logo
banner


Informatie over Brusselse bronnen

De bronnen van de vallei van de Woluwe (stroomafwaarts)


Foto's >>

 • Bronnen, Hof ter Musschen (Sint-Lambrechts-Woluwe)

  In het beschermde natuurgebied Hof ter Musschen, aan de voet van de oostelijke dalwand, komt op verschillende plaatsen grondwater aan de oppervlakte dat het rietveld en het vochtig weiland daaronder voedt.

 • Bron van de Struykbeek (Sint-Lambrechts-Woluwe)

  Film >>

  Vlakbij de sportvelden van het Fallonstadion, langs een klein weggetje, borrelt het water op dat de Struykbeek voedt. Oorspronkelijk lag de bron van deze beek nog verder stroomopwaarts ten opzichte van deze vallei, die loodrecht op de vallei van de Woluwe ligt.

 • Maloubron (Sint-Lambrechts-Woluwe)

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Bron tussen Maloupark en Bronnenpark (Sint-Lambrechts-Woluwe)

  Deze onopvallende bron ligt op slechts enkele meters van een houten platform tussen de rivier en het pad, in de richting van privétuinen.

 • Bron Terbronnenpark (Sint-Lambrechts-Woluwe)

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Bronnenzone, grote Mellaertsvijver (Sint-Lambrechts-Woluwe)

  In een grasveldje langs de vijver, vlakbij een dennenbosje, borrelen verschillende bronnen en kwelwater uit de grond. Al dat water loopt een paar meter van het wandelpad samen en mondt dan in de vijver uit.

Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>


De bronnen van de vallei van de Roodkloosterbeek (Oudergem)


Foto's >>

 • Bronnen, Jean Massart Tuin

  "De vochtige zone van de Massart Tuin staat los van de vijvers van het Rood Klooster. De bronnen die de tuin van water voorzien, bevinden zich in het gebied zelf. Het zijn korstvormende, kalkrijke bronnen waarvan het water langzaam en in alle richtingen uit de grond borrelt. Het zijn kalkrijke bronnen omdat hun water rijk is aan opgeloste kalk, en we spreken van korstvormende bronnen omdat er aanzienlijke hoeveelheden CO2 uit het water in de open lucht vrijkomen waardoor het calcium op de bodem neerslaat als een korst van vast calciumcarbonaat. Dat resulteert in een afzettingsgesteente: tufsteen. (…) Datzelfde type gesteente, ook wel travertijn genoemd, werd gebruikt voor de bouw van Romeinse monumenten zoals het Colosseum in Rome!" (Bron: Leefmilieu Brussel en ULB)

 • Bronnen, domein van de voormalige priorij van het Rood Klooster

  In deze goed bewaard gebleven vallei waar de Roodkloosterbeek (een zijrivier van de Woluwe) stroomt, werd het bronwater al heel vroeg opgevangen en gebruikt door de monniken die zich er in de tweede helft van de 14e eeuw kwamen vestigen. Ze gebruikten het water voor verschillende doeleinden, in het kader van hun zelfvoorzienend leven (ziekenboeg, tuin en moestuinen, fonteinen, enz.).

  • Neerhofbron
   Deze bron wordt beschermd door een rooster en bevindt zich in het boerderijgedeelte van de voormalige priorij, tegen de muur van het kunstencentrum. Het debiet is tegenwoordig heel laag en was waarschijnlijk ook vroeger al onvoldoende om te de grote vraag naar water in het klooster te kunnen beantwoorden. Aan de andere kant van het gebouw bevonden zich overigens reservoirs, die destijds werden gevoed door een ingenieus systeem voor wateraanvoer, dat bij recente archeologische opgravingen werd ontdekt.

  • Bronwater voor de 3 visvijvers
   Aan de achterzijde van het imposante Priorhuis zijn drie visvijvers gereconstrueerd aan de hand van oude kaarten en gravures. Oorspronkelijk werden ze gevoed door de grondwatertafel die aan de oppervlakte komt, maar intussen is er een ‘bron’ met groot debiet nodig als aanvulling op de watervoorziening uit de watervoerende laag, die op zichzelf immers onvoldoende water kan leveren. Het water dat hier uit de grond opborrelt, komt via een buizenstelsel uit de Steenborre, die boven het Molenaarshuis ligt, tegen de muur rond het domein.

  • Steenborre
   De Steenborre ligt boven het Molenaarshuis, tegen de buitenmuur van het domein. De bron zou haar naam danken aan de steengroeven die aan deze kant van de muur werden uitgebaat om de gebouwen van de Priorij te kunnen optrekken. De Steenborre ligt verborgen onder metalen platen en heeft een heel hoog debiet. Het water wordt van onder de heuvel aangevoerd door een buis. De beheerder van de bron kan via een mangat bij het water. Sinds 2010 voedt het water, puur door de werking van de zwaartekracht, opnieuw de prachtige fontein op de binnenplaats, naast de Portierswoning.


 • Permanente bronnen in het Zoniënwoud

  In het Zoniënwoud in Brussel zijn er vijf belangrijke permanente bronnen bekend. Drie daarvan voeden de Roodkloosterbeek, terwijl de andere twee in Bosvoorde voortvloeien in twee kleine beekjes, die samen dan weer het begin vormen van de Woluwe. Er zijn ook kleinere, niet-permanente bronnen, langs beken of op de bodem van vijvers. Die bronnen en dat kwelwater dat op de bodem van de bosvalleien opborrelt, zijn het gevolg van de grondwaterspiegel die er aan de oppervlakte komt. Die grondwaterlaag wordt gevoed door regenwater en bevindt zich in een laag doorlaatbaar bruxelliaans zand die op haar beurt op een laag ondoordringbare ieperiaanse klei ligt. Het zand in de ondergrond van het bos is trouwens zichtbaar in de bedding van de beek.

  • Keizersbron
   De Keizersbron ligt aan het einde van een houten pad, aan de voet van een steile helling van het dal dat bekend staat als de Vallon des Grandes Flosses. Het water borrelt hier heel rustig uit de grond en heeft door de eeuwen heen een mooie inzinking in het landschap uitgeschuurd. De bron zou haar naam danken aan keizer Karel V die hier naar het schijnt graag zijn dorst kwam lessen wanneer hij in de 16e eeuw in dit deel van het bos op herten en everzwijnen kwam jagen. Mogelijk heette de bron in het Frans vroeger La source aux clabots. Het is niet zeker wat die naam betekende maar hij leeft alleszins verder in de benaming van de twee vijvers verderop stroomafwaarts.

  • Bosgeestbron
   Een paar honderd meter stroomopwaarts van de Keizersbron ligt de Bosgeestbron, die gemakkelijk te vinden is dankzij het stenen monument dat hier in 1936 werd opgericht voor René Stevens. Die schilder en dichter richtte in 1909 de vereniging van De Vrienden van het Zoniënwoud op. De Franse naam van de bron is Source du Sylvain: René Stevens werd door zijn vrienden immers Sylvain genoemd, naar een Romeinse god en beschermer van bossen en velden.
   Dit is overigens niet de oorspronkelijke bron van de Roodkloosterbeek, aangezien de beek nog hogerop in het bos in het Vlaams Gewest ontspringt.

  • Dry Borrenbron
   De derde permanente bosbron van de vallei, de Dry Borrenbron, ligt aan de andere kant van het viaduct langs de Drieborrenweg, in de gelijknamige vallei, tegenover een oud jachtpaviljoen. De naam van de bron zou verwijzen naar drie bronnen die zich hier ooit bevonden maar waarvan er inmiddels twee verdwenen zijn. Ze voedt een stroomopwaarts gelegen beek die aan de andere kant van het viaduct in de Petit étang des Clabots uitmondt.


Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>


De bronnen van de vallei van de Woluwe (stroomopwaarts, Watermaal-Bosvoorde)


Foto's >>

 • Bronnen, Ter Coignepark

  Deze bron ontspringt in een klein rond stenen bekken dat beschermd wordt door een rooster. Ze voedt de vijver van het Ter Coignepark en verderop ook de Watermaalbeek, een zijrivier van de Woluwe.

 • Bron, Axa-site

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Bronnen, Tournay-Solvaypark

  Langs de prachtige vijver van het Tournay-Solvaypark liggen aan dezelfde kant en op enkele meters van elkaar drie bronnen die de vijver voeden. Door die vijver stroomt overigens de Karregatebeek, waaruit later de Woluwe ontstaat.

 • Vuylbeekbron

  De Vuylbeekbron is een van de 5 permanente bronnen in het Zoniënwoud (op het grondgebied van Brussel) en is een van de bosbronnen die de Woluwe vormen. Die bronnen en het kwelwater op de bodem van de valleien in het Zoniënwoud zijn het gevolg van de grondwaterspiegel die op die plaats in het Zoniënwoud net onder het oppervlak ligt. Die grondwaterlaag wordt gevoed door regenwater en bevindt zich in een laag doorlaatbaar bruxelliaans zand, die op haar beurt op een laag ondoordringbare ieperiaanse klei ligt. Het zand in de ondergrond van het bos is trouwens zichtbaar in de bedding van de beek.
  De bron van de Vuylbeek voedt de gelijknamige beek die samen met de Karregatbeek en de Zwaanewijdebeek uitmondt in de vijver van Bosvoorde en zo de Woluwe vormt. De naam Vuylbeek is verwarrend. Die naam slaat eigenlijk niet op het water (dat juist erg zuiver is) maar eerder op bepaalde delen van de bedding die roestkleurig zijn door de aanwezigheid van ijzererts in de ondergrond van deze vallei.

 • Verdronken Kinderenbron

  De bron van de Verdronken Kinderen, die vlakbij het Ijsvogelpad ligt, ziet er meestal uit als een modderpoel. De bron is genoemd naar het dal waarin ze zich bevindt en waarvan de naam heel wat wandelaars intrigeert. Volgens een legende uit de 18e eeuw zouden de drie zonen van een houthakker hier op dezelfde dag verdronken zijn… Maar in werkelijkheid verwijst de naam helemaal niet naar een verdrinking, maar naar de kinderen van een molenaar en hun familienaam, 'Verdroncken'. Het beekje dat uit de bron ontstaat, loopt al gauw over in de Karregatbeek.

Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>


De bronnen van de vallei van de Kerkebeek (Evere)


Foto's >>

 • Bron van de Kerkebeek

  Film 1 >>
  Film 2 >>

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Doolegtbron

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>


De bronnen van de vallei van de Maalbeek


Foto's >>

 • Minneborre (Schaarbeek)

  Film 1 >>
  Film 2 >>
  Film 3 >>

  "Deze bron ligt in het Josafatpark en voedt de Roodebeek (ook wel de Josafatbeek genoemd), een zijrivier van Maalbeek. Oorspronkelijk heette de Minneborre Rinneborre (= levende bron). De oudste vermelding dateert van 1350 en het is pas in het midden van de 19e eeuw dat de naam Minneborre opduikt. Die gaf aanleiding tot allerlei romantische legendes." (Bron: Hans Welens)
  Meer weten >>

 • Bron van de Broebelaar (Etterbeek)

  Deze bron ligt in het Jean-Felix Happark en voedt een vijver en een klein beekje, de Broebelaar, dat al gauw onder het asfalt van de stad verdwijnt. In het verleden mondde de Broebelaar op het Jourdanplein in de Maalbeek uit. In de 17de eeuw werd het water opgevangen en opgehaald om de tuinen van de hertogen van Brabant, vlakbij het huidige Koningsplein in het centrum van Brussel, te verfraaien.

 • Bron van de Maalbeek (Elsene)

  In de loop van de 19de eeuw werd de Maalbeek over de hele lengte overwelfd, onder andere vanwege de slechte kwaliteit van het water. Dat werd immers vervuild door de rioleringen die het afvalwater van de inwoners van de vallei in de Maalbeek loosden. Op het domein van de voormalige cisterciënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw Ter Kameren, achter de kerk, ligt een rechthoekige vijver - de zogenaamde Eendenvijver - die nog steeds door de bron van de Maalbeek wordt gevoed. In het verleden werd er overigens bronwater uit het nabijgelegen Terkamerenbos tot bij de abdij geleid om bier te brouwen. Dat werd eeuwenlang door de kloosterzusters geserveerd aan de gasten en pelgrims die op doorreis waren. Tegenwoordig worden er opnieuw een blond en een bruin bier gebrouwen die vernoemd zijn naar Dame Gisèle, de stichteres van de abdij. Het water dat daarvoor gebruikt wordt, komt echter niet langer van de bronnen op de abdijsite.

Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>


De bronnen van de vallei van de Ukkelbeek (Ukkel)


Foto's >>

 • Sint-Pietersbronnen

  Op nummer 213 van de Coghenlaan, op de terreinen van het Collège Saint-Pierre, ligt een bron verscholen in een oude opslagruimte op een paar meter van de speelplaats. Gezien de ligging van de bron zullen we ze gemakshalve de Sint-Pietersbron noemen. In een niet zo ver verleden voedde deze bron nog een aantal vijvers die zich bevonden op de plaats waar nu de speelplaats ligt, maar intussen loopt de bron rechtstreeks over in de riolering. Volgens een voormalige leerkracht van het college kwamen leerlingen tot in de jaren vijftig hun dorst lessen aan de bron, en naar verluidt borrelde het water toen iets verder naar links uit de grond. De bron zou dus een klein beetje opgeschoven zijn als gevolg van werkzaamheden. Hoewel het grondwater onder deze wijk heel hoog staat en dus gemakkelijk bereikbaar is, is het niet geschikt als drinkwater. Dat is te wijten aan historische vervuiling door een nabijgelegen fabriek.
  Achter een hek op de speelplaats ligt nog een stukje groen, dat deels een vochtige zone is. Op het hoger gelegen deel van dit perceel zijn twee bronnen aangetroffen. De eigenaars hebben er een drainagesysteem geïnstalleerd om het water op te vangen en af te voeren, want bij hevige regenval was hier wel eens wateroverlast. Helaas wordt dit bron- en regenwater nog steeds geloosd in de afvalwatercollector in de lagergelegen Dekenijstraat, hoewel er ook stemmen opgaan om het water naar de Clipmolenvijver af te leiden.

 • Bron, De Frélaan

  Vanuit de diepte onder de zanderige Groeselenberg borrelen de bronnen van de Ukkelbeek overal langs de De Frélaan uit de grond. De Ukkelbeek was ooit een zijrivier van de Zenne maar is intussen grotendeels verdwenen onder de grond, waar hij terechtkomt in een collector. Ter hoogte van de Russische ambassade kunnen wandelaars langs een trapje bij een van die bronnen komen. Deze bron is verwerkt in een metalen paal met onderaan een leeuwenkop die het water uitspuwt. Sinds de jaren zeventig is dit water helaas niet meer drinkbaar, onder andere door een te hoge nitraatconcentratie. Aan de achterkant van de fontein ligt nog een brongebied. Verder moeten we hier ook twee paden in de directe omgeving vermelden, vanwege hun naam die naar de aanwezigheid van water verwijst: het Fonteinpad en de Bronweg.

 • Bron, Russische ambassade

  Nog steeds langs de De Frélaan, maar aan de overkant van de straat, zou een bron liggen die de vijver op het domein van de Russische ambassade voedt.

Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>


De bronnen van de vallei van de Geleytsbeek


Foto's >>

 • Sint-Helenabron

  Deze bron bevindt zich langs de Zenne, op de linkeroever, vlakbij de kruising van de Paepsemlaan met de Gerijstraat. De Geleytsbeek, die intussen werd verlegd, mondde hier vroeger in de Senne uit. Via een betonnen structuur konden (of kunnen?) de omwonenden hier bronwater voor hun moestuinen komen putten. De naam van deze bron is ons onbekend maar we zullen ze de Sint-Helenabron noemen, als verwijzing naar het Sint-Helena-eiland dat tot het begin van de 20e eeuw even verder in de Zenne lag.

 • Calvairebron (Vorst)

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Bron van de Groelsbeek (Ukkel)

  De Groelsbeek is een zijrivier van de Geleytsbeek die ontspringt en stroomt in natuurgebied Kinsendaal. Het water borrelt op verschillende plaatsen uit de grond, soms heel onopvallend, in een erg bosrijke omgeving, onder de takken van de bomen die het grootste deel van dit reservaat uitmaken.

 • Bronnen, domein Papenkasteel (Ukkel)

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Bronnen, Herdies-domein (Ukkel)

  Op dit privédomein langs de Borreweg komt het water uit de grondwaterlaag op verschillende plaatsen aan de oppervlakte. Het voedt de Kinsenbeek, die uitmondt in de Groelsbeek, die op zijn beurt een zijrivier van de Geleytsbeek is.

 • Rinsenborre (Ukkel)

  Deze bron is toegankelijk langs een trapje en gutst hier letterlijk via een buis uit de grond, op een paar meter van de Borreweg. De bron wordt ook wel de Kriekenputbron genoemd en voedt ook de Kinsenbeek.

 • Vronerodebron (Ukkel)

  Deze bron bevindt zich in een bebost gedeelte van het Vronerodepark en is enigszins verfraaid met een klein bassin met stenen wanden dat in het verleden wellicht als wasplaats dienstdeed. De bron vormt het begin van de Roybeek, die iets verderop van naam verandert en de Geleytsbeek wordt.

 • Roosendaalbron (Ukkel)

  Langs de Oude Molenstraat sluit de bedding van een beekje waar nog nauwelijks water door stroomt aan bij de Roybeek. Dat kleine beekje wordt gevoed door een bron aan de voet van het pad dat naar de boerderij van Ukkel leidt en die de Roosendaalbron zou kunnen heten. Historisch gezien, voordat hier grondwerken werden uitgevoerd, lag de bron verder stroomopwaarts, langs de D'Andrimontstraat. Aan de voet van een helling (waar recent appartementen zijn gebouwd) sijpelt er nog steeds water uit de grond, dat vervolgens via een pijpleiding naar Vronerode wordt geleid.

Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>


De bronnen van de vallei van de Linkebeek (Ukkel)


 • Bron van de Linkebeek

  "De bron ligt in het Zoniënwoud, tegenover hockeyclub Wellington. (…) Er werd een inventarisatie gemaakt op de smalle strook tussen het Zoniënwoud en de huidige bronnen van de beek, op de hoek van de de Perckestraat en de Schilderachtige Dreef. (…) De Verrewinkelbeek/Linkebeek ontstaat uit verschillende bronnen die verspreid over de wijk liggen, ten zuiden van de Prins Van Oranjelaan. De belangrijkste bron lijkt de bron aan de overkant van de Waterloosesteenweg te zijn." (Bron: Plan Nature 2016, gemeente Ukkel).

Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>


De bronnen van de vallei van de Elsbeek (Sint-Gillis)


Foto's >>

 • Bronnen van de Elsbeek

  Rondom de vijver van het Pierre Paulus park, die zijn originele reliëf behouden heeft, komen hier en daar onopvallende bronnen aan de oppervlakte. Eén van die bronnen bevoorraadt trouwens een fontein. Uit deze bronnen ontstond vroeger de Elsbeek die in de Zenne uitmondde. De waterloop is door de verstedelijking van de buurt verdwenen. Andere bronnen ter hoogte van de Louis Moricharplein en de Bronstraat kwamen ook in de Elsbeek terecht.

Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>


De bronnen van de vallei van de Molenbeek


Foto's >>

 • Sint-Annabron (Laken)

  "Op zondag kan je in Laken wel nog de Sint-Annadreef afstappen van aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk tot bij de Sint-Annabron met de gelijknamige kapel. De brede straten aan het kruispunt doen vermoeden dat het hier druk is in de week, maar op zondag kan je het water nog goed horen plenzen. Het is een van de heilzaamste geluiden voor een mensenoor, naar het schijnt. Als we in de stenen bak afdalen, die aartshertogin Isabella (1566-1633) nog liet aanleggen, zie je behalve de lucht vijf buisjes die mooie ronde straaltjes water werpen.
  De bron heette in 1360 nog sente marien, andere namen waren de Welleborre en de Vijf Wondenbak, verwijzend naar de vijf wonden van Christus, wat verbasterde tot ‘vijf honden’. Van Nieuwenhuysen vertelt in Volksverhalen uit Noord-West Brussel over de legende van de vijf hondenbak, over een blinde jongen die elke dag tussen Laken en Grimbergen ging bedelen en hoe vijf honden de dieven besprongen die het op zijn geldbeursje gemunt hadden. Sindsdien zou er een bron ontspringen met water dat heilzaam voor de ogen was, al zochten ook koortslijders er afkoeling. (...) Lakenauteur Arthur Cosyn schrijft in 1904 dat sterk ongelovige Lakenaars niet meer geloven in de kracht van de Sint-Annabron. En ook dat hier nog stilte heerst en de geur van vroeger hangt. Het is 110 jaar later, op een zondag, niet anders."
  (Bron: BRUZZ, An Devroe, 06/08/2014)

 • Bron van het Dieleghembos / Léon XIII-bron (Jette)

  "(...) Van Nieuwenhuysen laat ons ook nog een vreemd torentje in het Dielegembos zien. De Moeders van het Jetse Heilig Hart plaatsten hier een betonnen koker over een bron waarvan de nuntius, de latere paus Leo XIII, zou gedronken hebben." (Bron: BRUZZ, An Devroe, 17/08/2014)

 • Bronnen van de Poelbeek (Jette)

  De Poelbeek ontspringt in het Poelbos, ter hoogte van een oude steengroeve waar de grondwatertafel zichtbaar is (visvijver). Het beekje stroomt een paar honderd meter verder in de Molenbeek, naar het moeras van Jette.

 • Bronnen van de Laarbeek (Jette)

  "Pierre Van Nieuwenhuysen uit Ganshoren toont ons dan weer waar de bron van de Laarbeek zich situeert. In de Bosstraat in Jette volgen we dit zijbeekje van de Molenbeek een tijdje op de grens met het Vlaamse Gewest, met aan de andere kant het Laarbeekbos. Op een bepaalde plek stroomt er water uit het bos onder het wegje door: de bron(nen) bevinden zich vlakbij, in een omheinde zone omdat (brom)fietsers er voor erosiegevaar zorgden." (Bron: BRUZZ, An Devroe, 17/08/2014)

Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>


De bronnen in Neder-Over-Heembeek


Foto's >>

 • Bronnen, Meudonpark

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Bron, hoek van de Meudonstraat en de Bosduifstraat

  Film 1 >>
  Film 2 >>
  Film 3 >>

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Bron, brouwerij Marly

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Bronnen van de Tweebeek

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Sint-Lendriksbron

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>


De bronnen van de vallei van de Hollebeek/Leibeek (Haren)


Foto's >>
Film >>

 • Bron van de Keelbeek

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Bron van de Ganzenweidebeek

  De Ganzenweidebeek ontstaat aan de achterkant van de Castrum hoeve, een eeuwenoud en emblematisch gebouw van de gemeente Haren.

 • Bron van de Beemdgracht

  De Beemdgracht is een zijrivier van de Leibeek en ontspringt in Evere dichtbij de voormalige watertoren van de NMBS … en van de bron van de Kerkebeek. Deze kleine beek stroomt naar het noorden terwijl de Kerkebeek de zuidelijke richting neemt.

Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>


Verdwenen bronnen


Foto's >>

 • Heiligenborre (Bosvoorde)

  Bus 17 van de MIVB verwijst naar deze verdwenen bron. Het raadselachtige hydroniem is immers ook de naam van de eindhalte van die lijn in de zogenaamde Bezemhoekwijk. Er bestaat nog een klein steegje met dezelfde naam maar de bron zelf is niet meer zichtbaar. Wellicht heeft ze letterlijk het onderspit moeten delven als gevolg van de verstedelijking van de wijk. De aanwezigheid van een kerk en vroeger ook een brug, die in 1843 werd vermeld als de Kerkweydebrug, zou een verklaring voor de naam Heiligenborre kunnen zijn. Mensen zouden hier vroeger dus water komen putten in de hoop dat het water een heilzaam effect zou hebben. De bron werd al in de 15e eeuw vermeld en komt nog voor op een kaart van het einde van de 19de eeuw. Ze leverde water aan de romantisch genaamde Zwaanewijdebeek.

 • Bron van de Kerk (Bosvoorde)

  Deze bron lag vlakbij de Heiligenborre.

 • Bron, Doolegtstraat (Evere)

  "Gemeenteschool La Source in de Doolegtstraat in Evere: een aanwijzing? Ja. Op het kruispunt van de Doolegt- en de Marnestraat was er eind negentiende eeuw nog een overdekte bron, een soort kapelletje, maar in 1904 werd het talud verstevigd met een bakstenen muur, ‘het fort’, en welde de bron voortaan op aan de voet in een arduinen bak.Wim Van der Elst van Laca heeft nog oude postkaarten van deze ‘blauwe bak’ waar de mensen hun groenten kwamen wassen en veel later ook hun auto’s. Vandaag is de muur er nog, maar de bron is onder de grond gestopt. Een wandelaarster zegt dat we het greppeltje moeten volgen tot aan het parkje van Doolegt." (Bron: BRUZZ, An Devroe, 06/08/2014)

 • Bronnen van de Roodebeek (Schaarbeek)

  Vóór de verstedelijking en het vullen van een deel van de vallei moesten de bronnen van de Roodebeek (ook Josafatbeek genoemd) zich ter hoogte van de vroegere Nationale Schietbaan bevinden, achter de Leuvensesteenweg. Vandaag bevinden ze zich meer stroomafwaarts in het Josafatpark.
  Meer weten (FR) >>

 • Bron van de Vossegatbeek (Vorst)

  Bevond zich vroeger dichtbij het station van Ukkel-Stalle.
  We hebben geen verdere informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Kattebron, Rode Bron (Ukkel)

  Op de kaarten van Vandermaelen uit de 19de eeuw vinden we twee verdwenen bronnen terug, de Rode Bron en de Kattebron, achter de huidige sporthal van het Collège Saint-Pierre (Coghenlaan).

 • Bron van de Sint-Jobbeek (Ukkel)

  Deze bron lag ooit bij Diesdelle en vormde het beginnen van de intussen ook al verdwenen Sint-Jobbeek. Die laatste mondde uit in de Roybeek in het Vronerodepark. Vroeger ontstond de Geleytsbeek trouwens uit de samenvloeiing van die twee beken.

 • Koeiestaartbronnen (Ukkel)

  In het stroomopwaarts gelegen deel, waar de Linkebeek/Verrewinkelbeek nog in open lucht stroomt, doorkruist die beek een drassig gebied, op een plaats waar de oude kaarten van Vandermaelen (19e eeuw) de aanwezigheid van bronnen onder de naam Koeiestaartbronnen aangeeft. Bestaan die nog steeds?

 • Coudenborre (Brussel)

  "In de middeleeuwen konden de mensen voor drinkbaar water terecht bij een aantal plaatsen die borre werden genoemd. Dat woord stond zowel voor een natuurlijke bron als voor een waterput.
  In het boek Het Coudenbergpaleis te Brussel (2014) komt het woord Coudenborre voor. Eens aan historicus en medeauteur Bram Vannieuwenhuyze vragen of er dan bronnen op de Coudenberg ontsprongen: "Er ontsprong in elk geval water bovenop de Coudenberg, ja. Zo vermoedt men dat de bron van de Koperbeek of Spiegelbeek op de Coudenberg te situeren valt, al is niet duidelijk waar precies. Men opperde dat die beek de loop van de Borgendaalgang volgde, maar op basis van archeologisch onderzoek denkt men nu dat die gracht kunstmatig is. De iconografie van het hertogelijk paleis laat tevens een waterput zien."
  (Bron: BRUZZ, An Devroe, 06/08/2014)

 • Brond van de Elsbeek (Sint-Gillis)

  De bron van de Elsbeek, verdwenen waterloop die vroeger in de Zenne uitmondde, bevond zich in het hoog gedeelte van de Bronstraat (ter hoogte van de kruising met de Capouilletstraat). De naam van deze straat, die in 1865 werd aangelegd, werd daar trouwens van afgeleid. Andere bronnen kwamen in de beek terecht ter hoogte van de Louis Moricharplein.

 • Bronnendomein, Louis Moricharplein (Sint-Gillis)

  "Om het steeds nijpender watertekort van de stad Brussel op te vangen, werd ook het bronnengebied van het Louis Moricharplein in Sint-Gillis aangesproken. De Bronstraat herinnert daar nog aan." (Bron: BRUZZ, An Devroe, 06/08/2014)

 • Sint-Wijenborre (Anderlecht)

  "Zelfs van befaamde bronnen als de Sint-Wijenborre (Sint-Guido) aan het kruispunt van de Erasmus- en de Instituutstraat in Anderlecht is geen spoor meer. Via zeven treden kon je er in afdalen en er zouden tal van miraculeuze genezingen gebeurd zijn. Tot in de jaren 1950 kwamen mensen er hun kannen vullen. Daarna werd het bouwsel een obstakel voor het autoverkeer en werd het gesloopt. Door de aanleg van de metro in de jaren 1970 werd de ondergrond zo omgewoeld dat ook het bronwater vervuilde. Toch is vervuiling van alle tijden, in 1652 werd de ingang van de put afgesloten omwille van 'die vuyligheden die daer inne geworpen worden.' " (Bron: BRUZZ, An Devroe, 06/08/2014)

 • Brongebied (Sint-Agatha-Berchem)

  "In de wijk rond de Oude Kerk in Sint-Agatha-Berchem ontsprongen de Berchemse bronnen. Hun water werd afgeleid om de fonteinen van het Hof ter Overbeke (Bon-Secours) te voeden. Van het kasteel blijven alleen foto’s over, de vijver werd opgevuld." (Bron: BRUZZ, An Devroe, 06/08/2014)

 • Brongebied (Laken)

  "Met gebaren beeldt Pierre Van Nieuwenhuysen, de auteur van Historische Toponymie van Laken, uit dat ‘bron’, uit het Indo-Germaanse bh(e)re, verwant is met ‘branden’ en ‘bruisen’. (...) Van Nieuwenhuysen vond in oude kerkregisters tal van Lakense borre(ke)s die allang niet meer bestaan. Enkele tot de verbeelding sprekende hydroniemen zijn het borreken zonder gront of Glaaskeborre met water vermoedelijk zo helder als glas." (Bron: BRUZZ, An Devroe, 06/08/2014)

 • Mariënborre (Neder-Over-Heembeek)

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Bron brouwerij Marly (Neder-Over-Heembeek)

  We hebben geen informatie over deze bron. Uw suggesties zijn welkom.

 • Bron (Neder-Over-Heembeek)

  Deze bron op het kruispunt van de Wimpelbergstraat en de Craetveldstraat is inmiddels overwelfd en het water verdwijnt in de riolering. In de 20e eeuw werd de bron echter nog gebruikt door de bewoners van dit deel van de Heembeekvallei, die er water kwamen putten en er hun vee lieten drinken.

Terug naar 'Dossier - Brusselse bronnen' >>