Facebook
Volg ons op Facebook!