Zennekrant nr. 30 | maart 2023
   
  Het ontwerp van Waterbeheerplan 2022-2027 van het Gewest wordt
nog tot eind april aan een openbaar onderzoek onderworpen

Water is een essentieel onderdeel van ons leefmilieu. Het is noodzakelijk voor alle vormen van leven. Het staat ook centraal in de strijd tegen de klimaatveranderingen, waarvan de gevolgen nu al merkbaar zijn. We moeten het beschermen en verzorgen, en tegelijk genieten van wat het ons in de stad te bieden heeft aan ontspanning, afkoeling en recreatie.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert dan ook zijn 3e Waterbeheerplan om de nodige acties te blijven uitvoeren om zo de grote uitdagingen van water in de stedelijke omgeving aan te gaan en ons ‘blauwe erfgoed’ verder te valoriseren: bescherming van waterlopen en grondwatervoorraden, de strijd tegen stormoverstorten, de afvalwaterzuivering, preventie en beheer van overstromingsrisico’s en droogteperiodes, riolering, renaturatie en behoud van biodiversiteit, ontwikkeling van recreatiegebieden, creatie van koelte-eilanden...

Na verschillende jaren van redactie en overleg met de verschillende actoren en operatoren uit de watersector, en na een proces van burgerparticipatie waarbij de meningen en de prioritaire thema's van een aantal verenigingen en inwoners van het Gewest konden worden verzameld, wordt het ontwerp van Plan aan een openbaar onderzoek onderworpen sinds 1 november 2022 tot 30 april 2023 vóór zijn definitieve goedkeuring door de regering.

En uw mening telt!

Alle informatie, documenten en praktische modaliteiten op de website van Leemilieu Brussel

Leefmilieu Brussel
   
 
 

Terug naar de inhoudsopgave >

 
   


Volg ons op facebook of bezoek onze website.