logo
banner

Brusselse waterlopen

Hollebeek (en zijrivieren)

(terug naar overzichtskaart >)De bron van de Hollebeek bevindt zich in Vlaanderen. De beek stroomt verder door de gemeente Haren, wiens grondgebied bijna integraal tot het stroomgebied van de Hollebeek behoort. In Haren krijgt ze het water van de Keelbeek, die bijna volledig overwelfd is. In 2015 hebben werken er voor gezorgd de Hollebeek voor een groot stuk weer in open lucht stroomt en verderop met de Zenne verbonden wordt, waar ze opnieuw in uitmondt. Vóór ze in de rivier uitmondt krijgt ze nog water van de Leibeek. Deze overwelfde beek komt van het station van Schaarbeek-Vorming en krijgt het water van nog twee overwelfde beken: de Beemdgracht en de Ganzenweidebeek.