Zennekrant nr. 31 | juli 2023
   
  Inhuldiging van de tijdelijke bufferzone Gaesbecq in Ittre


© Life Belini

Begin april 2023 werd in Ittre de nieuwe tijdelijke overstromingszone (in het Frans Zone d’Immersion Temporaire of kortweg ZIT) Gaesbecq ingehuldigd. Deze zone moet het centrum van de gemeente beschermen bij een stijging van het waterpeil van de Ry Ternel. Het is het zevende gelijkaardige bouwwerk in Ittre.

Vooral in het Waalse deel van het Zennebekken worden veel ZIT’s gebouwd. Dit is logisch want hoe hoger in het stroombekken je water kan bufferen hoe beter de lager gelegen gebieden (ongeacht de administratieve grenzen) beschermd zijn tegen overstromingen. Bovendien wordt bij de inrichting van deze zones extra rekening gehouden met biodiversiteit en ecosysteemdiensten in het kader van het Europese project LIFE Belini.

In deze 2 minuten en 26 seconden durende videoreportage (in het Frans) krijg je wat meer uitleg over de werking van deze belangrijke realisatie in de strijd tegen overstromingen, vergezeld van mooie luchtbeelden.

Juli 2023 - Coördinatie Zenne
   
 
 

Terug naar de inhoudsopgave >

 
   


Volg ons op facebook of bezoek onze website.