Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez ici.

   
 
   
  Onderzoek de waterkwaliteit van de waterloop dichtbij je school

Een goede waterkwaliteit is niet alleen essentieel voor de ontwikkeling van het leven in en langs de waterloop maar heeft ook een rechtstreekse impact op onze gezondheid en levenskwaliteit.

Om te weten hoe het gesteld is met de waterkwaliteit van de waterloop dichtbij je school nodigt Coördinatie Zenne vzw je uit voor een terreinonderzoek met:

 • observatie van de omgeving
 • analyse van enkele fysicochemische parameters
  (troebelheid, temperatuur, opgeloste zuurstof, zuurtegraad en nutriënten)
 • determineren van macro-invertebraten
  (ongewervelde diertjes die je met het blote oog kan waarnemen)
 • analyse van de hydromorfologie of de opbouw van de waterloop en haar omgeving
  met behulp van beoordelingskaartenAan de hand van de resultaten, afgetoetst aan geldende kwaliteitsnormen, kan je een beeld krijgen van de ‘ecologische toestand’ van het watersysteem dat je onderzocht. Je krijgt een idee van de huidige waterkwaliteit en van eventuele bronnen van vervuiling. Op basis van je resultaten bespreken we hoe je als consument op een duurzame manier kan omgaan met het watersysteem, ook rekening houdend met de gevolgen van klimaatverandering.

Alle resultaten worden verzameld op een interactieve kaart die door iedereen vrij raadpleegbaar is.
Zo help je mee aan het in beeld brengen van de toestand van onze waterlopen.

Afhankelijk van de locatie van je school kunnen verschillende waterlopen in het Zennebekken onderzocht worden:

 • De Zenne in Halle
 • De Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw
 • De Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neerpedebeek,
  de Roodkloosterbeek, de Watermaelbeek of de Zenne in Brussel
 • De Zenne in Vilvoorde
   
 
 
 

Praktische info

Duur van de activiteit: +/- 3u
Leerlingen: tweede en derde graad van het secundair onderwijs, hoger onderwijs
Prijs: € 90 per groep van maximum 25 leerlingen.
Periode: ideaal van april tot oktober
Inschrijven via het inschrijvingsformulier >

 
   
 
 
 

Dit project kadert binnen de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties (VN).
In 2015 werden door de VN 17 ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ vastgesteld met als doel ‘het bevorderen van welvaart en het beschermen van het milieu in alle landen’. Verschillende doelstellingen vereisen het bekomen en behouden van gezonde waterlopen. In dit kader betrekt vzw Coördinatie Zenne - werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde in de Zennevallei - jongeren, het grote publiek en beleidsmakers bij het meten van de kwaliteitstoestand van hùn waterlopen. Een goede waterkwaliteit én een grensoverschrijdend beheer van de waterlopen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en voor de mens. Streven naar een hogere biodiversiteit maakt onze samenleving bovendien weerbaarder tegen klimaatsverandering. Grenzeloze Schelde vzw krijgt hiervoor de steun van het project Make Europe Sustainable for All gefinancierd door de Europese Unie.

 
   
 
 
 

Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières is een organisatie én een overleg- en samenwerkingsverband van natuur- en milieuverenigingen en personen uit het Scheldebekken die zich inzetten voor een integraal, duurzaam, participatief en grensoverschrijdend waterbeleid. Dit doet de organisatie via informatie, communicatie, sensibilisatie, milieu- en natuureducatie én participatie.

 
 

Coördinatie Zenne-Coordination Senne is een werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde en groepeert verenigingen en personen die in de 3 gewesten van het Zennebekken actief zijn. Samen ijveren ze voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de waterlopen en de natte natuur in het Zennebekken.

 
   

In samenwerking met en/of de steun van Leefmilieu Brussel, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, De Milieuboot en De Waterkant:

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of
vzw Grenzeloze Schelde-Escaut Sans Frontières asbl and can under no circumstances be taken as reflecting the position of the European Union.
---------------------------------------


Volg ons op facebook of bezoek onze website.

U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen Klik door naar ons privacybeleid.
Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik hier >