logo
banner

Brusselse waterlopen

De Verrewinkelbeek & de Linkebeek

(terug naar overzichtskaart >)Bij de bron (ter hoogte van de Persckestraat) in Ukkel spreken we van de Verrewinkelbeek. Hij stroomt beneden aan het Bos van Buysdelle, aan de hoeve Sint-Elooi en voedt de 'Roze Molen'. Pas wanneer ze de gemeente Linkebeek bereikt, krijgt de beek ook deze naam. Hij neemt het water van de Wijnbronnenbeek op (de Vallei van de kunstenaars), van de Jezuïetenbeek en van de Koekoekbeek. Wanneer hij bij de Oude Weg terug in Ukkel komt, stroomt hij langs Grootdaal, onder spoorlijn 26 Halle - Mechelen, vult hij de gemeentelijke visvijver aan de Linkebeekstraat en krijgt er daar nog het water van Bronnendael bij. De Linkebeek bereikt tenslotte de Nieuwbouwmolen (Crockaertmolen), een door het Brussels Gewest beschermd monument. Het is de enige watermolen in het Gewest die occasioneel nog in werking is (private eigendom). Wanneer de beek onder de Alsembergsesteenweg is doorgegaan, komt het water in het riool onder de Grote Baan in Drogenbos. De bedding in Ukkel is vlak voor de Molensteen al sinds de jaren 1960 gedempt. Ter hoogte van de zogeheten 'Keyenbempt' mondde hij uit in een andere Ukkelse beek, de Geleytsbeek.