header  
header GS-ESF facebook
  Zennekrant nr. 19 - maart 2016    
 

‘Plan Ooievaar’ aan het kanaal in Brussel

Het is zo ver. Het principe is aangenomen, de beslissing gevallen. De vzw Brussel Natuur, waarvan Coördinatie Zenne lid is, lanceert in Brussel het ‘Plan Ooievaar’.

De ooievaars hebben een ideale omgeving gevonden
langs het kanaal.
In samenwerking met andere natuurverenigingen en bedrijven die op de oevers van het kanaal gevestigd zijn, zullen binnenkort verschillende hoge platforms gebouwd worden met daarop een hoop kleine takjes. Op plaatsen die gekozen zijn op de havenconcessies, hoog op een dak of in een mast, of boven op een schouw die niet meer in gebruik is, zullen die enorme nesten vanaf 2016 hopelijk de eerste Brusselse ooievaars verwelkomen... en de mussen die graag hun kolonie opzetten in de funderingen van de ooievaarsnesten!Sinds enkele jaren zakken een aantal ooievaars af naar de omgeving van het kanaal in het noorden van Brussel. Vorig jaar werden er overdag regelmatig zo’n 12 tot 15 ooievaars gespot.

Industrie en biodiversiteit zijn perfect compatibel!
Met het ‘Plan Ooievaar’ wil Brussel Natuur samen met haar leden een positief project opzetten dat de rol van het kanaal als ecologische corridor in de spotlights zet. Ze willen ook tonen dat industrie en ontwikkeling van de biodiversiteit perfect kunnen samengaan en voor elkaar zelfs gunstig kunnen zijn.

Dit project gaat uit van ornithologen en andere natuurkenners die zich mee willen scharen achter de inspanningen die jaren geleden zijn opgestart door Natagora Brussel en Coördinatie Zenne om de biodiversiteit langsheen het kanaal te behouden en verder te ontwikkelen.

Drie bedrijven op de oever van het kanaal in Neder-Over-Heembeek hebben hun deelname aan het project al bevestigd en zijn bezig met de bouw van de structuren voor de nesten.

Het is nog niet te laat om deel te nemen aan dit mooie project.
Bij deze een warme oproep om mee te doen!


Mario Ninanne - Brussel Natuur -
Corentin Rousseau - Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels -
David Kuborn - Coördinatie Zenne -


Brussel Natuur

Brussel Natuur is een federatie van verenigingen en wijkcomités die zich inzetten voor de bescherming van de natuur. Het doel van Brussel Natuur is 'het behoud van het natuurlijk en stedelijk leefmilieu in de breedste zin van het woord. Ze komt op voor een stad waar de natuur even belangrijk geacht wordt als het sociale, het economische, het culturele, de huisvesting of de inrichting'.
Door zowel de inwoners als de overheden te sensibiliseren, ijvert ze voor de bescherming en herwaardering van de laatste vrije natuurgebieden, voor de uitvoering van de groene en blauwe netwerken en voor de ontwikkeling van de biodiversiteit in het Brussels Gewest.

Brussel Natuur stelt 21 concrete maatregelen voor om de biodiversiteit in Brussel te bewaren.
Lees ze hier!


Meer weten: Groupe de travail 'Canal-Senne' >> 
Terug naar de inhoudsopgave >