Zennekrant nr. 28 | juni 2022
   
  Brusselse, Vlaamse en Waalse Waterdagen

22 maart is Wereldwaterdag en dat zullen we in België ooit allemaal weten. In de 3 gewesten worden namelijk waterdagen georganiseerd gedurende 1 à 2 weken eind maart om het water in de kijker te zetten en zo kom je toch al gauw tot enkele honderden activiteiten die rechtstreeks met water te maken hebben. We geven een korte terugblik op de waterdagen van 2022.

Onze grote rivieren maar ook kleinere waterlopen zijn in de loop van de geschiedenis helaas dikwijls gedegradeerd tot open riolen. Mede daardoor zijn we waarschijnlijk allemaal een beetje vervreemd geraakt van ons waternetwerk, van bron tot monding. Vooral door de waterzuivering zijn er intussen stappen gezet om de omgekeerde beweging te maken en waterlopen terug levend en zichtbaar te maken zodat we er met zijn allen kunnen van genieten. Naast waterkwaliteit zijn ook overstromingen, droogte, hitte-eilanden in de stad, klimaatverandering algemeen zeer actuele thema’s. Het zijn allemaal onderwerpen die getoond en besproken worden tijdens de waterdagen want goed waterbeheer is de zaak van iedereen, niet alleen in de openbare ruimte maar ook bij je thuis. De waterdagen zijn er dus zeker om te sensibiliseren maar eveneens om gerealiseerde projecten te tonen, het plezier van water in de verf te zetten, uitzonderlijk toegankelijke plaatsen open te stellen, burgers te laten kennis maken met wateractiviteiten, enz.

Brussel
© Cayenne Seydel
© Coördinatie Zenne
© Coördinatie Zenne
© Coördinatie Zenne


In het Brussels Gewest waren we aan de 7de editie toe van de Brusselse waterdagen. Coördinatie Zenne organiseert, coördineert en verzorgt de communicatie van de waterdagen samen met Leefmilieu Brussel maar het zijn onze partners die de activiteiten voorstellen en op het terrein ook waarmaken. Die partners zijn heel verschillend van aard: gemeentelijke diensten, nutsbedrijven, verenigingen, musea, instituten, gemeenschapscentra, sportclubs, bibliotheken, zelfs particulieren stellen activiteiten voor. Dat zorgde voor een mooie mix van soorten activiteiten (70 in totaal) en plaatsen waar die doorgegaan zijn over het hele gewest (zie ook onze programmafolder).
Met meer dan 5000 deelnemers kunnen we terugblikken op een succesvolle editie. Vele partners bezorgden ons ook hun evaluatie en dat zal ons helpen om ook in 2023 een mooi programma voor te bereiden.
Even de sfeer opsnuiven? Kijk dan zeker naar onze aftermovie >

Vlaanderen

In Vlaanderen organiseert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de waterdagen (zie ook Waterdagen Vlaanderen).
Zij stellen het als volgt:
"Voor ons was deze editie van de Vlaamse Waterdagen een succesverhaal. Het was de eerste echte volwaardige editie, nadat de lancering in 2020 door corona in het water was gevallen en 2021 vervolgens een corona light-editie werd. Dit jaar konden we dan eindelijk voluit gaan om de Vlaamse Waterdagen op de kaart de zetten. Er bleek heel wat enthousiasme wat leidde tot meer dan dubbel zoveel activiteiten (99) en net geen verdrievoudiging van het aantal partners (65). Zo hadden we meteen ook een mooi aanbod over heel Vlaanderen. Leuven bleek dit jaar een hotspot met een combinatie van activiteiten op en langs het water (infostand, wandeling, jazz-concerten, kajaktochten,…) wat zorgde voor een heel gezellige en enthousiasmerende sfeer. Op waterdagen.be vind je een toffe aftermovie met beelden van heel wat activiteiten waaruit ook blijkt dat heel wat mensen de Vlaamse Waterdagen wel konden smaken. Zelf hebben we nu alvast veel zin in de editie van 18 tot 26 maart 2023."

Wallonië

Wallonië kent intussen ook al enkele jaren waterdagen (zie ook Waterdagen Wallonië) maar de aanpak is anders dan in Vlaanderen en wordt opgesplitst per rivierbekken. De organisatie gebeurt er per zogenaamd ‘contrat de rivière’, dat is een vereniging die alle partners die een rol spelen bij het waterbeheer verzamelt met de bedoeling een goed functionerend watersysteem te bereiken en te onderhouden. In Wallonië zijn er 14 dergelijke rivierencontracten die het hele gewest bedekken. Als vereniging actief in het Zennebekken onderhoudt Coördinatie Zenne zeer goede contacten met het Contrat de Rivière Senne (CRS) en zij wisten ons het volgende te zeggen:
"Na een afwezigheid van twee jaar als gevolg van de gezondheidscrisis waren er een dertigtal activiteiten gepland in het stroomgebied van de Zenne. Iets minder dan gewoonlijk maar het publiek was aanwezig (ongeveer 900 deelnemers)! Er werd een breed scala aan activiteiten georganiseerd, die ertoe hebben bijgedragen dat het grote publiek en schoolkinderen zich meer bewust werden van de waterproblematiek. Het waren vooral de openstelling van de natuurreservaten, de begeleide wandelingen en de schoolactiviteiten die de meeste mensen lokten en zeer succesvol waren."

Op naar 2023 voor nieuwe waterdagen!

Coördinatie Zenne
   
 
 

Terug naar de inhoudsopgave >

 
   


Volg ons op facebook of bezoek onze website.