Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version FR, cliquez ici.


Coördinatie Zenne
De weg van het water tussen Brussel
en Vlaanderen en bezoek aan
de waterzuiveringsinstallatie
van Brussel-Noord
Grenzeloze Schelde
--- dinsdag 31 januari 2012 ---
in het kader van de Zenneuitstappen & Zennecafés*


De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brussel-Noord zuivert het afvalwater van 1,4 miljoen inwonerequivalenten. Hoe werkt deze installatie? Wat is de weg die het water volgt vooraleer in deze RWZI terecht te komen? Hoe is de kwaliteit van het water bij het verlaten van de RWZI? Wij stellen u voor dit samen met ons te ontdekken aan de hand van een begeleide wandeling in de waterzuiveringsinstallatie. Dit bezoek zal voorafgegaan worden door 3 korte presentaties die ons een antwoord op al deze vragen zullen bieden.

Programma van de dag:


 • 13.30u: onthaal

 • 14.00u: welke weg volgt ons afvalwater doorheen Brussel?
  Dagelijks wordt water gebruikt voor allerlei toepassingen. Maar waar komt dit kraantjeswater vandaan? En waar gaat het naartoe na gebruik?
  • De Heer David Pireaux, ingenieur bij de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) stelt ons de activiteiten van de BMWB voor, haar functie, haar oorsprong en haar toekomstige projecten.
  • De Heer Yves Bourdeau, Algemeen Directeur van Hydrobru (Brusselse Inter-communale voor Waterdistributie en Sanering) licht ons de weg van het water in het Brussels Gewest toe.

 • 14.30u: hoe zit het met de waterkwaliteit van de Zenne, stroomafwaarts de RWZI?
  • De Heer Thierry Warmoes, verantwoordelijke team meetnet oppervlaktewater Demer-Dijle-Maas van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) informeert ons over de evolutie van de kwaliteit van het Zennewater stroomafwaarts de waterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord.

 • 14.45u: ruimte voor vragen

 • 15.15u: bezoek aan het waterzuiveringsstation
  • Dit begeleid bezoek laat u toe het functioneren van deze waterzuiveringsinstallatie beter te begrijpen. Sinds haar inwerkingtreding in 2007 speelt zij een zeer grote rol in de kwaliteit van het Zennewater.

 • 16.45u: einde van het bezoek en voor zij die wensen mogelijkheid tot een afsluitend drankje in het Club House van de Royal Sport Nautique de Bruxelles (RSNB), voor de gelegenheid omgedoopt tot 'Zennecafé' van de dag.

Plaats van afspraak: Aquiris, Vilvoordselaan 450, 1130 Brussel - op het bruggetje >>

Deelnameprijs: € 3. De consumpties tijdens het Zennecafé zijn op kosten van de gebruiker.

Inschrijving: schrijf vooraf in met het inschrijvingsformulier, want er is maar een beperkt aantal plaatsen.

Een uitgebreid programma van de reeks 'Zenneuitstappen & Zennecafés' vindt u op onze website.

Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort!

David Kuborn - Florence Lerat
Tel.: 02 206 1
2 07
e-mail - www.coordinatiezenne.be
Heleen Haven
Tel.: 02 206 12 09
e-mail - www.grenzelozeschelde.org* Doel van de Zenneuitstappen en de Zennecafés: ontdek elke maand tijdens een bezoek, een begeleide wandeling
of een fietstocht een andere plaats in het Zennebekken, in de 3 gewesten. Een gids vertelt de deelnemers over de
waterloop, zijn geschiedenis, de natuur, over de problemen en de rol die de waterloop kan spelen. Een gastspreker
brengt opheldering over actuele thema's met betrekking tot de Zenne op die plaats: overstromingen, waterkwaliteit,
waterzuivering, landschappelijke betekenis, ... Elke activiteit wordt afgesloten met een drink, het zgn. Zennecafé,
een aangenaam moment voor een interessante babbel...

Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar vrienden, collega's
en andere mogelijk geďnteresseerden!


Deze wandelingen en ontmoetingen zijn een organisatie
van Coördinatie Zenne i.s.m. Grenzeloze Schelde


logosIndien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.