logo
banner

Brusselse waterlopen

De Molenbeek

(terug naar overzichtskaart >)De Molenbeek ontspringt in Dilbeek, in het Vlaams Gewest. Ze stroomt dan verder door Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren en Jette en legt een afstand van 5,5km af. Haar zijrivieren zijn respectievelijk de Eleghembeek, de Laarbeek, de Poelbosbeek en de Kloosterbeek. Aan de uitgang van het Koning Boudewijnpark in Jette verdwijnt de Molenbeek jammer genoeg in een afvalwatercollector die naar de RWZI Brussel-Noord leidt. Stroomafwaarts, in het Koninklijk Domein van Laken, blijft een deel van de bedding van de Molenbeek over die door bronnen van de koninklijke vijvers gevoed wordt. Dat water mondt dan uit in het kanaal.

In 2008-2009 en 2014 heeft Leefmilieu Brussel 2 stukken van de Molenbeek weer open gelegd in de fase 1 en 2 van het Koning Boudewijnpark. In de toekomst zou de beek weer gescheiden moeten worden van de afvalwatercollector om zo haar traject naar het kanaal te kunnen volgen.

De moerassen van Ganshoren en Jette, doorkruist door de Molenbeek, zijn Europees beschermde natuurreservaten (Natura 2000). Bloemrijke moerasvegetaties (koekoeksbloem, dotterbloem,..) wisselen er af met riet- en zeggevegetaties en wilgenbroekbossen. In deze moerassen en in het Koning Boudewijnpark laat de Molenbeek zich van haar mooiste kanten zien.

Meer info:
De Molenbeekvallei >>
Het Koning Boudewijnpark >>
Het moeras van Jette >>
Het Poelbos >>
Het Molenbeek & Maalbeekproject in het Vlaamse Gewest >>

Geleide wandelingen:
Natuurpunt >>
CEBO - Commission de l'Environnement de Bruxelles Ouest >>