Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version FR, cliquez ici.


Coördinatie Zenne
Zenneuitstappen & Zennecafés
--- 2012 ---
Grenzeloze Schelde
Reeks geleide wandelingen en ontmoetingen rond de Zenne


Elke maand organiseert Coördinatie Zenne een begeleide wandeling, bezoek, boottocht of fietstocht naar één van de waterlopen in het Zennebekken.
Tijdens de activiteit vertelt een gids over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de functies,... Een gastspreker geeft bijkomende uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de betrokken waterloop.
Waterbeheersing, waterkwaliteit, waterzuivering, landschappelijke betekenis en de rol die de waterloop kan spelen, mobiliteit en recreatie behoren zeker tot de mogelijke thema's.
Waar mogelijk wordt de activiteit afgesloten met een drink in een lokaal café, een aangenaam moment voor een interessante babbel...

Een meer gedetailleerd programma van de eerstvolgende activiteit vindt u op onze website.


 • Dinsdag 31 januari om 13.30u: De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Brussel-Noord
  De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Brussel-Noord werd in maart 2008 officieel ingehuldigd en speelt een belangrijke rol in de waterkwaliteit van de Zenne. De zuiveringsprocessen zijn complex, maar worden u op een duidelijke en didactische manier voorgesteld en uitgelegd. Het bezoek zal voorafgegaan worden door enkele presentaties over de weg van het water doorheen Brussel, en over de evolutie van de kwaliteit van het Zennewater stroomafwaarts de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

  >> Deze activiteit is volzet.

 • Dinsdag 14 februari om 14u: Het Zennegat in Mechelen - de monding van de Zenne
  Het valleigebied van drie samen sporende waterlopen ten noorden van Mechelen (de Zenne, de Dijle en het Kanaal Leuven-Dijle) is landschappelijk en ecologisch erg interessant. Het landschap werd gevormd door de kracht van de natuur maar werd nadien ingepolderd: de rivieren liggen nu in een keurslijf van hoge dijken. Aan de hand van een wandeling verkennen we de omgeving en haar biodiversiteit.

 • Zondag 25 maart om 10u: De Zenne in Tubize en bezoek aan de brouwerij van Betchard
  en haar museum over waterberoepen (in het kader van de 'journées wallonnes de l'eau')

  Voorheen was de Zenne een gracieuze rivier, rijk aan vis met een overvloedige begroeiing aan Gele Iris op de oevers. In haar loop vormden zich talrijke meanders en eilandjes. Tijdens deze wandeling gaan we op ontdekking naar de geschiedenis, de functies, het potentieel en de toekomst van de Zenne. Ter gelegenheid van de Waalse Waterdagen (Journées wallonnes de l'Eau) zal de wandeling gevolgd worden door een bezoek aan de brouwerij van Betchard en haar museum over waterberoepen (in samenwerking met het Bureau Toerisme en Patrimonium van Tubize).

 • Woensdag 25 april om 14u: Interregionale milieuboottocht op het kanaal Charleroi-Brussel
  Van 21 maart tot 26 april 2012 organiseert Cours d’Eau haar jaarlijkse milieueducatieve boottochten op het Centrumkanaal, de Beneden-Samber en het Kanaal Charleroi-Brussel. Op deze woensdagnamiddag nodigt Coördinatie Zenne u uit deel te nemen aan een milieuboottocht op het kanaal Charleroi-Brussel. Het thema van deze boottocht zal u later worden meegedeeld.

 • Dinsdag 1 mei om 10u: Interregionale fietstocht langs de Zennebeemden (in het kader van de Brabantse Vaarhappening)
  Vanuit de drukte van het Saincteletteplein is het maar een kleine stap naar de Zenne en het Zennekanaal. Met de fiets beleven we de streek ten Zuiden van Brussel, waar de Zenne in open lucht een betoverend landschap doorkruist, vanaf het intensief bebouwde stedelijke weefsel tot Lot / Halle. De terugtocht gaat via het 'Zennekanaal'.

 • Juni - datum nog te bepalen: De verborgen Zenne aan de sluis van Anderlecht
  In het Zuiden van Brussel slingert vier kilometer Zenne zich als een lint door het industriegebied en braakland tussen Anderlecht en Vorst, van de koeltoren van Drogenbos tot de Veeartsenstraat achter het Zuidstation. Vier kilometer verborgen Zenne, vier kilometer vergeten Zenne? Deze wandeling gaat op zoek naar de Zenne in Brussel, zoals we ze nog nooit eerder zagen.

 • Zaterdag 28 juli om 10u: Interregionale fietstocht in de Woluwevallei
  De Woluwe ontspringt in het Zoniënwoud en mondt ter hoogte van Vilvoorde uit in de Zenne. Afvalwater komt er zo goed als niet in terecht. Daardoor is het met voorsprong de properste rivier van het Brussels gewest. Langs de Woluwe liggen ettelijke parken die elk hun bijzondere kenmerken hebben. Tijdens deze fietstocht gaan we op ontdekking naar deze prachtige natuur die het Brussels Gewest nog rijk is!

 • Dinsdag 21 augustus om 13.45u: De bronnen van de Zenne
  De Zenne ontspringt in de gemeente Naast op een hoogte van 123 meter. Vervolgens stroomt ze doorheen de heuvels van een landelijk landschap naar Tubize, waarna ze noordwaarts haar weg naar de Dijle vindt. Tijdens deze fietstocht gaan we op zoek naar de bronnen van onze waterloop.


 • Zondag 16 september (in het kader van Autoloze Zondag):
  - 10u: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel
  Deze wandeling van ongeveer 6 km laat je aan de hand van straatnamen, oude gebouwen, monumenten en andere zichtbare sporen niet alleen het verhaal van de Zenne ontdekken, maar ook dat van het kanaal en de oude en de nieuwe haven in de stad. Door de overwelving van de Zenne in de loop der eeuwen nam het kanaal de rol van de rivier over en is nu dé waterloop van Brussel.
  - 14u: de Zenne en het kanaal in Anderlecht
  Deze wandeling van ongeveer 3 km toont je het 'Zennekanaal' en de Zenne, de mythische rivier van Brussel op één van die zeldzame plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar zij nog in open lucht stroomt. Het is een ontdekkingstocht naar het verhaal van de Zenne en het Kanaal Charleroi-Brussel: wat zijn de functies, het potentieel en de toekomstperspectieven van deze beide waterlopen?

 • Oktober - datum nog te bepalen: De vallei van de Molenbeek
  De Molenbeek is een zijriviertje van de Zenne. Vroeger voedde zij de vijvers van het Koninklijk Domein in Laken om nadien uit te monden in de Zenne. Nu is ze deels overwelfd en afgeleid naar de afvalwatercollector onder het Koninklijk Domein. Tijdens deze wandeling maak je kennis met haar geschiedenis, haar biologisch belang en haar sociale betekenis als riviertje op de grens tussen twee gewesten.
Praktisch

Deelnemen kost € 3 per persoon per wandeling en € 5 voor de milieu-educatieve boottochten en voor de fietstochten (tenzij anders aangegeven, bepaalde activiteiten zijn gratis). De consumpties tijdens het Zennecafé zijn op kosten van de gebruiker.

Inschrijven

Schrijf in op voorhand, want er is maar een beperkt aantal plaatsen. Inschrijven doe je met het inschrijvingsformulier. Je ontvangt daarna per mail een bevestiging van je reservatie met een vraag tot betaling. Pas na storting van het deelnamegeld is de inschrijving definitief.

Waarom Zenneuitstappen en Zennecafés?

 • Om de interregionale kennismaking te bevorderen tussen betrokkenen in de 3 gewesten: bewoners, wandelaars, fietsers, deskundigen, leden van milieu- en natuurverenigingen, regionale en lokale beheerders van natuur en waterlopen, gemeentelijke en gewestelijke mandatarissen en iedere geïnteresseerde.
 • Om te laten horen en zien wat aan de andere zijde van de gewest- of gemeentegrens leeft.
 • Om de actuele problemen en huidig beleid en beheer van en rond de waterlopen in het Zennebekken in de 3 gewesten in de schijnwerpers te plaatsen, vanuit het besef dat beleid en beheer van een waterloop een grensoverschrijdende aanpak nodig hebben.
Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar vrienden, collega's en andere mogelijk geïnteresseerden!

Hopelijk ontmoeten we je binnenkort in het Zennebekken!

David Kuborn - Florence Lerat
Tel.: 02 206 1
2 07
e-mail - www.coordinatiezenne.be
Heleen Haven
Tel.: 02 206 12 09
e-mail - www.grenzelozeschelde.orgDeze wandelingen en ontmoetingen zijn een organisatie
van Coördinatie Zenne i.s.m. Grenzeloze Schelde


logosIndien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier