Zennekrant nr. 34 | juli 2024
   
  Van ratten naar regen: het tweede themajaar in het Riolenmuseum
staat in de startblokken

Onder Brussel ligt een enorm netwerk van riolen, collectoren en bassins om ons afvalwater op te vangen en te transporteren tot één van de twee waterzuiveringsstations in het Gewest. Het Riolenmuseum, gelegen aan (en onder) de Anderlechtsepoort, geeft bezoekers de kans om in contact te komen met deze onbekende, ondergrondse wereld. Sinds 2023 werkt het museum met een jaarlijks thema, en dat werpt duidelijk zijn vruchten af.


Tentoonstellingsparcours met foto's van La Minute Sauvage © Pierre Fera

Het themajaar ‘Rattus’, een succesvol experiment

Na een strategische denkoefening in 2022 wilde het Riolenmuseum beter inspelen op haar missie als wetenschapsmuseum: relevante maatschappelijke uitdagingen onderzoeken en onder de aandacht van het publiek brengen. Sinds september 2023 werkt het museum daarom met een jaarlijks thema, waarrond een tijdelijke tentoonstelling en een heleboel engagerende activiteiten opgebouwd worden. Dat zou het team de kans bieden om hun aanbod stukje bij beetje te vernieuwen en af te stemmen op diverse doelpublieken.

Affiche Rattus © Riolenmuseum Rat © La Minute Sauvage

Ondertussen werd het eerste themajaar ‘Rattus’ afgerond. Het was een jaar gevuld met Family Sundays, educatieve activiteiten voor alle leeftijden en een conferentie over duurzaam beheer van het rattenbestand in de stad. De tentoonstelling en de vele activiteiten moesten bewustzijn creëren over hoe we op een duurzame manier kunnen samenleven met rat. Dit omvat kwesties met betrekking tot dierenwelzijn en het behoud van de (aquatische) ecosystemen waar de rat zijn gading vindt. “Het doel van het eerste themajaar was om zonder complexen of vooroordelen te praten over de soort, die misschien ongewenst is, maar zich tegelijkertijd zeer goed aangepast heeft aan de kunstmatige omgeving van onze steden. Wat de tentoonstelling betreft hebben we het gevoel dat dit doel volledig is bereikt.”, aldus Aude Hendrick, conservator van het museum.

Het team blikt dus terug op een succesvol werkingsjaar met een globale stijging van het aantal bezoekers; sinds de opening van Rattus bezochten 33.584 bezoekers het museum, waarvan 38% kinderen. Zelfs Bill Gates vond zijn weg tot in het Riolenmuseum!

Na regen komt...

Vanaf 21 september 2024 pakt het museum uit met een nieuw themajaar, genaamd ‘Na regen komt...’. De tijdelijke tentoonstelling zal focussen op geïntegreerd regenwaterbeheer in de stad en gaat daarmee in op thema’s als overstromingen en riooloverstorten. Geïntegreerd regenwaterbeheer is een vorm van beleid waarbij regenwater op een duurzame manier beheerd wordt door water te bufferen en te laten infiltreren waar het valt. Door meer ruimte te voorzien voor water en groen in de stad, kan onze leefomgeving sterk verbeterd worden én kaarten we heel wat wateruitdagingen aan.

Hoofdriool van de Bergensesteenweg Riolenmuseum
© E. Danhier
Museum Riolenmuseum
© E. Danhier

Het Riolenmuseum wil het belang van een dergelijke duurzame aanpak van ons regenwater bekendmaken bij een breed publiek. Zo zijn er ook dit jaar weer Family Sundays, ontwierp het team van het Riolenmuseum een interactieve zandbak die met augmented reality toont hoe regenwater zich gedraagt in onze sterk verstedelijkte omgeving, schrijft het museum een fotowedstrijd ‘Shooting in the rain’ uit om het water in de stad in de kijker te zetten en kunnen bezoekers van het museum elke eerste zondag van de maand op bezoek gaan bij de ‘Groene Phare’, een residentie die vlak naast het museum ligt. De bewoners van de residentie tonen er onder andere hoe ze hun woonomgeving vergroend hebben en hoe ze het regenwater van hun eigen dak hergebruiken.

Wil je niets missen van de activiteiten, neem dan gerust een kijkje op de website van het Riolenmuseum. De activiteiten zullen in de loop van de zomermaanden toegevoegd worden aan de kalender.

Coördinatie Zenne
   
 
 

Terug naar de inhoudsopgave >

 
   


Volg ons op facebook of bezoek onze website.