logo
banner

Activiteiten voor scholen:
Brusselse Waterdagen van maandag 22 tot vrijdag 26 maart 2021

-----
Onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud van de geldende covid-preventiemaatregelen.
-----

Van maandag 22 tot vrijdag 26 maart 2021 staan de Brusselse Waterdagen helemaal in het teken van de scholen: een mooie gelegenheid om het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de bloemetjes te zetten en de jongeren - de beslissers van morgen - te sensibiliseren. Inschrijven is verplicht!


Onderzoek de waterkwaliteit van de waterloop dichtbij je school

foto Onderzoek de waterkwaliteit van de waterloop dichtbij je school! Een goede waterkwaliteit is niet alleen essentieel voor de ontwikkeling van het leven in en langs de waterloop maar heeft ook een rechtstreekse impact op onze gezondheid en levenskwaliteit. Om te weten hoe het gesteld is met de waterkwaliteit van de waterloop dichtbij je school nodigt Coördinatie Zenne vzw je uit voor een terreinonderzoek met:

  • observatie van de omgeving
  • analyse van enkele fysicochemische parameters
    (troebelheid, temperatuur, opgeloste zuurstof, zuurtegraad en nutriënten)
  • determineren van macro-invertebraten
    (ongewervelde diertjes die je met het blote oog kan waarnemen)
  • analyse van de hydromorfologie of de opbouw van de waterloop en haar omgeving
    met behulp van beoordelingskaarten

Alle resultaten worden verzameld op een interactieve kaart die door iedereen vrij raadpleeg-
baar is. Zo help je mee aan het in beeld brengen van de toestand van onze waterlopen.

Datum: van maandag 22 tot vrijdag 26 maart 2021
Leeftijd: klassen van het middelbaar onderwijs
Duur: 3u
Prijs: € 90 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Coördinatie Zenne-Coordination Senne
Inschrijven: via het formulier
Plaats: naar keuze, langs de waterloop in de buurt van uw school


Educatieve wandelingen langs Brusselse waterlopen

foto De Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neerpedebeek, de Roodkloosterbeek, de bronnen van de Woluwe, de Zenne en het kanaal zijn allemaal schitterende locaties om het water, de natuur en het leefmilieu in het algemeen te beleven en te ervaren. Nochtans krijgen die plekken niet de aandacht die ze verdienen. Tijdens de wandelingen en in functie van de groep vertelt de begeleider over de geschiedenis van de waterloop waarlangs gewandeld wordt. Thema’s die aan bod komen zijn geografie, waterbeheer en -beleid, waterkwaliteit en waterzuivering, de waterkringloop, het belang van water voor natuur en mens en het groene en blauwe netwerk.

Datum: van maandag 22 tot vrijdag 26 maart 2021
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: 2u
Prijs: € 70 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Coördinatie Zenne-Coordination Senne
Inschrijven: via dit formulier
Plaats: naar keuze, langs de waterloop in de buurt van uw school


De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel

foto Vroeger meanderde een rivier door de stad, maar waar is ze nu? En waarom werd er een kanaal gegraven? Deze wandeling neemt je terug in de tijd en legt de evolutie van de Zenne en het kanaal in Brussel uit en hun belang voor de ontwikkeling van de stad. Ze licht het belang van water voor natuur en mens toe alsook de uitdagingen betreffende waterbeheer, waterkwaliteit, waterzuivering, het groen en blauwe netwerk,...

De begeleider zal zijn verhaal aanpassen aan de leeftijd van de kinderen.
De wandelgids is hier beschikbaar.

Datum: van maandag 22 tot vrijdag 26 maart 2021
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: 2u
Prijs: € 70 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Coördinatie Zenne-Coordination Senne
Inschrijven: via dit formulier
Plaats: te bespreken met de school

N.B.: Deze wandeling kan je ook starten of eindigen met een ongewone reis naar de Brusselse riolen, aangeboden door het Riolenmuseum Stad Brussel. Deze twee activiteiten vullen mekaar aan om je de verborgen kant van de stad te laten ontdekken. De combinatie van de twee activiteiten duurt 3u. De wandeling kan aan het Riolenmuseum starten of eindigen zodat de twee activiteiten gemakkelijk aansluiten op elkaar. Inschrijven via service.educatif@brucity.be met in cc contact@coordinatiezenne.be


Planten die water zuiveren

foto Bezoek aan de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie van de educatieve boerderij Maximilien met uitleg over de zuivering van afvalwater door planten aan de hand van infofiches. Zoektocht naar de biodiversiteit en het aquatisch leven in en rond de zuiveringsinstallatie.

Datum: van maandag 22 tot vrijdag 26 maart 2021
Uur: vanaf 9.30u
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: 1,5 uur
Prijs: € 3 / leerling
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: educatieve boerderij van het Maximiliaanpark
Inschrijven: lafermemaximilien@gmail.com met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Educatieve boerderij Maximilien (La Ferme Pédagogique Maximilien) - Schipperijkaai 2 - 1000 Brussel


Ongewone reis naar de Brusselse riolen

foto Het Riolenmuseum nodigt bezoekers uit voor een ongewone reis naar de meest verborgen, maar tegelijk onmisbare wereld van Brussel. Het vertelt wanneer, waarom en hoe de riolen gebouwd werden én over het werk dat hier onder de grond geleverd wordt. Om de watercyclus in de stad beter te begrijpen, is er ook een interactieve maquette over de weg van het afvalwater.

Datum: van dinsdag 23 tot vrijdag 26 maart 2021
Leeftijd: van 8 tot 12 jaar
Duur: geleid bezoek van 1u of dynamisch geleid bezoek van 2u
Prijs: € 25 per groep van max. 13 kinderen
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Riolenmuseum Stad Brussel
Inschrijven: service.educatif@brucity.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Riolenmuseum - Octrooipaviljoen / Anderlechtsepoort - 1000 Brussel

N.B.: Dit bezoek kan ook gekoppeld worden aan een educatieve wandeling in het hart van Brussel ‘De Zenne en het kanaal in het centrum van Brussel’, georganiseerd door Coördinatie Zenne. Deze twee activiteiten vullen mekaar aan om u de verborgen kant van de stad te laten ontdekken. De combinatie van de twee activiteiten duurt 3u. De wandeling start aan het Riolenmuseum en eindigt aan de Vismet, of aan Ijzer, afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen.


Microplastics: het onzichtbare zichtbaar maken

foto Het Riolenmuseum biedt onderdak aan de tentoonstelling van Surfrider Foundation Europe, een NGO die strijdt voor de bescherming van oceanen. De tentoonstelling begon zijn reis in Biarritz, aan de kust alvorens af te zakken naar de riolen. Het doel is om bewustzijn te creëren over de impact van microplastics op de voedselketen. Via artistieke en wetenschappelijke foto’s van de NGO, kunnen we inschatten tot hoever de invloed van de mens reikt tot de allerkleinste levende organismen.

Datum: van dinsdag 23 tot vrijdag 26 maart 2021
Leeftijd: secundaire scholen
Duur: open van 10u tot 17u
Prijs: € 25 per groep van max. 13 kinderen
Taal: Nederlands of Frans
Organisator:Riolenmuseum Stad Brussel
Inschrijven: servicedespublics@brucity.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Riolenmuseum - Octrooipaviljoen / Anderlechtsepoort - 1000 Brussel


Waterklassen in Brussel

foto GoodPlanet stelt de Brusselse scholen een nieuw project rond het thema water voor. Met dit project wordt er specifiek gekozen om de deelnemende klassen gedurende hun 3 laatste jaren (van het 4de tot het 6de leerjaar) te begeleiden in een traject rond water. De modules zullen evolueren over de schooljaren van ‘water in jouw direct omgeving’ (in huis, in het dagelijkse leven), over ‘water in de bredere omgeving’ (buiten, in de natuur) tot ‘water in de wereld’ (verdeling van water op de aarde).

Datum: van maandag 22 tot vrijdag 26 maart 2021
Uur: naar keuze tijdens de schooluren
Leeftijd: 4de en 5de leerjaar - lager onderwijs
Duur: 3 sessies van 2 x 50 minuten
Prijs: € 250 per sessie
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: GoodPlanet
Inschrijven: info@goodplanet.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: in jouw klas of school


Water in de stad, meten is weten

foto Hoeveel regen valt er? En wat gebeurt er nadien met dat water? Wat is de invloed van de verstedelijking? Via een reeks van drie experimenten verwerven de deelnemers een beter inzicht in de invloed van de regen in de stad.

Datum: vrijdag 26 maart 2021 (2 sessies)
Uur: om 10u en om 13.30u
Leeftijd: 5de-6de middelbaar
Duur: 2u
Prijs: gratis, reserveren noodzakelijk
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Vrije Universiteit Brussel
Inschrijven: Boud.Verbeiren@vub.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Vrije Universiteit Brussel - Pleinlaan 2 - 1050 Elsene


FLOWBRU wandeling: het Brusselse meetnetwerk

foto Onder het motto ‘meten is weten’ wordt het Brusselse water op een 130-tal punten gemeten. Tijdens de wandeling (2 km) proberen we de werking van het Brusselse meetnetwerk Flowbru te ontdekken en uit te leggen (Wat wordt er gemeten? Waar? Waarom? Op welke manier?) aan de hand van een bezoek aan een aantal FLOWBRU meetstations. De wandeling zal vertrekken aan het meetpunt op de Zenne, waar de Zenne het Brussels Gewest binnenstroomt, vervolgens gaat het naar het Waterzuiveringsstation Zuid, Viangros (waar het gezuiverd water in de Zenne komt). Dan volgen we de ‘promenade verte’ tot aan de Sluis van Anderlecht (omleiding Aa). Dit is tevens het eindpunt van de wandeling.

Datum: dinsdag 23 maart 2021 (2 sessies)
Uur: om 10u en om 13.30u
Leeftijd: 5de-6de middelbaar
Duur: 2u
Prijs: gratis, reserveren noodzakelijk
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer
Inschrijven: Boud.Verbeiren@bmwb.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Vrije Universiteit Brussel - Pleinlaan 2 - 1050 Elsene


De gids 'Water in Brussel'

foto De gids ‘Water in Brussel’, een publicatie van Coördinatie Zenne-Coordination Senne, wil zowel de leek aanspreken die meer over water in Brussel wil weten, als pedagogen en leerkrachten. In die gids, vindt u een schat aan informatie over het water en de geschiedenis van het water in Brussel, maar ook een overzicht van de vele organisaties die educatieve activiteiten aanbieden over de thema’s water, waterlopen en natte natuur.

De gids kan je downloaden en is ook op vraag verkrijgbaar bij Leefmilieu Brussel (e-mail - T. 02 775 75 75).


Wandelgidsen

foto Wandel- en fietsfolders 'Zoektocht naar een waterloop' in de vallei van de Zenne en haar bijrivieren (Nl/F), uitgegeven door Coördinatie Zenne-Coordination Senne.

De folders zijn te koop aan € 0,50 /stuk in het info- en documentatiecentrum (Akenkaai 2bis - 1000 Brussel) of downloadbaar via deze link.
De Brusselse Waterdagen is een organisatie van Coördinatie Zenne voor Leefmilieu Brussel, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Bubble.
Les Journées bruxelloises de l’eau sont organisées par Coordination Senne, pour Bruxelles Environnement, avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et de Bubble.