Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez ici.

Brusselse Waterdagen 2021
Oproep tot medewerking - vervolg
     
  Beste partner van de Brusselse Waterdagen,

Vooreerst wensen we u te danken voor het massaal indienen van voorstellen voor activiteiten tijdens de week van het water tussen 21 en 28 maart 2021. Zowel bij de gemeentes als bij de verenigingen was en is het enthousiasme groot om het thema water op allerlei manieren in de kijker te zetten.

Ondanks alle maatregelen en de (soms) hoopgevende vaccinatiestrategie kunnen we er echter niet van uitgaan dat we eind maart een volkstoeloop kunnen organiseren. Zelfs al komen er nog versoepelingen in tussentijd, dan nog zal het niet wenselijk zijn om alle voorgestelde activiteiten te laten plaatsvinden.

Daarom hebben wij in samenspraak met het kabinet van Minister Maron en Leefmilieu Brussel beslist om alsnog de Brusselse Waterdagen te laten plaatsvinden, echter met toepassing van de corona-maatregelen die op dit moment gelden. Dit sluit helaas alle activiteiten en attracties uit die mensen samenbrengen zoals de ‘afspraken aan de waterkant’, films, debat-avonden, conferenties, gegidste wandelingen, activiteiten ivm de paddentrek,...

Activiteiten die wel kunnen doorgaan hebben we onderverdeeld in 5 categorieën:
 1. Wandelingen met als thema ‘water’ die kunnen aangeboden worden in verschillende vormen:
  • Bewegwijzerde wandelingen
  • Wandelingen met een papieren gids ter plaatse beschikbaar of thuis afgedrukt
  • Wandelingen met een smartphone-applicatie (bv. Routeyou)
  • Speciale wandelingen: zoektocht, speelwandeling, parcourstocht met posten,...
 2. Museums, exposities, bibliotheken kunnen ook in deze tijden en mits het toepassen van de maatregelen in voege gepromoot worden.
 3. Met de campagne ‘Hier begint de zee’ maken we burgers bewust dat afvoerkolken langs de straten direct of indirect verbonden zijn met de waterwegen en finaal met de zee en vragen we hen er niks in te gooien. Zo goed als alle Brusselse Gemeenten doen mee aan de campagne en zullen enkele zorgvuldig gekozen afvoerkolken ‘taggen’. Dit kan evt. ook gebeuren door verenigingen al vragen we steeds dit in overleg met de Gemeentes te doen, zij zullen ook over het materiaal beschikken.
 4. Debatten, burgerparticipatie, opleidingen maar evengoed een quiz kunnen georganiseerd worden ONLINE middels verschillende digitale platformen (Teams, Zoom, Webex,...).
 5. We kunnen als laatste ook denken aan persartikels, films, virtuele exposities en bezoeken,... in ONLINE formaat (of op papier).
COVID-19 mag dan al over veel beslissen, het blijft een tijdelijk fenomeen. Hoe we als maatschappij met water omgaan zal alleen maar belangrijker worden en Wereldwaterdag en de Brusselse Waterdagen zijn het ideale moment om dit thema in de belangstelling te plaatsen. We houden het dit jaar bij een ‘corona-proof versie’ in functie van het algemeen maatschappelijk belang. We zijn er stellig van overtuigd dat uw inspanning en creativiteit voor een onvergetelijke editie zal zorgen en tegelijkertijd de voorbode zal zijn van een prachtige nieuwe lente vol versoepelingen.

Bij deze vragen wij u om ons vóór 15 februari een zo precies mogelijke omschrijving te bezorgen van één of meerdere activiteiten binnen dit corona-veilige kader. U kan hiervoor het deelnameformulier gebruiken als leidraad.

Wij houden ons steeds beschikbaar voor uw vragen of opmerkingen.

Tot binnenkort,
Coördinatie Zenne
 
     
 
 
Coördinatie Zenne voor Leefmilieu Brussel,
met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Akenkaai 2bis, 1000 Brussel
TEL.: 02 206 12 07 - www.coordinatiezenne.be

Volg ons op Instagram! Instagram
Facebook
Volg ons op Facebook!

U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks
kan aanbelangen. Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen.
Klik door naar ons privacybeleid. Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.