logo
banner

Brusselse waterlopen

De Neerpedebeek & de Broekbeek

(terug naar overzichtskaart >)De Neerpedebeek (of Pede), vroeger een zijrivier op de linkeroever van de Zenne, mondt nu uit in het kanaal stroomafwaarts de sluis van Anderlecht. De beek ontspringt in Sint-Martens-Lennik, komt Anderlecht binnen in het gehucht Vlazendaal, vervolgt haar weg onder de Brusselse ring en stroomt langs een aantal vijvers alvorens overwelfd te worden en verderop in het kanaal uit te monden. De benedenloop van de Pede is volledig verstedelijkt, maar de hogergelegen vallei heeft haar landelijk karakter kunnen bewaren. De landschappen (kleinschalige landschappen met weilanden, poelen, hagen en bomenrijen) behoren tot de meest opmerkelijke van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vormen een relict van het landschap van het Pajottenland. In 2019 werd in het Anderlechtse deel van de beekvallei (in Neerpede) een afvalwatercollector afgewerkt. Die leidt het afvalwater verder naar het zuiveringsstation van Brussel-Zuid, wat de waterkwaliteit in de Neerpedebeek ten goede zou moeten komen.

De Broekbeek ontspringt in Dilbeek, in het Vlaams Gewest. Ze stroomt vervolgens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen in Anderlecht. Hier verdeelt het water zich over de collector van de Broekbeek en een afleiding die de vallei verlaat en uitmondt in de Neerpedebeek.

Wandelgidsen 'Zoektocht naar een waterloop':
De vallei van de Pede in Anderlecht >>