logo
banner

Brusselse waterlopen

De Woluwe

(terug naar overzichtskaart >)De Woluwe ontspringt in het Zoniënwoud en legt een afstand van 21 km af, waarvan 9 km (grotendeels in open lucht) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar ze door de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe stroomt. Ze mondt uit in de Zenne in Machelen op Vlaams grondgebied.

Zoals voor de andere Brusselse waterlopen word het afvalwater niet meer in de Woluwe gestort, wat uiteraard een zeer positieve impact heeft op de waterkwaliteit. Enkele tracés zijn ooit rechtgetrokken en overwelfd in de jaren '20 maar Leefmilieu Brussel heeft gezorgd voor openlegging van ruim 800 m beek in de jaren 2000, langs de Woluwelaan. Op dit ogenblik wordt onderzocht of het overwelfde deel van de Woluwe op de voormalige Royal Belge-site in Watermaal-Bosvoorde terug opengemaakt kan worden.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Woluwevallei nog steeds een langgerekte groene zone met zeer hoge natuurwaarden: een aaneenschakeling van prachtige landschapsparken met grote vijvers (vb. Senypark, Ten Reukenpark, Woluwepark, Hertoginnedal, Parmentierpark, Bronnenpark, Maloupark), bloemrijke graslanden, struikgewas en bosjes. Net voor de gewestgrens bevindt zich het natuurreservaat Hof-ter-Musschen, een prachtig moerasgebied. De hele Woluwevallei is zowel op gebied van fauna als flora zeer waardevol (vb. verschillende soorten vleermuizen) en is Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000).

De loop van de Woluwe begint beneden de GroteVijver van Bosvoorde (vroeger de Molenvijver) waar 3 waterlopen die in het Zoniënwoud ontspringen samenvloeien:

  • de Vuilbeek die door de 'vallei van de Vuilbeek' stroomt en verscheidene vijvers doorkruist,
  • de Karregat, die wordt gevoed door de Bocq en de Wollenborre, die door de Vallei van de Verdronken Kinderen loopt en wordt gevormd na de Hoefijzervijver,
  • de Zwanewijdebeek, die gedeeltelijk is gekanaliseerd.

De belangrijkste bijrivier van de Woluwe in Brussel is de Roodkloosterbeek die ontspringt in het Zonïenwoud, stroomt door het domein van het Rood Klooster en passeert uiteindelijk langs het Bergojepark.

Enkele kleinere zijrivieren komen gedeeltelijk in de Woluwe uit:

  • de Watermaalbeek en de Veeweidebeek die op dit moment vrijwel gekanaliseerd zijn in de collector van de Watermaalbeek. Bij de heraanleg van het Reigerbospark werd een stukje van de Watermaelbeek terug aan de oppervlakte gebracht, vlakbij de bron.
  • de Struybeek die over 300m in open lucht stroomt, dwars door het Struykbeekmoeras, tussen het Falonstadion en de leeuw van het Maloupark.
  • de Bemmelbeek die gedeeltelijk de Lange en de Ronde vijver in het Woluwepark voedt.

Meer info:
De Woluwevallei >>
Het Reigerbospark >>
Het Senypark >>
Het Woluwepark >>
De Woluwe, van Hof ter Musschen tot aan het Bronnenpark (wandelgids) >>
Fietsen in de Woluwevallei langs parken en natuurgebieden (fietsgids) >>

Geleide wandelingen:
CEBE - Commission de l'Environnement de Bruxelles et environs >>