logo
banner

Brusselse waterlopen

Het Zennekanaal

(terug naar overzichtskaart >)Dwars door België loopt een kanaal dat de Schelde met Brussel en Charleroi verbindt. Afhankelijk van het traject van deze ABC-as spreken we van het Kanaal Charleroi-Brussel, de Haven van Brussel en het Zeekanaal Brussel-Schelde of soms zelfs van het Kanaal van Willebroek. Toch gaat het hier om één en dezelfde waterweg, die bovendien tal van historische en huidige linken heeft met de natuurlijke rivier die er parallel aan loopt: de Zenne. Daarom spreken we van het 'Zennekanaal'.

De nieuwe waterloop van Brussel en haar nieuwe functies

Sinds de overwelving van de Zenne is het kanaal de waterloop bij uitstek geworden in Brussel. De Europese Kaderrichtlijn Water, die een integrale benadering van waterlopen nastreeft, schrijft voor dat naast haar functie voor het goederentransport ook de minder bekende functies van het kanaal de nodige aandacht moeten krijgen:

  • Een intelligente logistiek voor de stad: de hoeveelheid goederen die per schip in Brussel aankomt en terug vertrekt per vrachtwagen moet zoveel mogelijk worden beperkt om de Brusselse wegen niet te laten dichtslibben en de vervuiling in de stad te reduceren.
  • Overstromingen vermijden: het kanaal speelt een essentiële rol in de waterbeheersing en het voorkomen van overstromingen. De verbindingen tussen de Zenne en het kanaal laten de rivier in geval van zware neerslag overlopen in het kanaal en vermijden op die manier de overstromingen in de stad. Kleinere overstorten laten ook de collectoren in het kanaal overlopen in plaats van in de stad.
  • Zachte mobiliteit: het kanaal is een vlakke as voor fietsverkeer. Over de hele lengte van het kanaal zijn al tal van fietspaden aangelegd zodat fietsers zich in alle veiligheid op de noord-zuid as kunnen verplaatsen. De aanleg van bijkomende fietspaden moet de ontbrekende schakels in het netwerk van zachte mobiliteit opvullen.
  • Zachte recreatie en toerisme: begeleide toeristische en educatieve boottochten laten Brusselaars, scholen, pendelaars en toeristen Brussel ontdekken via het water en laten hen kennismaken met het kanaal. De rol van deze excursies is essentieel om het kanaal beter te leren appreciëren.
  • De groenblauwe potenties voor biodiversiteit: Brussel heeft de potenties om een groene hoofdstad te zijn, maar er is een groot tekort aan groene ruimtes in de centrumwijken. Het kanaal kan hierin een doorslaggevende rol spelen en in het hart van de stad een groene en blauwe ecologische as vormen waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen.
  • Een nieuw centrum voor het Gewest: met openbare ontmoetingsruimtes waar het aangenaam ontspannen, wandelen of werken is. Een plek waar Brusselaars bijeen komen aan het water.

De kanaalzone is momenteel de grootste werf van het Brussels Gewest, vandaag moeten we over haar toekomst nadenken en alle potenties optimaal benutten. Een betere integratie van het kanaal in de stad is dan ook de uitdaging waar Brussel vandaag voor staat.

Meer info:
Coördinatie Zenne >>

Geleide boottochten:
Brussels by Water >>