Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR cliquez ici.
Zennekrant nr. 29 | december 2022
   
 

© Hans Welens
  Over bronwater, kraantjeswater en regenwater

Een bron is een plaats waar water van nature uit de grond komt, vanuit een grondwatertafel, om vervolgens verder te stromen in open lucht. Het is eenvoudig. Bronnen zijn een onderdeel van de natuurlijke watercyclus. Het water dat in de grond zit, vindt een uitweg naar buiten en stroomt naar de zee om opnieuw te verdampen en als neerslag terug op het land te vallen. Het water dringt in de bodem en voedt op die manier terug een waterhoudende laag die nooit te vol wordt want de bronnetjes maken nieuwe plaats vrij...
Lees verder >

 
 

© Leefmilieu Brussel
  Het ontwerp van Waterbeheerplan 2022-2027 van het Gewest wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen

Water is een essentieel onderdeel van ons leefmilieu. Het is noodzakelijk voor alle vormen van leven. Het staat ook centraal in de strijd tegen de klimaatveranderingen, waarvan de gevolgen nu al merkbaar zijn. We moeten het beschermen en verzorgen, en tegelijk genieten van wat het ons in de stad te bieden heeft aan ontspanning, afkoeling en recreatie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert dan ook zijn 3e Waterbeheerplan...
Lees verder >

 
 

Woensdag 14 december 2022:
Be Smart, know your Water! >>
  SMARTWHAAAAAAT?

SmartWater is een samenwerkingsproject dat instellingen, wetenschappers en verenigingen samenbrengt rond het thema waterkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We hebben ons de volgende vraag gesteld en we hebben drie jaar om die te beantwoorden: 'hoe kunnen we de opvolging en monitoring van onze vijvers en waterlopen in Brussel verbeteren, teneinde hun kwaliteit te behouden'? Alle hens aan dek! We hebben onze hersenen aan het werk gezet. Het leverde veel ideeën op, die we verder gaan onderzoeken.
Lees verder >

 
 

© VMM
  Leve(n)de Woluwe

De Woluwe is een interregionale waterloop. Zowel op Brussels als op Vlaams grondgebied worden veel inspanningen geleverd om de Woluwe terug op te waarderen, bovengronds te halen, her in te richten, kortom terug levend te maken. In Vlaanderen is nu een nieuw, breed gedragen strategisch project gestart om het geheel vorm te geven. De start van het project werd gevierd op 14 oktober 2022 op de 3de Dijle-Zennedag.
Lees verder >
Meer info over de Woluwe vind je in de
Zennekrant Special Woluwe uit 2020 >

 
 

© Gembloux Agro-Bio Tech, Biodiversité et Paysage
  LIFE RIPARIAS: aanpak van invasieve soorten over de regionale grenzen heen

De strijd tegen invasieve uitheemse soorten is in België goed bekend. In de loop der jaren is echte expertise opgebouwd bij overheden, universiteiten, onderzoeksinstellingen en natuurbeschermings-organisaties. Maar met de opmars van reeds gevestigde soorten, de komst van nieuwe soorten op het grondgebied en de juridische evoluties in verband met de Europese verordening 1143/2014 is de taak complexer geworden. Overtuigd van het nut van een optimaal beheer van het probleem op het hele grondgebied, heeft een consortium van Belgische deskundigen regionale en Europese fondsen aangevraagd. Zo is in 2021 het LIFE-project RIPARIAS van start gegaan.
Lees verder >

 
 

© CR Senne
  Een waterloop in de schijnwerpers: de Hain

De Hain is een waterloop in Waals-Brabant die ooit een zijrivier was van de Sennette, die op haar beurt in de Zenne vloeit. Sinds de ingebruikname van het kanaal Charleroi - Brussel, mondt het Hainwater echter uit het kanaal. De Hainvallei speelt ook al heel lang een belangrijke rol in de bevoorrading van drinkwater van Brussel. Contrat de Rivière Senne zet de waterloop in de kijker.
Lees verder >

 
 

© CWG - CUE
  Het Comité van Watergebruikers bracht een boeiend bezoek aan de schalenfabriek van VIVAQUA

Eind oktober 2022 hebben leden van het Comité van Watergebruikers en Brupartners in het kader van hun adviestaak over de brede waterthematieken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bezoek gebracht aan de schalenfabriek van VIVAQUA in Anderlecht. De schalen die door VIVAQUA worden gemaakt worden voor de renovatie van het Brussels rioleringsnetwerk gebruikt.
Lees verder >

 
 
  Het Becodok: een iconisch verleden,
een glamoureuze toekomst?

Brussel heeft eigenlijk 2 kanalen. Het kanaal dat Brussel met de Schelde verbindt werd al in de 16de eeuw gegraven en kwam oorspronkelijk tot in de binnenstad ter hoogte van het IJzerplein. Het Kanaal naar Charleroi werd 3 eeuwen later in 1832 ingehuldigd en stopte aan het huidige Saincteletteplein. Pas in 1905 werden de 2 kanalen in een rechte lijn met elkaar verbonden door de aanleg van het Verbindingsdok...
Lees verder >

   
 
 
  ACTIVITEITEN van en met Coördinatie Zenne & Grenzeloze Schelde
 • SAVE THE DATE:
  de Brusselse Waterdagen vinden plaats van 19 tot 26 maart 2023

  Een mooie gelegenheid om het blauwe patrimonium van onze hoofdstad in de kijker te zetten en de Brusselaars ‘Brussel langs het water’ te laten (her)ontdekken! Het programma wordt ontwikkeld en zal beschikbaar zijn op de website van Leefmilieu Brussel.
  Een milieu-educatief programma over het thema water wordt tijdens de week,
  van 20 tot 24 maart 2023
  , aan de scholen aangeboden.
  Neem regelmatig een kijkje op onze website voor meer info >


 • Hier begint de zee - Ici commence la mer 2023
  Ter gelegenheid van de Brusselse Waterdagen (19-26 maart 2023) worden de tags ‘Hier begint de zee’ aangebracht naast rioolputjes. Brusselaars worden zo bewust gemaakt van de link tussen hun riolering en de zee. Deze ‘stedelijke voetafdrukken’ zorgen ervoor dat ze geen afval gooien in hun riool. Wij nodigen waterbeheerders en gemeenten uit om deel te nemen aan deze actie! Maak gebruik van het door Coördinatie Zenne gratis ter beschikking gestelde materiaal zodat u de plaatsen die u beheert kunt markeren. Contacteer ons!
  Meer >

 • Milieueducatieve activiteiten voor scholen over het thema water
  Coördinatie Zenne biedt aan de scholen verschillende educatieve activiteiten aan over het thema water en waterlopen. Meer >
  Voor info: contacteer ons via mail of via T. 02 206 12 07.

 • Op verkenning met de wandelgidsen op papier en met de applicatie Routeyou
  Wandel met je smartphone of met een papieren gids langs de waterlopen van het Zennebekken.
  Wandelgidsen >
  RouteYou >


 • Wikipedia en de Brusselse waterlopen
  Coördinatie Zenne is nog steeds op zoek naar vrijwilligers om informatie over de Brusselse waterlopen in Wikipedia te zetten.
  Interesse? Laat zeker iets weten. De Geleytsbeek kreeg intussen al een flinke update op Wikipedia (vooral in het FR, NL volgt nog). Meer >
 
 
   
 
 
 

Een uitgave van Coördinatie Zenne-Coordination Senne en Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières
www.coordinatiezenne.be | www.grenzelozeschelde.org

Met de steun van Leefmilieu Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom.

U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud u rechtstreeks
kan aanbelangen. Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en
wat we met die data doen. Klik door naar ons privacybeleid.
Uitschrijven op de nieuwsbrief.

 
   


Volg ons op Facebook, Instagram of bezoek onze website.