Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez ici.


    Milieu-educatieve activiteiten
voor scholen over
het thema water


Educatieve wandelingen en
metingen van de waterkwaliteit
logo
     
  1) Educatieve wandelingen langs Brusselse waterlopen


De Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neerpedebeek, de Roodkloosterbeek, de bronnen van de Woluwe, de Zenne en het kanaal zijn allemaal schitterende locaties om het water, de natuur en het leefmilieu in het algemeen te beleven en te ervaren. Nochtans krijgen die plekken niet de aandacht die ze verdienen.
Tijdens de wandelingen en in functie van de groep vertelt de begeleider over de geschiedenis van de waterloop waarlangs gewandeld wordt. Thema’s die aan bod komen zijn geografie, waterbeheer en -beleid, waterkwaliteit en waterzuivering, de waterkringloop, het belang van water voor natuur en mens en het groene en blauwe netwerk.
We kijken er naar uit u te ontmoeten op één van onze wandelingen!
 
     
     
  2) Waterkwaliteit meten van een waterloop dichtbij de school

Onderzoek de waterkwaliteit van een Brusselse waterloop als een echte wetenschapper!
We ontdekken op basis van verschillende experimenten hoe het gesteld is met de water-kwaliteit. Door observatie van de omgeving, door analyse van enkele fysicochemische parameters (troebelheid, temperatuur, opgeloste zuurstof, zuurtegraad en nutriënten), door macro-invertebraten te zoeken en aan de hand van deze diertjes de Belgische Biotische Index te bepalen, kunnen we beoordelen of het watersysteem een ‘goede waterkwaliteit’ heeft.
We nemen samen een Brusselse waterloop dicht bij onze school onder de loep:
de Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neerpedebeek,
de Roodkloosterbeek, de Watermaelbeek of de Zenne.
 
     
     
  Praktische info

1) Educatieve wandelingen langs Brusselse waterlopen
Duur van de wandeling: +/- 2u.
Leerlingen: lager en middelbaar onderwijs.
Prijs: € 60 per groep van max. 25 leerlingen.
De begeleider kan de inhoud van de wandeling aanpassen aan uw specifieke wensen. Voor een wandeling die bv. het historische aspect meer in de kijker zet, is de wandeling ‘De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel’ een uitstekende keuze.
Inschrijven kan vanaf nu >
Deelnemen aan de wandelingen kan het ganse jaar door. Reserveren is wel nodig.2) Waterkwaliteit meten van een waterloop dichtbij de school
Duur van de activiteit: +/- 3u.
Leerlingen: tweede graad van het middelbaar onderwijs.
Prijs: € 80 per groep van maximum 25 leerlingen.
Periode: ideaal van maart tot oktober.
De begeleider kan de inhoud aanpassen aan het niveau van de klas.
Inschrijven kan vanaf nu >
Deelnemen aan de metingen kan het ganse jaar door. Reserveren is wel nodig.Om alvast meer te ontdekken over de waterloop in de buurt van uw school en de wandeling voor te bereiden, kan u de wandelgidsen
'Zoektocht naar een waterloop' raadplegen. Ze zijn uitgegeven door Coördinatie Zenne.
Nog een gouden tip is onze gids ‘Water in Brussel’, eveneens beschikbaar op onze website.

 
     
foto  
  vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne asbl
02 206 12 07 - coordinatiezenne.be


Activiteiten gerealiseerd door Coördinatie Zenne, werkgroep en partner
van Grenzeloze Schelde, met de steun van Leefmilieu Brussel
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Share this on facebook >

Bekijk hier al onze activiteiten voor de scholen, waaronder de educatieve boottochten!


Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.