logo
banner

Activiteiten voor scholen:
Brusselse Waterdagen van maandag 18 tot vrijdag 22 maart 2019

Van maandag 18 tot vrijdag 22 maart 2019 staan de Brusselse Waterdagen helemaal in het teken van de scholen: een mooie gelegenheid om het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de bloemetjes te zetten en de jongeren - de beslissers van morgen - te sensibiliseren. Inschrijven is verplicht!


Water in de stad, meten is weten

foto Hoeveel regen valt er? En wat gebeurt er nadien met dat water? Wat is de invloed van de verstedelijking? Via een reeks van drie experimenten verwerven de deelnemers een beter inzicht in de invloed van de regen in de stad.

Datum: woensdag 20 maart 2019
Uur: om 10u en om 13.30u
Leeftijd: 5de-6de middelbaar
Duur: 2u
Prijs: gratis
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Vrije Universiteit Brussel
Inschrijven: Boud.Verbeiren@vub.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Vrije Universiteit Brussel - Pleinlaan 2 - 1050 Elsene


Hoe meten we de waterkwaliteit?

foto Onderzoek de waterkwaliteit van een Brusselse waterloop als een echte wetenschapper! We ontdekken op basis van verschillende experimenten hoe het gesteld is met de waterkwaliteit. Door observatie van de omgeving, door analyse van enkele fysicochemische parameters (troebelheid, temperatuur, opgeloste zuurstof, zuurtegraad en nutriënten), door macro-invertebraten te zoeken en aan de hand van deze diertjes de Belgische Biotische Index te bepalen, kunnen we beoordelen of het watersysteem een ‘goede waterkwaliteit’ heeft. We nemen samen een Brusselse waterloop dicht bij onze school onder de loep: de Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neerpedebeek, de Roodkloosterbeek, de Watermaelbeek of de Zenne.

Datum: van maandag 18 tot vrijdag 22 maart 2019
Leeftijd: klassen van het middelbaar onderwijs
Duur: 3u
Prijs: € 80 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Coördinatie Zenne-Coordination Senne
Inschrijven: via het formulier
Plaats: naar keuze, langs de waterloop in de buurt van uw school


Ongewone reis naar de Brusselse riolen

foto Het Riolenmuseum nodigt bezoekers uit voor een ongewone reis naar de meest verborgen, maar tegelijk onmisbare wereld van Brussel. Het vertelt wanneer, waarom en hoe de riolen gebouwd werden én over het werk dat hier onder de grond geleverd wordt. Om de watercyclus in de stad beter te begrijpen, is er ook een educatief atelier over de weg van het afvalwater.

Datum: van dinsdag 19 tot vrijdag 22 maart 2019
Leeftijd: van 8 tot 12 jaar
Duur: geleid bezoek van 1u of dynamisch geleid bezoek van 2u
Prijs: € 50 / geleid bezoek en € 100 / dynamisch geleid bezoek
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Riolenmuseum Stad Brussel
Inschrijven: service.educatif@brucity.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Riolenmuseum - Octrooipaviljoen / Anderlechtsepoort - 1000 Brussel

N.B.: Het dynamisch bezoek kan gekoppeld worden met een bezoek aan de boerderij van het Maximiliaanpark en de animatie
‘Planten die water zuiveren’ (hieronder), tijdens een daguitstap met de school, met een picknick mogelijkheid in de boerderij.
Er is een rechtstreeks traject van 10 min met de tram 51 tussen de Anderlechtse Poort (Riolenmuseum) en Ijser (boerderij van
het Maximiliaanpark).

NB2 : Dit bezoek kan ook gekoppeld worden aan een educatieve wandeling in het hart van Brussel ‘De Zenne en het kanaal in het centrum van Brussel’, georganiseerd door Coördinatie Zenne. Deze twee activiteiten vullen mekaar aan om u de verborgen kant van de stad te laten ontdekken. De combinatie van de twee activiteiten duurt 3u. De wandeling start aan het Riolenmuseum en eindigt aan de Vismet, of aan Ijzer, afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen.


Planten die water zuiveren

foto Bezoek aan de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie van de educatieve boerderij Maximilien met uitleg over de zuivering van afvalwater door planten aan de hand van infofiches. Zoektocht naar de biodiversiteit en het aquatisch leven in en rond de zuiveringsinstallatie.

Datum: van maandag 18 tot vrijdag 22 maart 2019
Uur: vanaf 10u
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: 1u30'
Prijs: € 3 / leerling
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: educatieve boerderij van het Maximiliaanpark
Inschrijven: lafermemaximilien@gmail.com met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: Educatieve boerderij Maximilien (La Ferme Pédagogique Maximilien) - Schipperijkaai 2 - 1000 Brussel

N.B.: Deze activiteit in de pedagogische boerderij van het Maximiliaanpark kan ook gekoppeld worden met een bezoek aan het Riolen-
museum van Stad Brussel ‘Ongewone reis naar de Brusselse riolen’ (zie hierboven), tijdens een daguitstap met de school, met een picknick-
mogelijkheid in de boerderij. Er is een rechtstreeks traject van 10 min met de tram 51 tussen de Anderlechtse Poort (Riolenmuseum) en
IJzer (boerderij va het Maximiliaanpark).


Maar waar gaat ons afvalwater naar toe?

foto De afvalwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord behandelt het afvalwater van 1,1 miljoen inwoners-equivalenten. Hier en in de zuiveringsinstallatie Brussel-Zuid wordt bijna alle Brusselse afvalwater gezuiverd vooraleer het in de Zenne wordt geloosd! De weg om water te zuiveren is ingewikkeld, maar wordt in de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord duidelijk en didactisch voorgesteld en uitgelegd. De installatie staat op de oever van het kanaal op een oude industriële site waar ook de Zenne passeert.

Datum: dinsdag 19 maart en donderdag 21 maart 2019
Uur: om 10u en om 13.30u
Leeftijd: > 12 jaar
Duur: 2u
Prijs: gratis
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Aquiris
Inschrijven: www.aquiris.be/nl/contact.php
Plaats: Aquiris - Vilvoordselaan 450 - 1130 Haren


Educatieve wandelingen langs Brusselse waterlopen

foto De Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neerpedebeek, de Roodkloosterbeek, de bronnen van de Woluwe, de Zenne en het kanaal zijn allemaal schitterende locaties om het water, de natuur en het leefmilieu in het algemeen te beleven en te ervaren. Nochtans krijgen die plekken niet de aandacht die ze verdienen. Tijdens de wandelingen en in functie van de groep vertelt de begeleider over de geschiedenis van de waterloop waarlangs gewandeld wordt. Thema’s die aan bod komen zijn geografie, waterbeheer en -beleid, waterkwaliteit en waterzuivering, de waterkringloop, het belang van water voor natuur en mens en het groene en blauwe netwerk.

Datum: van maandag 18 tot vrijdag 22 maart 2019
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: 2u
Prijs: € 60 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Coördinatie Zenne-Coordination Senne
Inschrijven: via dit formulier
Plaats: naar keuze, langs de waterloop in de buurt van uw school


De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel

foto Vroeger meanderde een rivier door de stad, maar waar is ze nu? En waarom werd er een kanaal gegraven? Deze wandeling neemt je terug in de tijd en legt de evolutie van de Zenne en het kanaal in Brussel uit en hun belang voor de ontwikkeling van de stad. Ze licht het belang van water voor natuur en mens toe alsook de uitdagingen betreffende waterbeheer, waterkwaliteit, waterzuivering, het groen en blauwe netwerk,...

De begeleider zal zijn verhaal aanpassen aan de leeftijd van de kinderen.
De wandelgids is hier beschikbaar.

Datum: van maandag 18 tot vrijdag 22 maart 2019
Leeftijd: alle leeftijden
Duur: 2u
Prijs: € 60 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Coördinatie Zenne-Coordination Senne
Inschrijven: via dit formulier
Plaats: te bespreken met de school

N.B.: Deze wandeling kan je ook starten of eindigen met een ongewone reis naar de Brusselse riolen, aangeboden door het Riolenmuseum Stad Brussel. Deze twee activiteiten vullen mekaar aan om je de verborgen kant van de stad te laten ontdekken. De combinatie van de twee activiteiten duurt 3u. De wandeling kan aan het Riolenmuseum starten of eindigen zodat de twee activiteiten gemakkelijk aansluiten op elkaar.


Landschap en water in Kuregem: de Zenne en het Kanaal

foto We bestuderen de Zennevallei vanaf het prachtige terras van onze voormalige mouterij. We onderzoeken de verschillende manieren waarop we dat landschap kunnen lezen en begrijpen. Aan de hand van rollenspellen en workshops ontdekken we samen de geschiedenis van de Zenne. Alsook haar impact op de menselijke activiteiten in Anderlecht en de belangrijke rol die de Zenne tot op vandaag nog vervult. Deelnemen aan een atelier bij COOP is tevens ook ontdekken wat jij als burger voor jouw wijk kan betekenen!

Datum: van maandag 18 tot vrijdag 22 maart 2019
Uur: om 9u en om 13u
Leeftijd: van 6 tot 18 jaar
Duur: 3u
Prijs: € 100 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: COOP
Inschrijven: nschmitz@coop.brussels met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: COOP - Demetskaai 23 - 1070 Anderlecht


Waterklassen in Brussel

foto GoodPlanet en Rotary stellen de Brusselse scholen een nieuw project rond het thema water voor. Met dit project wordt er specifiek gekozen om de deelnemende klassen gedurende hun 3 laatste jaren (van het 4de tot het 6de leerjaar) te begeleiden in een traject rond water. De modules zullen evolueren over de schooljaren van ‘water in jouw direct omgeving’ (in huis, in het dagelijkse leven), over ‘water in de bredere omgeving’ (buiten, in de natuur) tot ‘water in de wereld’ (verdeling van water op de aarde).

Datum: naar keuze tussen maandag 18 en vrijdag 22 maart 2019,
afhankelijk van de beschikbaarheid van de animatoren
Uur: naar keuze tijdens de schooluren
Leeftijd: 4de en 5de leerjaar - lager onderwijs
Duur: 3 sessies van 2 x 50 minuten
Prijs: € 250 per sessie
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: GoodPlanet
Inschrijven: info@goodplanet.be met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: in jouw klas of school


De Eenhoorn, een boot wordt gebouwd bij COOP

foto Sinds de afgelopen maanden wordt er een grote boot gebouwd bij COOP: De Eenhoorn. De Eenhoorn vaart binnenkort in Brussel, vervolgens aan de Belgische, Nederlandse en Franse kust. "Observeer de zware boeg, hijs de grote zeilen, ontdek de fittingen en neem deel aan de constructie van de tuigdelen."
Tijdens deze workshop zul je ontdekken welke ambachten betrokken zijn bij de constructie van een boot. Ook typische manoeuvres en woordenschat voor navigatie op zee of op ons kanaal zullen uitgelegd worden. De workshop geeft een breed overzicht van de geschiedenis van de scheepvaart in Brussel. Je oefent de praktijk van typische knopen, of je werkt mee aan een aantal zeer nuttige onderdelen van ons schip!

Datum: van maandag 18 tot vrijdag 22 maart 2019
Uur: voor- of namiddag
Leeftijd: van 6 tot 15 jaar
Duur: +/- 3u
Prijs: € 100 / klas
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: COOP
Inschrijven: www.coop.brussels/decouverte/nl/de-activiteiten/ateliers/workshop-booking-aanvrag/ met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: COOP - Demetskaai 23 - 1070 Anderlecht


Bezoek de sluizen van de haven van Brussel (Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht)

foto Klein en groot krijgen de kans om het beroep van sluismeester te ontdekken of beter te leren kennen. Vaak weten mensen immers niet hoe een sluis werkt en welke rol de haven speelt voor het leven in het Gewest. Tot dan!

Datum: woensdag 20 maart 2019
Uur: 9u - 16u
Leeftijd: klassen van het lager en secundair onderwijs
Duur: 30 min.
Prijs: gratis
Taal: Nederlands of Frans
Organisator: Haven van Brussel
Inschrijven: event@port.brussels met in cc contact@coordinatiezenne.be
Plaats: sluis van Sint-Jans-Molenbeek (Driehoeksplein 1080 Molenbeek) - sluis van Anderlecht (Aakaai)

De gids 'Water in Brussel'

foto De gids ‘Water in Brussel’, een publicatie van Coördinatie Zenne-Coordination Senne, wil zowel de leek aanspreken die meer over water in Brussel wil weten, als pedagogen en leerkrachten. In die gids, vindt u een schat aan informatie over het water en de geschiedenis van het water in Brussel, maar ook een overzicht van de vele organisaties die educatieve activiteiten aanbieden over de thema’s water, waterlopen en natte natuur.

De gids kan je downloaden en is ook op vraag verkrijgbaar bij Leefmilieu Brussel (e-mail - T. 02 775 75 75).


Wandelgidsen

foto Wandel- en fietsfolders 'Zoektocht naar een waterloop' in de vallei van de Zenne en haar bijrivieren (Nl/F), uitgegeven door Coördinatie Zenne-Coordination Senne.

De folders zijn te koop aan € 0,50 /stuk in het info- en documentatiecentrum (Akenkaai 2bis - 1000 Brussel) of downloadbaar via deze link.
De Brusselse Waterdagen is een organisatie van Coördinatie Zenne voor Leefmilieu Brussel, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Bubble.
Les Journées bruxelloises de l’eau sont organisées par Coordination Senne, pour Bruxelles Environnement, avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et de Bubble.