Zennekrant nr. 29 | december 2022
   
  Het Comité van Watergebruikers en Brupartners brachten een boeiend bezoek aan de schalenfabriek van VIVAQUA

Eind oktober 2022 hebben leden van het Comité van Watergebruikers en Brupartners in het kader van hun adviestaak over de brede waterthematieken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bezoek gebracht aan de schalenfabriek van VIVAQUA in Anderlecht. De schalen die door VIVAQUA worden gemaakt worden voor de renovatie van het Brussels rioleringsnetwerk gebruikt.

Het Comité van Watergebruikers en Brupartners

In 2014 besloot de Brusselse Regering om een gecoördineerd en efficiënt waterbeleid voor de hoofdstad op te zetten. Een onderdeel van het besluit bestond uit de oprichting van het 'Comité van Watergebruikers' (CWG). Het comité brengt in hoofdzaak adviezen uit over alle kwesties die te maken hebben met het waterbeleid en de drinkwaterprijs. Het is samengesteld uit de leden van de Raad voor het Leefmilieu en 5 bijkomende personen uit diverse rangen waaronder een stafmedewerker van Coördinatie Zenne.
Brupartners (vroeger: Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) heeft voornamelijk als opdracht het sociaal overleg tussen de sociale partners en de regering te verzekeren en op eigen initiatief of op verzoek van de regering adviezen of bijdragen te formuleren over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het Gewest vallen: economie, werkgelegenheid, leefmilieu, huisvesting, diversiteit, mobiliteit, enz. en die een impact hebben op het economische en sociale leven in het Gewest.

Bezoek aan de schalenfabriek van VIVAQUA

 
 
Foto's © CWG - CUE
Eind oktober 2022 hebben leden van het Comité van Watergebruikers en Brupartners een bezoek gebracht aan de schalenfabriek van VIVAQUA in Anderlecht, in het kader van de adviestaak van het Comité en Brupartners over de brede waterthematieken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De schalen die door VIVAQUA worden gemaakt worden gebruikt voor de renovatie van het Brussels rioleringsnetwerk, waarvan een groot deel dateert uit de 19e eeuw. In 2015 heeft VIVAQUA al 100 km afvoerleidingen geïdentificeerd die renovatie vereisen: het is duidelijk dat deze onderdelen uitbreken en vervangen door volledig nieuwe leidingen onbegonnen werk zou zijn. Er bestaan verschillende alternatieve renovatietechnieken voor riolen, maar de meest efficiënte voor Brussel is de intubatietechniek, waarbij de beschadigde riolen van binnenuit worden vervangen. Deze techniek garandeert een beperkte impact aan de oppervlakte: in plaats van een hele straat open te leggen, volstaat het om een gewone opening in het wegdek te maken die toegang geeft tot het pijnpunt in het rioolnetwerk, vanwaar de nieuwe schalen in de bestaande afvoerleidingen worden geschoven. Het productieproces van de gebruikte schalen (bestaande uit 30% glasvezel, 30% polyesterhars en 40% zand) heeft bovendien een beperkte impact op het milieu en de schalen zelf hebben een levensduur van minstens 70 jaar.
De schalenfabriek van VIVAQUA is een primeur in België en buurlanden. Vóór de bouw van de fabriek, die in september 2020 in gebruik werd genomen, was VIVAQUA afhankelijk van een klein aantal ondernemingen in Polen en in Noord-Afrika voor de invoer van de schalen. De samenwerking met deze ondernemingen, die in zekere mate een monopolie hadden op de markt, bracht relatief hoge prijzen met zich mee en veroorzaakten problemen op logistiek vlak, met onzekere en lange leveringstermijnen. De buitenlandse fabrikanten eisten ook bestellingen van een bepaalde grootte, waardoor het moeilijk was op om maat te werken en er stockageproblemen ontstonden. Bovendien had men geen vat op de duurzaamheid van de productie- en arbeidsprocessen en zorgde het vervoer van de (holle) schalen tot Brussel voor een hoge CO2-uitstoot. Om aan deze problemen te verhelpen, nam VIVAQUA de ambitieuze beslissing om zelf en lokaal de schalen te vervaardigen die nodig zijn voor de renovatie van het rioolnetwerk van de hoofdstad.

Zo werd ongeveer 5 miljoen euro geïnvesteerd voor de bouw van de fabriek, die verrees op een deel van de parking van de technische site van VIVAQUA tussen de Birminghamstraat en het kanaal. De fabriek produceert 5 tot 7 km schalen per jaar, met gebruik van verschillende vormen die aangepast zijn aan het Brussels rioolnetwerk. Gezien de inventarisatie van de riolen nog gaande is, is het orderboek dus voor ten minste twintig jaar gevuld.

Deze herlokalisatie van een industriële activiteit op het Brussels grondgebied kan dus enkel bestempeld worden als een win-win situatie voor VIVAQUA: de lokale productie van schalen zorgt voor een grote beheersing van de externe elementen (prijs, leveringstermijnen, enz.) en heeft de CO2-uitstoot op vlak van vervoer met 60% doen dalen. Indien in de toekomst de grondstoffen bij Belgische spelers zouden kunnen worden ingekocht, zou dit kunnen oplopen tot 90%. Bovendien heeft de bouw van de schalenfabriek gezorgd voor jobcreatie in Brussel, met naleving van de Belgische arbeidsvoorwaarden.

Secretariaat van het Comité van watergebruikers
   
 
 

Terug naar de inhoudsopgave >

 
   


Volg ons op facebook of bezoek onze website.