logo
banner

Activiteiten voor scholen:
Brusselse Waterdagen van maandag 19 tot vrijdag 23 maart 2018

Van maandag 19 tot vrijdag 23 maart 2018 staan de Brusselse Waterdagen helemaal in het teken van de scholen: een mooie gelegenheid om het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de bloemetjes te zetten en de jongeren - de beslissers van morgen - te sensibiliseren. Inschrijven is verplicht!


Water in de stad, meten is weten

foto Hoeveel regen valt er? En wat gebeurt er nadien met dat water? Wat is de invloed van de verstedelijking? Via een reeks van drie experimenten verwerven de deelnemers een beter inzicht in de invloed van de regen in de stad.

Datum: vrijdag 23 maart 2018
Uur: om 10u en om 13.30u
Leeftijd: 5de-6de middelbaar
Duur: 2u
Prijs: gratis
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Vrije Universiteit Brussel
Inschrijven: Boud.Verbeiren@vub.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Vrije Universiteit Brussel - Pleinlaan 2 - 1050 Elsene


Hoe meten we de waterkwaliteit?

foto Neem een waterstaal in een Brusselse vijver of waterloop en ontdek het belang van een goede waterkwaliteit. Voor het onderzoek gebruiken we onze zintuigen (zicht en reuk), enkele fysicochemische parameters (troebelheid, temperatuur, opgeloste zuurstof en pH) en leren we gebruikmaken van de Belgische Biotische Index door de macro-invertebraten te observeren. Welke waterdiertjes zeggen ons iets? Is er voldoende zuurstof voor het leven in het water? Is het water niet te zuur? Allemaal vragen die we proberen te beantwoorden!

Datum: van maandag 19 tot vrijdag 23 maart 2018 (onder voorbehoud)
Leeftijd: > 10 jaar
Duur: 1u30'
Prijs: € 80 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Coördinatie Zenne-Coordination Senne
Inschrijven: contact@coordinatiezenne.be
Plaats: te bepalen


Ongewone reis naar de Brusselse riolen

foto Het Riolenmuseum nodigt bezoekers uit voor een ongewone reis naar de meest verborgen, maar tegelijk onmisbare wereld van Brussel. Het vertelt wanneer, waarom en hoe de riolen gebouwd werden én over het werk dat hier onder de grond geleverd wordt. Om de watercyclus in de stad beter te begrijpen, is er ook een educatief atelier over de weg van het afvalwater.

Datum: van dinsdag 20 tot vrijdag 23 maart 2018
Leeftijd: van 8 tot 12 jaar
Duur: geleid bezoek van 1u of dynamisch geleid bezoek van 2u
Prijs: € 50 / geleid bezoek en € 100 / dynamisch geleid bezoek
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Riolenmuseum Stad Brussel
Inschrijven: educatieve.dienst@brucity.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Riolenmuseum - Octrooipaviljoen / Anderlechtsepoort - 1000 Brussel

N.B.: Het dynamisch bezoek kan gekoppeld worden met een bezoek aan de boerderij van het Maximiliaanpark en de animatie
‘Planten die water zuiveren’ (hieronder), tijdens een daguitstap met de school, met een picknick mogelijkheid in de boerderij.
Er is een rechtstreeks traject van 10 min met de tram 51 tussen de Anderlechtse Poort (Riolenmuseum) en Ijser (boerderij van
het Maximiliaanpark).


Planten die water zuiveren

foto Bezoek aan de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie van de educatieve boerderij Maximilien met uitleg over de zuivering van afvalwater door planten aan de hand van infofiches. Zoektocht naar de biodiversiteit en het aquatisch leven in en rond de zuiveringsinstallatie.

Datum: van maandag 19 tot vrijdag 23 maart 2018
Uur: vanaf 10u
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: 1u30'
Prijs: € 3 / leerling
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: educatieve boerderij van het Maximiliaanpark
Inschrijven: lafermemaximilien@gmail.com met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Educatieve boerderij Maximilien (La Ferme Pédagogique Maximilien) - Schipperijkaai 2 - 1000 Brussel

N.B.: Deze activiteit in de pedagogische boerderij van het Maximiliaanpark kan ook gekoppeld worden met een bezoek aan het Riolen-
museum van Stad Brussel ‘Ongewone reis naar de Brusselse riolen’ (zie hierboven), tijdens een daguitstap met de school, met een picknick-
mogelijkheid in de boerderij. Er is een rechtstreeks traject van 10 min met de tram 51 tussen de Anderlechtse Poort (Riolenmuseum) en
IJzer (boerderij va het Maximiliaanpark).


Maar waar gaat ons afvalwater naar toe?

foto De afvalwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord behandelt het afvalwater van 1,1 miljoen inwoners-equivalenten. Hier en in de zuiveringsinstallatie Brussel-Zuid wordt bijna alle Brusselse afvalwater gezuiverd vooraleer het in de Zenne wordt geloosd! De weg om water te zuiveren is ingewikkeld, maar wordt in de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord duidelijk en didactisch voorgesteld en uitgelegd. De installatie staat op de oever van het kanaal op een oude industriële site waar ook de Zenne passeert.

Datum: dinsdag 20 maart en donderdag 22 maart 2018
Uur: om 10u en om 13.30u
Leeftijd: > 12 jaar
Duur: 2u
Prijs: gratis
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Aquiris
Inschrijven: www.aquiris.be/nl/contact.php
Plaats: Aquiris - Vilvoordselaan 450 - 1130 Haren


Zoektocht naar onze Brusselse waterlopen

foto De Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Zenne en het kanaal hebben prachtige maar vaak ongekende en zelfs miskende kanten. Tijdens de wandelingen vertelt de gids op het niveau van de groep over de geschiedenis en de geografie van de waterloop waarlangs gewandeld wordt en komen thema’s aan bod als het waterbeheer en de waterkwaliteit, het belang van water voor natuur en mens, het blauw-groene netwerk.

Datum: van maandag 19 tot vrijdag 23 maart 2018
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: 2u
Prijs: € 60 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Coördinatie Zenne-Coordination Senne
Inschrijven: via dit formulier
Plaats: naar keuze, langs de waterloop in de buurt van uw school


Landschap en water in Kuregem: de Zenne en het Kanaal

foto We bestuderen de Zennevallei vanaf het prachtige terras van onze voormalige mouterij. We onderzoeken de verschillende manieren waarop we dat landschap kunnen lezen en begrijpen. Aan de hand van rollenspellen en workshops ontdekken we samen de geschiedenis van de Zenne. Alsook haar impact op de menselijke activiteiten in Anderlecht en de belangrijke rol die de Zenne tot op vandaag nog vervult. Deelnemen aan een atelier bij COOP is tevens ook ontdekken wat jij als burger voor jouw wijk kan betekenen!

Datum: van maandag 19 tot vrijdag 23 maart 2018
Uur: om 9u en om 13u
Leeftijd: van 6 tot 18 jaar
Duur: 3u
Prijs: € 5 / leerling
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: COOP
Inschrijven: nschmitz@coop.brussels met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: COOP - Demetskaai 23 - 1070 Anderlecht


De vele functies van het kanaal en de haven

foto Kom het kanaal en de haven van Brussel ontdekken tijdens een unieke boottocht! Laat de jongeren kennismaken met ‘Brussel, stad aan het water: de vele functies van het kanaal en de haven’. Tijdens zo’n boottocht ervaren de leerlingen en hun leraars letterlijk de wereld van de scheepvaart. Thema’s als economie, geschiedenis, geografie, ecologie en de stedelijke ontwikkelingen in hun Gewest krijgen ze tijdens het varen op een aangename en concrete manier aangereikt.

Datum: van maandag 19 tot vrijdag 23 maart 2018
Uur: om 9.30u, om 11.15u en om 13.30u
Leeftijd: programma wordt aangepast aan de leeftijd / mogelijkheden van de deelnemers.
Prioriteit voor leerlingen van het secundair en het hoger onderwijs (> 12 jaar).
Duur: 1u30'
Prijs: € 3 / jongere < 18 jaar.
Per 15 leerlingen: één begeleider gratis (elke extra begeleider betaalt € 6).
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Brussels by Water
Inschrijven: via dit formulier
Plaats: Becokaai (nabij Sainctelette, op 5 min. wandelen van metro IJzer) - 1000 Brussel


Waterklassen in Brussel

foto GoodPlanet en Rotary stellen de Brusselse scholen een nieuw project rond het thema water voor. Met dit project wordt er specifiek gekozen om de deelnemende klassen gedurende hun 3 laatste jaren (van het 4de tot het 6de leerjaar) te begeleiden in een traject rond water. De modules zullen evolueren over de schooljaren van ‘water in jouw direct omgeving’ (in huis, in het dagelijkse leven), over ‘water in de bredere omgeving’ (buiten, in de natuur) tot ‘water in de wereld’ (verdeling van water op de aarde).

Datum: naar keuze tussen maandag 19 en vrijdag 23 maart 2018,
afhankelijk van de beschikbaarheid van de animatoren
Uur: naar keuze tijdens de schooluren
Leeftijd: 4de leerjaar - lager onderwijs
Duur: 3 sessies van 2 x 50 minuten
Prijs: gratis
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: GoodPlanet
Inschrijven: s.lathouwers@goodplanet.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: in jouw klas of school

De gids 'Water in Brussel'

foto De gids ‘Water in Brussel’, een publicatie van Coördinatie Zenne-Coordination Senne, wil zowel de leek aanspreken die meer over water in Brussel wil weten, als pedagogen en leerkrachten. In die gids, vindt u een schat aan informatie over het water en de geschiedenis van het water in Brussel, maar ook een overzicht van de vele organisaties die educatieve activiteiten aanbieden over de thema’s water, waterlopen en natte natuur.

De gids kan je downloaden en is ook op vraag verkrijgbaar bij Leefmilieu Brussel (e-mail - T. 02 775 75 75).


Wandelgidsen

foto Wandel- en fietsfolders 'Zoektocht naar een waterloop' in de vallei van de Zenne en haar bijrivieren (Nl/F), uitgegeven door Coördinatie Zenne-Coordination Senne.

De folders zijn te koop aan € 0,50 /stuk in het info- en documentatiecentrum (Akenkaai 2bis - 1000 Brussel) of downloadbaar via deze link.
De Brusselse Waterdagen is een organisatie van Coördinatie Zenne voor Leefmilieu Brussel, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Bubble.
Les Journées bruxelloises de l’eau sont organisées par Coordination Senne, pour Bruxelles Environnement, avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et de Bubble.