En cas de mauvais rendu du mail, cliquez ici. / Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven.

Journées bruxelloises de l'Eau 2019
Brusselse Waterdagen 2019

du dimanche 17 au dimanche 24 mars 2019
van zondag 17 tot zondag 24 maart 2019
         
  Du dimanche 17 au dimanche 24 mars 2019, se dérouleront les Journées bruxelloises de l’Eau: une belle occasion de mettre le patrimoine bleu de notre capitale à l’honneur et d’inciter les bruxellois à retrouver le fil de l’eau!

Nous vous invitons à profiter de l’occasion pour faire connaître vos activités et partager vos connaissances sur le thème de l’eau. Les activités que vous voudriez organiser doivent être accessibles au grand public et gratuites:
 • les visites guidées le long des cours d’eau, animations nature et visites d’ouvrages se dérouleront idéalement le dimanche 24 mars;
 • films, conférences et activités batraciens seront plutôt organisés en semaine;
 • cinq ou six ‘Rendez-vous au bord de l’eau’, répartis équitablement sur l’ensemble de la Région lanceront les festivités, en principe le dimanche 17 mars.
En fonction de vos propositions, un programme d’activités sera compilé et les ‘Rendez-vous au bord de l’eau’ seront constitués. Ces ‘Rendez-vous au bord de l’eau’ regrouperont, par vallée, acteurs et activités dans un lieu stratégique lié à l’eau en collaboration avec les autorités communales. Précédés d’un petit déjeuner ou suivis d’un apéro ou d’un goûter, avec des activités adaptées aux enfants et au grand public, ils veulent renforcer les synergies entre acteurs et citoyens grâce à une approche conviviale de l’eau.

Une campagne ‘Ici commence la mer’ sera lancée à cette occasion. Elle permettra aux collectifs citoyens et aux communes qui le souhaitent de taguer les avaloirs, avec pochoir et peinture biodégradable mis à leur disposition, pour inciter les bruxellois à ne rien y jeter.

En semaine, un programme scolaire sera proposé pour sensibiliser les jeunes décideurs de demain (au tarif scolaire habituel).

Une grande campagne de communication entourera l’événement. Nous comptons volontiers sur votre collaboration pour faire de ces Journées bruxelloises de l’Eau un grand succès. D’avance, nous vous remercions.

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues!
  Van zondag 17 tot zondag 24 maart 2019 zijn het de Brusselse Water-
dagen
: het blauwe patrimonium van de hoofdstad staat een week lang in de kijker en de Brusselaars kunnen ‘Brussel langs het water’ herontdekken.

We nodigen u uit om uw activiteiten en kennis rond het thema water te delen. De activiteiten moeten gratis en toegankelijk zijn voor het grote publiek:
 • geleide wandelingen langs een waterloop, natuuranimaties en bezoeken van kunstwerken gebeuren het best op zondag
  24 maart
  ;
 • films, lezingen en amfibieën spotten, plannen we eerder
  tijdens de week;
 • vijf of zes ‘Afspraken aan de waterkant’ verspreid over het hele gewest zullen de festiviteiten starten zondag 17 maart.
In functie van uw voorstellen zullen we een activiteitenprogramma samenstellen en de ‘Afspraken aan de waterkant’ uitwerken. Deze ‘Afspraken aan de waterkant’ zullen per vallei op een strategische plek plaatsvinden. Ze brengen actoren en activiteiten bijeen in samenwerking met de gemeentelijke autoriteiten. Er kan gestart worden met een ontbijt of er volgt een aperitief of vieruurtje. De Waterdagen willen groot en klein op een gezellige manier rond water samenbrengen en de synergie tussen actoren en burgers versterken.

Een campagne ‘Hier begint de zee
wordt gelanceerd. Deelnemende burger-
collectieven en gemeenten krijgen de kans rioolputjes te markeren met ‘Hier begint de zee’ met sjablonen en biologisch afbreek-
bare verf, die worden aangeleverd. Zo willen we de Brusselaars aanmoedigen om niets in de riolen te gooien.

Tijdens de week wordt een school-
programma
aangeboden om de jongeren - de beslissers van morgen - te sensibiliseren (aan het gangbare schooltarief).

Een grote communicatiecampagne zal de Waterdagen in goede banen leiden. We willen samen met u van de Brusselse Waterdagen een succesverhaal maken. Alvast hartelijk dank.

Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie.
Ook opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom!
 
         
         
  Faites-nous part avant
le 21 décembre 2018
de votre souhait de collaborer à ces journées de l’eau par retour de mail à contact@coordinationsenne.be.

Nous reviendrons vers vous pour préciser votre collaboration dès que nous aurons une vue d’ensemble des activités.

Vous trouverez plus d’informations sur www.coordinationsenne.be.
  Laat ons vóór 21 december 2018 weten of u wil meewerken aan de Brusselse Waterdagen door een mail te sturen naar contact@coordinatiezenne.be.

We contacteren u van zodra we zicht hebben op alle binnengekomen activiteiten en concretiseren dan onze samenwerking.

Meer informatie vindt u op onze website www.coordinatiezenne.be.
 
         
 
  Coordination Senne-Coördinatie Zenne,
pour Bruxelles Environnement / voor Leefmilieu Brussel,
avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale /
met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Akenkaai 2bis quai des Péniches, 1000 Brussel/Bruxelles
TEL.: 02 206 12 07
www.coordinationsenne.be - www.coordinatiezenne.be

Suivez-nous sur Instagram! / Volg ons op Instagram! Instagram
Facebook
Suivez-nous sur Facebook! / Volg ons op Facebook!

Vous recevez cet email parce que vous êtes inscrit à nos lettres d’informations. Comme organisation, nous vous donnons toute information
sur les données dont nous disposons et la manière dont nous les utilisons. Cliquez ici pour la déclaration de confidentialité >
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce type d'information, cliquez ici.

U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. Als organisatie geven we u volledige openheid over
welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen. Klik hier voor ons privacybeleid >
Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.