Zennekrant nr. 32 | januari 2024
   
  Verwijdering van obstakels voor vismigratie in Ittre

Dit artikel is een Nederlandse vertaling van een artikel uit de nieuwsbrief van november van Contrat de Rivière Senne. U kan zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.

Om voort te planten moeten bepaalde vissen zoals de forel rivieren op kunnen reizen. Dit fenomeen heet ‘paaien’. Helaas dienen deze vissen tegenwoordig een heleboel obstakels te trotseren om dit te bereiken. Naast de algemene verslechtering van de waterkwaliteit, belemmeren een heleboel werken gebouwd door de mens hun reis. Dit is in het bijzonder het geval bij kokers (pertuis), een naam gegeven aan ‘tunnels’ die het de waterloop mogelijk maken om onder wegen of andere stedelijke infrastructuur door te stromen. Deze constructies zijn vaak gladde, betonnen structuren, wat maakt dat het water snel en homogeen stroomt over een afstand van vaak meerdere tientallen meters. Vaak zijn er geen rustplaatsen in de kokers en heeft de vis niet de nodige kracht om een dergelijke doorgang in één keer te overbruggen.

Het idee is daarom om in de kokers zogenaamde ‘deflectoren’ (déflecteurs) te installeren, kleine paneeltjes. Ze worden vastgemaakt aan de bodem van de koker en vormen zo een reeks kleine, opeenvolgende watervalletjes, telkens afgewisseld met rustzones, zodat de vissen gemakkelijker stroomopwaarts kunnen migreren. Het doel is om de natuur te imiteren door de kleine watervalletjes af te wisselen met kalme stukjes water. Dat is een gekend patroon in rivierecosystemen: het gaat over de aaneenschakeling ‘traag stromend water, trap, stroomversnelling’. De onderstaande foto’s tonen de installatie van een deflector op 18 oktober in een waterloop in Ittre.

© CRSenne © CRSenne

Het project is het resultaat van een samenwerking tussen de Provincie Waals-Brabant, die al het materiaal gefinancierd heeft, het Maison Wallonne de la Pêche, dat bijgedragen heeft aan de technische aspecten, de gemeente Ittre, de Fédération Halieutique et Piscicole du sous bassin de la Senne – asbl, de SPW-DNF Service de la Pêche en Contrat De Rivière Senne.
   
 
 

Terug naar de inhoudsopgave >

 
   


Volg ons op facebook of bezoek onze website.