Zennekrant nr. 29 | december 2022
   
  SMARTWHAAAAAAT?

SmartWater is een samenwerkingsproject dat instellingen, wetenschappers en verenigingen samenbrengt rond het thema waterkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We hebben ons de volgende vraag gesteld en we hebben drie jaar om die te beantwoorden: 'hoe kunnen we de opvolging en monitoring van onze vijvers en waterlopen in Brussel verbeteren, teneinde hun kwaliteit te behouden'? Alle hens aan dek! We hebben onze hersenen aan het werk gezet. Het leverde veel ideeën op, die we verder gaan onderzoeken.

Het SmartWaterproject

© Smartwater
SmartWater is een experimenteel samenwerkingsproject met als hoofddoel het verbeteren van de monitoring van de waterkwaliteit van de vijvers en waterlopen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Naast de ontwikkeling van innovatieve, low-cost, duurzame en toegankelijke instrumenten om de kwaliteit van het oppervlaktewater te meten, worden ook participatieve en samenwerkingsverbanden getest. Door het publiek bewust te maken van het belang van water in stedelijke gebieden en door een sociale dynamiek van co-creatie te creëren, zijn wij ervan overtuigd dat de kwaliteit van de natte biotopen in het Brussels gewest beter opgevolgd kan worden en dat vijvers en waterlopen daardoor ook beter beschermd kunnen worden tegen menselijke impact.

Sinds 2021 wordt het SmartWater-project ondersteund door het Innoviris instituut in Brussel via het programma 'Experimental Platform'. Het verenigt 15 partners, waaronder openbare instellingen, universiteiten en verenigingen. Al deze partners vormen een essentieel monitoringnetwerk. Zij delen kennis en ervaring vanuit veldwerk en beschikken over de capaciteit om burgers te mobiliseren rond multipele vragen over waterkwaliteit met als doel het project te doen leven bij de bevolking.

Waarom?

© Smartwater
Een beter beheer van de waterkwaliteit, zowel vanuit ecologisch als vanuit scheikundig oogpunt, is vandaag de dag in Brussel en elders in Europa een dwingende noodzaak. Het verminderen van de verontreiniging en de bescherming van de water-ecosystemen is ook nodig om te beantwoorden aan de kaderrichtlijn Water (2000/60/EG). Vandaag is er bijna geen toezicht op de Brusselse vijvers en het toezicht op de Brusselse waterwegen is hoofdzakelijk gebaseerd op steekproefsgewijze metingen, wat een vrij beperkt beeld geeft van de werkelijke kwaliteit ervan. Er is dus grote nood aan betere kennis van al onze waterbiotopen. Om dit te bekomen zouden er voortdurend metingen moeten uitgevoerd worden en dit in het hele gewest.

Onze aanpak

De Smartwater-teams werken op verschillende thema’s met de volgende doelstellingen:
  • De waterkwaliteit van de Brusselse vijvers en waterlopen monitoren met behulp van innovatieve en duurzame instrumenten (autonome robots voor gegevensverzameling, low-cost sondes).
  • De burger aanmoedigen om deel te nemen aan controle van de waterkwaliteit van de Brusselse vijvers en waterlopen en zo bij te dragen tot de verbetering van de kwaliteit ervan (ontwikkeling van een interactieve applicatie voor het observeren van het natte milieus, maandelijkse educatieve workshops).
  • Onderzoek van waterlopen in sterk verstedelijkte en tot nu zo goed als ontoegankelijke gebieden (mobiele robots voor gegevensverzameling).
  • Experimenteren met co-creatieve sociale dynamiek voor een beter beheer van de kwaliteit van de natte gebieden in Brussel.
  • En tenslotte, iedereen opnieuw doordringen van de aanwezigheid, de betekenis en het belang van water en waterbiotopen in een stad als Brussel.
© Smartwater
Join the Smart Wave!

Benieuwd hoe u kunt meewerken aan de verbetering van de waterkwaliteit en de waterbiotopen in Brussel? Voor meer informatie of een overzicht van de komende SmartWater-activiteiten kunt u terecht op de projectwebsite: www.smartwater.brussels.

Volg ons op Facebook et Instagram!


     
  Be Smart, know your Water!

Wil je meer weten over de waterkwaliteit van vijvers en waterlopen in het Brussels Gewest?
Dan ben je juist bij SmartWater! De komende maanden strijkt SmartWater neer op verschillende plaatsen in het Gewest. Ze brengen heel wat interessante informatie en apparatuur mee om samen aan de slag te gaan. Meten is weten en daarbij kan jij ook helpen.
Interesse? Kom dan zeker langs op woensdag 14 december 2022 om 14u in Oudergem.
 
     SmartWater
   
 
 

Terug naar de inhoudsopgave >

 
   


Volg ons op facebook of bezoek onze website.