logo
banner

Brusselse waterlopen

De Maalbeek

(terug naar overzichtskaart >)Deze waterloop werd volledig overwelfd in de periode 1864 - 1901 en omgevormd tot 'collector van de Maalbeekvallei'. Hij verloor trouwens zijn 'status' van waterloop, omdat hij in 1877 niet werd opgenomen in de lijst van onbevaarbare waterlopen. Er rest enkel nog een rits van vijvers (vb. de vijver in het Leopoldpark, de vijvers van Elsene) en andere in de loop der eeuwen gewijzigde waterpartijen (vb. Marie-Louisesquare).

De Maalbeek ontspringt in de abdij Ter Kameren (Brussel), doorkruist Elsene, vormt de grens tussen Etterbeek en Brussel, loopt door Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek en mondt op grondgebied Neder-over-Heembeekuit in de Zenne. Hij is bijna 9 km lang.

De Maalbeek had verscheidene zijrivieren: de Broebelaar (die de vijver van het Happark voedt), de Roodebeek (die ontspringt op het plateau van Linthout ter hoogte van het huidige VRT-RTBF-complex en die het Josaphatpark bevoorraadt) en de Kerkebeek die de vijvers van het Moeraske voedt.

Meer info:
Eau Water Zone >>