header  
header GS-ESF facebook
  Zennekrant nr. 22 - juni 2018    
 

Toegankelijkheid van de Woluwe op het domein
van Hertoginnedal

 
Brussel, 27 juni 2018

  Koninklijke Schenking
Ter attentie van de leden van de raad van bestuur
Brederodestraat 14
1000 Brussel

  Mijnheer de Eerste Minister
Wetstraat 16
1000 Brussel


Ter informatie en om de steun te vragen van de leden van de federale regering, de senatoren en volksvertegenwoordigers in het federale parlement, de leden van de Brusselse regering en volksvertegenwoordigers in het Brusselse parlement, het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten waar de Woluwe door stroomt, en aan iedereen die dit initiatief wenst te ondersteunen.


Open brief om de toegankelijkheid van de Woluwe op het domein van Hertoginnedal te vragen


Dames en heren leden van de raad van bestuur van de Koninklijke Schenking,
Mijnheer de Eerste Minister,

Evenwijdig aan de Vorstlaan, tussen Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe, loopt een van de mooiste riviertjes van Brussel, de Woluwe. Misschien kent u dat riviertje wel: het stroomt immers door het domein van Hertoginnedal, waarvan u de eigenaar of beheerder bent.

Met uw medewerking zouden wij deze waterloop en het Woluwepad ernaast graag opnieuw publiek toegankelijk maken. Hieronder hebben we enkele argumenten opgelijst die u kunnen helpen bij het nemen van uw beslissing.


De Woluwe en de ‘Woluweweg’ in Hertoginnedal


Ontbrekende schakel in een interregionaal blauw netwerk

De Woluwe verbindt verschillende gemeenten met elkaar: Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Kraainem, Sint-Stevens-Woluwe/Zaventem, Machelen en ten slotte Vilvoorde, waar de rivier in de Zenne uitmondt. Dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren om de Woluwe terug open te leggen en toegankelijk te maken, is het op het grootste deel van zijn parcours vandaag opnieuw mogelijk om langs de rivier te wandelen in Brussel. Ook in Vlaanderen zijn er gelijkaardige werkzaamheden bezig1. De toegankelijkheid van de Woluwe op het domein van Hertoginnedal zou dus passen in een waterweg die van bron tot monding toegankelijk is, over de gewestgrenzen heen.


De Woluwe: een intergewestelijke blauw-groene verbinding van bron tot monding


Een trage weg voor zwakke weggebruikers

Het voetpad langs het domein van Hertoginnedal is smal en vaak moeilijk begaanbaar. Op de middenberm van de Vorstlaan ligt wel een mooi fietspad, maar dat is niet helemaal geschikt voor voetgangers.

Door een wandelpad aan te leggen langs de Woluwe zou er niet alleen een weg bijkomen voor de zwakke weggebruikers maar zou het centrum van Oudergem ook opnieuw verbonden worden met de Mellaertsvijvers, die heel wat mensen aantrekken.

Een nodige trage weg voor zwakke weggebruikers


Rechtzetting van een historisch onrecht2

De geprivatiseerde wegen - Cercle d’histoire d’Auderghem
Vroeger liep er al een pad langs de Woluwe: “Deze plaats is bijzonder in trek bij wandelaars die er in alle rust komen picknicken. Het was een inspiratiebron voor heel wat schilders, en veel liefhebbers van fauna en flora hebben hier de natuurmicrobe te pakken gekregen.” De Woluwe en de ‘chemin de Woluwe’ werden geprivatiseerd in het begin van de twintigste eeuw, toen Charles Dietrich het domein in handen kreeg “voor een paar briefjes van duizend”. “De gemeente Oudergem heeft bij de Staat hevig geprotesteerd tegen deze koehandel waarmee de gemeente een van haar mooiste trekpleisters kwijtspeelt”, staat te lezen in het tijdschrift van de Touring Club van België van september 1906.

De heraanleg van een weg langs de Woluwe en het opnieuw toegankelijk maken van de rivier is een kans om dat historisch onrecht recht te zetten en rekening te houden met de huidige context van verdere verstedelijking.


Eenvoudig uit te voeren heraanleg, zonder te raken aan de beveiliging van het domein

Idealiter zou de weg tussen de Woluwe en de vijver weer in gebruik worden genomen maar indien dat niet mogelijk is, zou er een pad aangelegd kunnen worden op het stuk grond dat vrijkomt tussen de Vorstlaan en de rivier. De omheining die op dit ogenblik tussen de Vorstlaan en de Woluwe staat, zou heel eenvoudig naar de andere kant van de rivier verplaatst kunnen worden.

Door de oevers van de Woluwe op die manier her in te richten, zou ook de breuk die de omheining langs het huidige voetpad is, hersteld kunnen worden, zonder daarbij te raken aan de beveiliging van het domein.


Een terrein voor milieueducatie

Door dit stuk van de waterloop toegankelijk te maken zouden er ook milieu-educatieve activiteiten over water georganiseerd kunnen worden, voor scholen in de buurt bijvoorbeeld.

Door een smalle strook het domein van Hertoginnedal open te stellen voor het publiek zou u heel wat buurtbewoners, kinderen, natuur- en waterliefhebbers blij maken. U zou bijdragen tot een verbetering van de leefomgeving en van de stedelijke ruimte en ten slotte zou u mee helpen om de rol van de Woluwe als groene verbinding tussen de gewesten te versterken.

We staan tot uw beschikking indien u hier meer informatie over wenst.

Met de meeste hoogachting,


David Kuborn - Coördinatie Zenne-Coordination Senne - contact@coordinationsenne.be - 0474 76 98 25
Mario Ninanne - Bruxelles Nature-Brussel Natuur & Commission ornithologique de Watermael-Boitsfort - mario.ninanne@gmail.com - 0478 55 04 24
Christian Paquet - Cercle des Guides-nature du Brabant - cgnbbt@gmail.com
Hans Welens - vzw Ateliers - hans@ateliers-evere.be
Brigitte Verwilst - Natura Woluwe - brigitte.verwilst@skynet.be
Agnès Gillieaux - Association des quartiers Auderghem-Boitsfort Etangs et Forêt - AQABEF - info.aqabef@gmail.com - agnes.gillieaux@skynet.be
Alice Olbrechts - Comité de quartier du Vieux Sainte-Anne - comite.quartier.ste.anne@gmail.com
Sophie de Vos - Cercle d’Histoire d’Auderghem - cercle.histoire.auderghem@gmail.com
Marcellina Andreini - les Barques des Etangs Mellaerts - la.barque.mellaerts@hotmail.com
Steyn Van Assche - Bral - Stadsbeweging voor Brussel - Mouvement urbain pour Bruxelles - Steyn@bral.brussels
Wim Veys - Natuurpunt Brussel - info@natuurpuntbrussel.be
Nicolas Moulin - Wolu-Inter-Quartiers - woluinterquartiers@hotmail.com
Jan terlinck - Natagora Bruxelles - fb765797@skynet.be


1 De metamorfose van de Woluwevallei in Vlaanderen - Grenzeloze Schelde info 75
2Cercle d’histoire d’Auderghem. Auderghem par quatre chemins - Bruxelles: Editions Aparté, 2017


 
Terug naar de inhoudsopgave >