Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez ici.


  VOOR SCHOLEN | 2023-2024

Milieueducatieve activiteiten
over de thema's
water en waterlopen


Wandelen | Experimenteren | Ontdekken
INHOUD
• Animatie 'Hier begint de zee' >>
• Educatieve wandelingen langs waterlopen in de Brusselse natuur >>
• Bezoek het waterzuiveringsstation Brussel-Noord >>
• 'No Time to Waste Water': onderzoek de waterkwaliteit >>
     
  Animatie 'Hier begint de zee'

• Lager onderwijs: 3de graad
• Secundair onderwijs: 1ste graad


Zijn onze riolen verbonden met de zee? Waar gaat ons afvalwater naar toe in Brussel? Wordt het gezuiverd? Heeft het vuil dat in ons afvalwater terecht komt een impact op het milieu? Wat gebeurt er met vuilnis dat op straat wordt gegooid?...
Deze vragen worden op een boeiende manier beantwoord. Op het programma: Interactieve Powerpoint, puzzel, korte film, quiz, tag-actie en tekeningen met krijt.
 
     
     
  Plaats: In de klas en op de speelplaats.
Duur: +/- 2u.
Prijs: € 85 / klas.
Te voorzien: Een projector voor de Powerpoint.
Wanneer: Het hele jaar door op aanvraag.
INSCHRIJVEN >
 
     
 
     
  Educatieve wandelingen
langs waterlopen in de Brusselse natuur


• Lager onderwijs
• Secundair onderwijs


De Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neerpedebeek, de Roodkloosterbeek, de bronnen van de Woluwe, de Zenne en het kanaal zijn allemaal schitterende locaties om het water, de natuur en het leefmilieu in het algemeen te beleven en te ervaren. Die plaatsen verdienen meer aandacht!
Tijdens de wandelingen en in functie van de groep vertelt de begeleider over de geschiedenis van de waterloop waarlangs gewandeld wordt. Thema’s die ook aan bod komen zijn geografie, waterbeheer en -beleid, waterkwaliteit en waterzuivering, de waterkringloop, het belang van water voor natuur en mens en in de strijd tegen klimaatopwarming.
 
     
     
  Plaats: In functie van de gekozen wandeling.
Duur: +/- 2u.
Prijs: € 85 / groep van max. 25 leerlingen.
Wanneer: Het hele jaar door op aanvraag.
INSCHRIJVEN >
 
     
 
     
  Bezoek het waterzuiveringsstation Brussel-Noord

• Secundair onderwijs
• Groepen van 10 tot 25 personen


De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brussel-Noord werd in maart 2008 officieel ingehuldigd en wordt uitgebaat door de vennootschap Aquiris (concessiehouder). De RWZI behandelt het afvalwater van 1,1 miljoen inwoner-equivalenten (84% komende uit het Brussels Gewest, de rest uit Vlaanderen). Op deze manier wordt - op enkele wijken na - al het Brusselse afvalwater, en zelfs een deel afkomstig van de naburige Vlaamse gemeenten, gezuiverd alvorens het in de Zenne wordt gestort.
De RWZI bevindt zich op de oever van het Zeekanaal Brussel-Schelde, ter hoogte van de Budabrug (tussen de Vilvoordselaan en het Zeekanaal) op een vroegere industriële site die doorkruist wordt door de Zenne.
De zuiveringsprocessen zijn complex, maar worden op een duidelijke en didactische manier voorgesteld en uitgelegd door een gids van Coördinatie Zenne.
 
     
     
  Plaats: RWZI Brussel-Noord/ Aquiris - Vilvoordselaan 450, 1130 Brussel.
Duur: +/- 1u30.
Prijs: gratis.
Wanneer: het hele jaar door op aanvraag, enkel op dinsdagen en donderdagen.
INSCHRIJVEN >
 
     
 
     
  'No Time to Waste Water'

• Secundair onderwijs: 2de en 3de graad


Onderzoek naar de waterkwaliteit van de waterloop dichtbij de school.
Een goede waterkwaliteit is niet alleen essentieel voor de ontwikkeling van het leven in en langs de waterloop maar heeft ook een rechtstreekse impact op onze gezondheid en levenskwaliteit. Om te weten hoe het gesteld is met de waterkwaliteit van de waterloop dichtbij je school nodigt Coördinatie Zenne vzw je uit voor een terreinonderzoek met:
  • observatie van de omgeving
  • analyse van enkele fysicochemische parameters
    (troebelheid, temperatuur, opgeloste zuurstof, zuurtegraad en nutriënten)
  • determineren van macro-invertebraten
    (ongewervelde diertjes die je met het blote oog kan waarnemen)
  • analyse van de hydromorfologie of de opbouw van de waterloop en haar omgeving
    met behulp van beoordelingskaarten
Alle resultaten worden verzameld op een interactieve kaart die door iedereen vrij raadpleegbaar is. Zo help je mee aan het in beeld brengen van de toestand van onze waterlopen.
 
     
     
  Plaats: In functie van de gekozen waterloop.
Duur: +/- 3u.
Prijs: € 120 per groep van maximum 25 leerlingen.
Wanneer: ideaal van april tot oktober.
INSCHRIJVEN >
 
     
 
     
  De begeleider kan de inhoud van bovenstaande animaties aanpassen aan de leeftijd
van de leerlingen en aan uw specifieke wensen.

Om alvast meer te ontdekken over de waterloop in de buurt van je school en de
wandeling voor te bereiden, kan je de wandelgidsen 'Zoektocht naar een waterloop'
raadplegen. Ze zijn uitgegeven door Coördinatie Zenne.

Nog een gouden tip is onze gids ‘Water in Brussel’, eveneens beschikbaar
op onze website.

Bekijk hier al onze activiteiten voor de scholen,
waaronder de educatieve boottochten!
 
     vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne asbl
02 206 12 07 - coordinatiezenne.be


Activiteiten gerealiseerd door Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde,
met de steun van Leefmilieu Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.Follow us on Instagram > | Follow us on Facebook >

U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen. Klik door naar ons privacybeleid.
Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.