Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR cliquez ici.
Zennekrant nr. 24 | juni 2020
SPECIAL: vallei van de Woluwe
   
 
 
 
 

De Woluwe is een waterloop die zowel door het Brussels gewest als door Vlaanderen stroomt en die ontspringt in het Zoniënwoud in Watermaal-Bosvoorde. Hij mondt uit in de Zenne in Vilvoorde, na een parcours via de gemeenten Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Kraainem, Zaventem en Machelen.

Heel wat projecten op het vlak van waterbeheer en groene ruimten zijn al gerealiseerd, worden volop uitgevoerd of zitten nog in de pijplijn. Een aantal daarvan hebben we opgenomen in deze publicatie zodat we van bron tot monding dezelfde informatie kunnen delen. We hopen dat stroomopwaarts gelegen projecten mensen stroomafwaarts kunnen inspireren en omgekeerd, dat omwonenden zin zullen krijgen om de Woluwe en zijn groene omgeving aan beide zijden van de gewestgrens te (her)ontdekken, en dat al die positieve initiatieven een draagvlak vinden bij iedereen die in de vallei van de Woluwe woont. We willen kortom ons steentje bijdragen voor een geïntegreerde en gewestoverschrijdende aanpak van deze vallei.

 
   
 

© A. Stein
  Wanneer zal de Woluwe weer in open lucht stromen op de Axa-site?

Op het grootste deel van zijn parcours door Brussel stroomt de Woluwe in open lucht en ook in Vlaanderen wordt hij op dit ogenblik terug opengelegd. Ook in Watermaal-Bosvoorde lijkt de tijd rijp voor een mooi project om de Woluwe in open lucht te laten stromen over een afstand van 450 meter, op de voormalige Axa-site. Dat idee kan rekenen op de steun van heel wat burgers en van de gemeente en wordt momenteel verder bestudeerd. Lees verder >

 
 
  De metamorfose van de Woluwevallei
in Vlaanderen

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en vele andere partners aan een meer natuurlijke inrichting van de Woluwevallei. Het gaat om een cluster van projecten die op korte en iets langere termijn kunnen gerealiseerd worden.
Lees verder >

 
 
  Vlaanderen legt de Woluwe terug open

In het dichtbevolkte gebied rond Brussel is de groene ruimte beperkt. Met het openleggen van de Woluwe in Diegem en Zaventem wil de Vlaamse Milieu-maatschappij een blauwgroen netwerk creëren vanaf het Zoniënwoud tot aan de mondig van de Woluwe in Vilvoorde. Lees verder >

 
 
  Oude meanders terug onder water zetten langs het Vellemolenpad?

Tussen de Vanderveldelaan en de Singelijn-school in Sint-Lambrechts-Woluwe liggen er in de beboste strook langs de Woluwelaan brede kronkelende grachten. Zouden dat oude meanders van de rivier zijn? Alleszins is de strook groot genoeg om te dromen van een Woluwe, die - na ingrijpende rechttrekkingswerken in de loop van de geschiedenis - hier opnieuw door het landschap kan slingeren.
Lees verder >

 
 

© Frickx, kaart van de Nederlanden, 1712
  De Woluwe van Diegem tot Vilvoorde,
gisteren en vandaag

Tussen Diegem en Vilvoorde stroomt de Woluwe voornamelijk ondergronds. Vanaf de Middeleeuwen tot nu onderging de loop van de rivier in dit gebied, kort voor de samenloop met de Zenne, ingrijpende veranderingen. Het huidige traject van de rivier heeft nog maar weinig te maken met zijn historische bedding. Lees verder >

 
 
  Nieuwe stormbekkens om de bewoners
van de vallei te beschermen tegen overstromingen

Het Grootveld-stormbekken is in aanbouw aan de kant van Stokkel. Stroomopwaarts in de vallei zouden er nog twee nieuwe stormbekkens moeten bijkomen om de bewoners te beschermen tegen overstromingen: het Woluwebekken in Sint-Lambrechts-Woluwe en het Ten Reuken-bekken in Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Lees verder >

 
 

© SumProject
  Voorbeeldige waterhuishouding
voor de Woluwelaan

Een aparte collector om regenwater naar de Woluwe af te voeren, geulen om afvloeiend hemelwater op te vangen, enz. Het resultaat van de heraanleg van de Woluwelaan tussen het trammuseum en station Roodebeek is een voorbeeldige waterhuishouding. Regenwater wordt er beheerd op het perceel, zoals vooropgesteld binnen het regenwaternetwerk van Leefmilieu Brussel. Kortom, een schoolvoorbeeld van hoe het moet. Lees verder >

 
 
  Het Woluwepad, een interregionale verbinding voor voetgangers

Dankzij de werken van de Vlaamse Landmaat-schappij kunnen wandelaars hun tocht langs de Woluwe vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verderzetten op Vlaams grondgebied. En binnenkort kun je van het Zoniënwoud tot in Vilvoorde wandelen langs de Woluwe.
Foto's >
Lees verder >

 
 
  Hertoginnedal: maak het pad langs
de Woluwe weer publiek toegankelijk

Verschillende natuur- en milieuverenigingen willen, met de steun van de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe en Oudergem, het pad langs de Woluwe op het domein van Hertoginnedal weer openstellen voor het publiek. Op die manier zou één van de ontbrekende schakels van de gewestoverschrijdende keten tussen bron en monding weer hersteld worden.
Lees verder >

 
 
  Wandelgidsen om de vallei te verkennen

Wie de groene ruimten van de Woluwevallei wil verkennen of zin heeft in een tochtje langs de verschillende waterlopen in de vallei kan kiezen uit een waaier van wegen en paden. De wandelgidsen zetten u alvast op weg, aan beide zijden van de gewestgrens. Veel wandelplezier gewenst!
Brusselse regio >
Vlaamse regio >

 
 

© J.C. Leerschool
  Vastgoedprojecten: een bedreiging
voor de natuur!

Overal in de vallei komen burgers en natuur-verenigingen in actie om projecten voor verdere verstedelijking tegen te gaan. Die plannen knagen immers aan de randen van het Zoniënwoud en aan de ecologische verbindingen tussen het bosgebied en de groene zones op de bodem van de vallei, die essentieel zijn voor het voortbestaan van verschillende dier- en plantensoorten. Een terreinbezoek op de grens tussen Oudergem en Watermaal-Bosvoorde was een mooie gelegenheid om dit onderwerp aan te kaarten.
Lees verder >

 
 
  WeLoveWoluwe

We Love Woluwe is een onderzoeksproject dat de sociale waarde van de groene ruimten langs de Woluwe in kaart brengt. Via een web applicatie kunnen de onderzoekers meer leren over de groene ruimten die bezocht worden door de burgers, waarom en wat ze wel en niet waarderen. En jij? Welke groene ruimten bezoek je? Laat het ons weten door deze snelle (5min) online enquête in te vullen. Je zou weleens nieuwe groene parels dichtbij huis kunnen ontdekken!
Lees verder >

 
 

© Hans Welens
  De bronnen van de Woluwevallei

Er wordt op dit ogenblik door verschillende partners hard gewerkt aan het oplijsten en beter bekend maken van de bronnen, die toch een vorm van collectief erfgoed zijn. In het Brusselse deel van de Woluwevallei hebben we er al heel wat geïnventariseerd. We rekenen nu op u om ons te helpen om de bronnen te beschermen en in ere te herstellen.
Lees verder >

 
 

© VMM
  Herontdekte bronnen aangesloten
op een zijloop van de Woluwe

Bij bouwwerken in Kraainem zijn drie bronnen door de Vlaamse Milieumaatschappij ontdekt die op de riolering aangesloten werden. Deze bronnen zijn nu verbonden met de Kleine Maalbeek (een zijloop van de Woluwe), positief voor het debiet van de waterloop en het waterzuiveringsstation Brussel Noord. Lees verder >

 
 
 
  ACTIVITEITEN van en met Coördinatie Zenne & Grenzeloze Schelde

 • Milieueducatieve boottochten voor scholen
  ‘Brussel langs het water ontdekken’: van 5 tot 23 oktober 2020

  Deze tochten laten leerlingen op een originele manier kennismaken met de thema’s water en waterlopen. Actief waarnemen, beleven en zelf onderzoeken vormen de basis van het programma dat uit 3 ateliers van elk 45 minuten bestaat. Meer >
 • Milieueducatieve activiteiten voor scholen over het thema water
  Op aanvraag kunnen scholen zich inschrijven voor educatieve wandelingen langs Brusselse waterlopen of voor activiteiten waar de waterkwaliteit van een waterloop dichtbij de school wordt gemeten. Meer >
 • Op ontdekking langs de Brusselse waterlopen en hun vallei
  Van juli tot november 2020 stelt Coördinatie Zenne je een programma van geleide wandelingen langs de verschillende Brusselse waterlopen voor. Meer >
 • Coördinatie Zenne zoekt nieuwe lesgevers. Meer >

 
   
 
 
 

Een uitgave van Coördinatie Zenne-Coordination Senne en Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières
www.coordinatiezenne.be | www.grenzelozeschelde.org

Met de steun van Leefmilieu Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom.

U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud u rechtstreeks
kan aanbelangen. Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en
wat we met die data doen. Klik door naar ons privacybeleid.
Uitschrijven op de nieuwsbrief.

 
   


Volg ons op facebook of bezoek onze website.