logo
banner

Brusselse waterlopen

De Verrewinkelbeek & de Linkebeek

(terug naar overzichtskaart >)De Verrewinkelbeek ontspringt in Ukkel, tegenover de sportvelden van de Wellington-club, dicht bij de Waterloosesteenweg en Kleine Hut. Aanvankelijk is de beek nog overwelfd maar bij het verlaten van de woonwijken, stroomt de beek in open lucht langs het Bos van Buysdelle, voorbij de Sint-Elooihoeve en langs de Roze Molen. Pas wanneer ze de gemeente Linkebeek bereikt, krijgt de beek ook deze naam. Hij neemt het water van de Wijnbronnenbeek op (de Vallei van de kunstenaars), van de Jezuïetenbeek en van de Koekoekbeek. Wanneer hij bij de Oude Weg terug in Ukkel komt, stroomt hij langs Grootdaal, onder spoorlijn 26 Halle - Mechelen, vult hij de gemeentelijke visvijver aan de Linkebeekstraat en krijgt er daar nog het water van Bronnendael bij. De Linkebeek bereikt tenslotte de Nieuwbouwmolen (Crockaertmolen), een door het Brussels Gewest beschermd monument. Het is de enige watermolen in het Gewest die occasioneel nog in werking is (private eigendom).

Na het kruisen van de Alsembergsesteenweg verdwijnt de Linkebeek onder de grond. Tot in de jaren 1960 boog de Linkebeek hier af naar het noorden om vervolgens uit te monden in de Geleytsbeek in het Ukkelse Keyenbemptpark. Sindsdien is dat deel van de Linkebeek echter gedempt. Tegenwoordig stroomt de Linkebeek voorbij de Alsembergsesteenweg verder onder de grond, onder de Grote Baan in Drogenbos, om vervolgens rechtstreeks in de Zenne uit te monden.